Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY V PREVENCI A KOMPLEMENTÁRNÍ LÉČBĚ RESPIRAČNÍCH INFEKCÍMgr. Michaela Dobrá
Lékárna U Červeného kostela, Olomouc

S respiračními onemocněními se v lékárně setkáváme v podstatě celoročně, ale podzimní a zimní měsíce jsou obdobím, kdy výrazně narůstá jejich počet. Nejedná se jen o chřipku jako takovou, ale i o celou škálu dalších onemocnění horních i dolních dýchacích cest. Jde přitom o onemocnění s velmi podobnými příznaky, podobnou léčbou, ale průběh onemocnění může být od zcela nezávažného nachlazení až po těžký stav s komplikacemi.

Na vzniku chřipkových epidemií se v zimních měsících také podílí to, že se lidé více shromažďují v uzavřených prostorách s méně častým větráním. Nákaza se přenáší mezi lidmi kapénkovou infekcí, nepřímý přenos kontaminovanými předměty je méně častý, ale je možný. Virus chřipky může však také přežívat v suchu při pokojové teplotě až několik dní, v prachu i 2 týdny. Je tedy snadné se nakazit - nehledě na velice častý přenos infekce mezi jednotlivými členy rodiny, kteří jsou v úzkém kontaktu.

Cílem a přáním každého pacienta, který přichází do lékárny s respiračním onemocněním v různé fázi, je samozřejmě co nejrychlejší uzdravení. Případně snaha o následnou prevenci, ať už pro sebe, tak případně pro své okolí či rodinné příslušníky.

Při expedici je nutné se zaměřit na komplexní stav pacienta - teplota, zchvácenost, ale neméně důležité je řešit i konkrétní příznaky, jako je kašel, rýma, škrábání v krku a podobně.

Často se ovšem setkáváme se situací, kdy pacient žádá (nebo lépe řečeno - žádá si to i jeho aktuální zdravotní stav) navíc přípravek, který průběh onemocnění celkově zmírní, zkrátí a současně je schopen působit preventivně v rámci předcházení komplikací respiračních onemocnění. 

 

Organismu oslabenému respirační chorobou je samozřejmě nutné dodat zvýšený příjem vitamínů, dalších minerálních živin a zvýšit i příjem tekutin. Nicméně v poslední době se nejen odborný směr, ale i sám pacientův zájem a poptávka často obrací do oblasti rostlinné, tedy mezi fytofarmaka a ostatní rostlinné přípravky. 

Několik studií zaměřených na možnosti adjuvantní léčby infekcí horních dýchacích cest prokázalo, že nativní léčivá rostlina Cistus creticus obsahuje vysokou koncentraci polyfenolů. Polyfenoly z Cistus creticus jsou schopny vázat se na polybazickou oblast proteinů, čímž inhibují oblast zodpovědnou za fúzní aktivitu hemaglutininu viru chřipky a SPIKE proteinu viru SARS CoV-2. Tato vazba pak zabraňuje vstupu viru do hostitelských buněk čehož výsledkem je jednak lokalizace daného virového onemocnění a také zabránění rozšíření infekcí.

Uvedené polyfenoly jsou obsaženy v přípravcích Virostop. Všechny varianty přípravku - tedy nosní sprej, orální sprej i pastilky působí lokálně na sliznicích, kde vytváří specifický filtr, který aktivně viry neutralizuje a zabraňuje jejich množení. V rámci klinických studií pak bylo zjištěno, že při užití přípravků Virostop došlo k významnému snížení výskytu komplikací při respiračních onemocněních a současně ke snížení závažnosti respiračních symptomů. Další studie pak prokazují efektivitu přípravků i v rámci prevence, kdy pacienti sdílející domácnosti s Covid - pozitivní osobou při používání přípravků Virostop nebyli nakaženi.

Při řešení problematiky respiračních onemocnění v lékárně je tedy vhodné po vyřešení a pokrytí konkrétních symptomů rozhodně doporučit některý z přípravků Virostop pro celkově snadnější zvládnutí aktuální situace. Také nezapomínejme na doporučení preventivní pro další členy rodiny a okolí pacienta. Přípravky jsou vhodné pro pacienty už od tří let, je tedy možné je použít i u dětských pacientů.

Aplikace je snadná a četnost dávkování pro pacienta pohodlná - u nosního spreje je to v akutní fázi 4-5 aplikací denně, v rámci prevence pak stačí 3-4 vstřiky u dospělého pacienta. Nosní sprej je vhodný použít i u alergické rýmy a benefitem je i fakt, že čistí nosní dutiny, zvlhčuje, hojí a regeneruje nosní sliznici. Pro komplexní ochranu horních dýchacích cest je ideální kombinace s ústním sprejem Virostop či Virostop pastilkami. Oba přípravky tvoří ochranu sliznice dutiny ústní. Ústní sprej aplikuje dospělý pacient 3x denně v počtu pěti vstřiků při akutní fázi choroby a 2x denně stejný počet aplikací preventivně. Pokud pacient upřednostňuje pastilky Virostop, používá 3 pastilky denně preventivně a v případě většího rizika nákazy či přímo při onemocnění pak pastilek 5. Důležité je, že pastilky jsou zcela bez cukru.

Článek je firemním sdělením společnosti Herb Pharma Ag

Reference:

1. JANKOVICS I, BORSOS M, MIRANI S, DÉNES B (2021) Early use of polyphenol-rich Cistus creticus extract containing nasopharyngeal spray is associated with significantly shorter duration of symptoms in mild COVID-19 patients: A retrospective case-control study. J Comm Med and Pub Health Rep 2(9): https://doi.org/10.38207/JCMPHR/2021/0208155.

2. https://sk.virostop.info/sub/sk.virostop.info/images/studie-pdf/ENG_Virostop-In-Vitrostudy4.pdf?16341290

3. Mezinárodní klinická studie organizovaná švýcarskou společností Herb-pharma AG se 189 účastníky. Pdf ZDE


Inzerce


Bonusovou přednášku Mgr. Dobré: Virostop - rostlinné přípravky v prevenci a komplementární léčbě respiračních infekcí, jejíž obsah je určen lékárníkům a farmaceutickým asistentům, můžete zhlédnout aktuálně na Educommu.
Přednáška vznikla ve spolupráci se společností HERB PHARMA Czech, s. r. o. 
Absolvováním přednášky získáte 50 edubodů.

VSTOUPIT ZDE

 

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME