Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyŘEŠENÍ AKUTNÍHO PRŮJMU PRO FARMACEUTYDo lékárny za námi přichází velmi často pacienti, kteří hledají léčivý přípravek na průjem, ať už pro sebe, nebo pro rodinného příslušníka. Pojďme si spolu zopakovat, co průjem vlastně je, jak přistupovat k řešení průjmu a co můžeme pacientovi v lékárně na průjem nabídnout.

Akutní průjem se projevuje jako vodová stolice trvající nejčastěji 1 až 3 dny. Příčina akutního průjmu může být jak infekčního, tak i neinfekčního původu. 

Infekční průjmy jsou způsobeny viry, bakteriemi, parazity a bývají doprovázeny zvýšenou teplotou nebo horečkou, bolestmi a křečemi v břiše, případně dalšími gastrointestinálními symptomy, jako je například nevolnost a zvracení.

Průjmy, které nejsou způsobeny infekční agens jsou neinfekčního původu a jejich příčina tkví nejčastěji v dietní chybě, vyplyne ze stresové situace, nebo je projevem vedlejších účinků některých látek ve stravě nebo u léků. Existují i další příčiny, například otrava houbami atd.

Prvním a základním krokem k nápravě mají být pro pacienta režimová opatření, rehydratace a realimentace, tj. Zlepšování stavu výživy. Ve farmakoterapii využíváme dle doporučeného postupu k léčbě akutního průjmu antimotilika, antisekretolitika a střevní adsorbens diosmektit. Diosmektit má vysokou plastickou viskozitu a průjem nejen léčí, ale vytváří také ochranný povlak na sliznici střeva, který působí proti bakteriím, virům a toxinům. 1

V Akademii dispenzační práce, vzdělávacím konceptu, který připravil e-learningový portál Educomm ve spolupráci s PharmDr. Janou Matuškovou, mohou pod kapitolou Trávení lékárníci najít inspiraci, jak na správnou expedici lege artis u diagnózy akutního nekomplikovaného průjmu, který pacient zvládne samoléčbou.

 

„ Dispenzační práce v lékárně musí probíhat podle pravidel vědy, v souladu s uznávanými medicínskými postupy a s přihlédnutím k individualitě pacienta. Přesně tak to lékárnám nařizuje Zákon o zdravotních službách," připomíná PharmDr. Jana Matušková, odborný, garant Akademie dispenzační práce na portálu Educomm.cz

Připomeňme si pár zásadních poznatků ze tří kapitol Akademie dispenzační práce (ADP) na téma Akutní průjem u dospělých:

V úvodu první kapitoly ADP, týkající se problematiky akutního průjmu, připomíná PharmDr. Matušková zákonnou povinnost lékárníka přistoupovat k expedici z pozice odborníka, který se řídí platnou legislativou v doporučení lege artis, co by zdravotníka dle Zákona o léčivech č. 378 / 2007 Sb. V případě řešení potíží s akutním průjmem doporučuje dva doporučené postupy, a to Doporučený postup WGO (Worldgastroenterology.org) a zejména v podmínkách ČR Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře, které jako Suplementum vydala ČLS JEP - Akutní průjem u dospělých. Výdej léčivých přípravků by měl pak probíhat v souladu s jejich SPC.

V jakých případech můžeme doporučit samoléčbu pacienta a kdy je třeba odkázat pacienta na vyšetření k lékaři? Zásadou je pravidlo, že se pro samoléčbu rozhodneme tehdy, pokud se jedná o akutní nekomplikovaný průběh průjmu.

Kdy odeslat pacienta k lékaři:

  • Vodnatý průjem trvající déle než 3 dny
  • Při horečnatém stavu, při zvracení
  • Při příměsi krve a nebo hlenu ve stolici
  • U přetrvávajících bolestí břicha, zejména v období mezi křečemi
  • Pokud pacient trpí závažným chronickým onemocněním

V Kapitole 1 prochází PharmDr. Matušková postupně režimová opatření při akutním průmu dospělých, léčbu a prevenci. Podívejte se na ukázku, ve které se lektorka zabývá farmakoterapií a představuje doporučenou teoretickou komunikační strukturu v lékárně. 

V Kapitole 2 lékárníci mohou na ukázce expedice vidět správnou dispenzační práci v lékárně u konkrétního pacienta. Co pacientovi doporučit v rámci dispenzačního rozhovoru, na co se dále vyptat? Jaké informace pacientovi předat s výdejem léčivých přípravků na řešení akutního průjmu?

Názorná ukázka popisuje případ, kdy si pacient přichází do lékárny pro přípravky proti průjmu do cestovní lékárničky:

Závěrečná, 3. Kapitola prochází formou odborné diskuse správný postup dispenzační práce. Zda jsou doporučené přípravky pro léčbu akutního průjmu v souladu s doporučenými medicínskými postupyv a upozorňuje na nutnost základní znalosti konkrétních mechanismů léčby. Přinášíme krátkou ukázku.

.................................................

DOPORUČUJEME: Trávení - Akutní průjem u dospělých můžete vystudovat ve 3 dílčích kapitolách Akademie dispenzační práce na Educomm.cz. Téma obsahuje úvodní přednášku, ukázku dispenzace a diskusi o dispenzačním procesu. Absolvováním přednášky získáte 65 edubodů. Přednáška vznikla ve spolupráci se společností IPSEN PHARMA s.r.o.

Pro studium navštivte Educomm a vyberte si z Tematických sekcí Akademii dispenzační práce. Vstupte do kurzu Trávení - Akutní průjem u dospělých, kde přednášku zahájíte výběrem tlačítka Studium.

Vstup ZDE

Literatura:
1. Aktuální SPC SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi. sp.zn. sukls69362/2022

Zkrácená informace o přípravku

NÁZEV PŘÍPRAVKU: SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi. SLOŽENÍ: Jeden sáček obsahuje diosmectitum 3 g. INDIKACE: Léčba akutního průjmu u dětí od 2 let současně s podáním perorálního rehydratačního roztoku a u dospělých. Symptomatická léčba chronického funkčního průjmu u dospělých. Symptomatická léčba bolesti spojené s funkčními onemocněními střeva. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Léčba akutního průjmu: Děti od 2 let: 6 g denně. Dospělí: 9 g denně. Na začátku akutní průjmové epizody může být tato dávka zdvojnásobena.  Léčba v ostatních indikacích: Dospělí: průměrně 9 g denně. Obsah sáčku se musí rozpustit těsně před použitím. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY: Absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou ovlivnit míru nebo stupeň vstřebávání jiných léků, nedoporučuje se podávat jiné léky ve stejnou dobu jako léčivý přípravek Smecta. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: zácpa, kopřivka, vyrážka, svědění, angioedém, hypersensitivita. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ: Opatrnosti je třeba při použití diosmektitu u pacientů s anamnézou závažné chronické zácpy. Léčba akutního průjmu u dětí by měla být spojena se včasným podáním perorálního rehydratačního roztoku k zabránění dehydratace. Přípravek Smecta se nemá používat u kojenců a dětí do 2 let. Opakovaná krátkodobá léčba přípravkem Smecta se nedoporučuje. U dospělých léčba vyžaduje rehydrataci, pokud se tato ukáže potřebná. Míru rehydratace a způsob její aplikace (p.o. nebo i.v.) je nutno přizpůsobit věku a stavu pacienta a závažnosti průjmu. Přípravek obsahuje glukózu a sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Užívání během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje. DOBA POUŽITELNOSTI: 3 roky. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. VELIKOST BALENÍ: 10 nebo 30 sáčků. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne Billancourt, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 49/212/93‑C. DATUM REVIZE TEXTU:19.6.2019.

Ke dni tisku tohoto materiálu výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis a přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

SCA-CZ-000220

Mohlo by Vás k problematice zajímat:

Akutní průjem u dětí a jeho možnost řešení v lékárně

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME