Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyREKORDNÍ ÚČAST NA KONGRESU BERLÍN14. dubna měli studující poslední možnost vstoupit do prostředí již VIII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional, který byl geograficky zasazený do virtuálního Berlína. Měsíc měli čeští a slovenští lékárníci, farmaceutičtí asistenti a ostatní nelékařské profese spadající pod zdravotnický systém na vystudování přednášek odborného programu, na návštěvu expozic partnerů kongresu, na získání nových informací o aktuální nabídce produktů lékárenského sortimentu nebo na prohlídku edukační místnosti s historií i současnosti německé farmacie.

A využili této šance natolik, že vytvořili rekord ve studovanosti on-line odborné akce pod hlavičkou Healthcomm Professional, a dost možná i ostatních on-line akcí, které jsou u nás pro lékárníky a farmaceutické asistenty pořádány!

Studujících na VIII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional - Berlín bylo 1. 736 (z toho 1247 lékárníků z ČR).

V kongresovém sálu bylo pro studující připraveno 11 odborných přednášek rozdělených do dvou samostatně akreditovaných bloků. Akreditovány a schváleny byly u ČLnK, POUZP, ČKFA a SK MTP (Slovensko). Lékárníci, kteří splnili závěrečné testy, získali až 13 bodů v rámci systému celoživotního vzdělávání. Sedm dalších přednášek bylo připraveno v Malém sálu jako Doprovodný program kongresu.

Vedle velké skupiny českých lékárníků a farmaceutických asistentů studovali hojně také slovenští laboranti (přes 200) a lékárníci (bez mála 50), všeobecné sestry a studenti posledních ročníků farmaceutických fakult v ČR i SK.

 

Každý odborný kongres Healthcomm Professional nabízí studujícím v rámci partnerských expozic ucelené informace o novinkách a sezonních produktech farmaceutických společností, se kterými se v lékárnách setkávají. Mezi nimi nechyběla ani společná expozice Magazínu a e-learningového portálu Educomm.cz. Magazín nabídl aktuální články svého březnového a dubnového obsahu a Educomm mj. pozval lékárníky na chystanou Akademii duševního zdraví. Své virtuální stánky měly na kongrese také zástupci profesních organizací: ČKFA a SKMTP.

Kongres představil také nový inzertní portál Pharmacyservis.cz, kde lze nalézt aktuální nabídky práce v lékárenském oboru. Nová platforma je ideálním místem pro hledání kariérních příležitostí ve farmacii.

Celkem 17 expozic partnerů si v průběhu 30denního on-line kongresu mohli účastníci prohlédnout.

Nejnavštěvovanější expozicí se stala virtuální prohlídka společnosti 3M Česko, spol.s.r.o.

Nejstarší lékárna v Berlíně Rothe Apotheke má dlouhou a pohnutou historii. Na obsahu edukační místnosti se výraznou měrou podílel PharmDr. Tomáš Arndt, kterému touto cestou ještě jednou velmi děkujeme. V edukační 3D místnosti s názvem Berlínská lékárna se účastníci mohli dále dovědět o novinkách, které v lékárnách realizují jejich němečtí kolegové, připomenout si tradiční léky, které se v Německu zrodily, dozvědět se, jak je to s očkováním v německých lékárnách a spoustu dalších zajímavých informací o farmacii našich západních sousedů.

SRDCEM KAŽDÉHO KONGRESU JE ODBORNÝ PROGRAM

Proč máme vlastně chuť s Vámi společně slavit úspěch VIII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional? Mohou za to výsledky, které ukazují, jak velký počet účastníků zaujal pečlivě vybraný odborný program. Mezi lektory, kteří svým zajímavým a aktuálním sdělením lékárníky ke studiu přiměli, byli: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., prof. MUDr. Jiří Brónský, Ph. D., MUDr. Jana Mrázová, MBA, MUDr. Jan Boženský, MUDr. Kamila Nouzová, PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., PharmDr. Gabriela Kroupová, Mgr. Jiří Morávek, Mgr. Iva Kubíková a PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. Všem lektorům děkujeme za kvalitní přednášky, které přispěly k vysokému kreditu kongresu.

Nejvíce studovanou se stala přednáška Reálná potřeba mikronutrientů v různých fázích lidského života, kterou přednesla PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. A i zde padl rekord - závěrečný test k prověření znalostí z této přednášky úspěšně absolvovalo 1190 lékárníků!

PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. je zároveň garantkou další odborné akce, kterou si pro letošní rok tým HealthComm Professional pro lékárníky a farmaceutické asistenty přiopravil - on-line konference  KARDIO 2024 - Prevence nemocí kardiovaskulárního systému, která proběhne v termínu 29. 5. - 27. 6. 2024.

Je tedy opět se na co těšit!"Děkuji všem účastníkům, lektorům a partnerům, kteří se účastnili 3D 360° kongresu Healthcomm Professional - BERLÍN. Velice si cením zpětné vazby a všech recenzí, které nám poskytli účastníci. Kongres je jedním z nejúspěšnějších, které jsem kdy organizovala, a díky vašim reakcím můžeme s týmem Healthcomm Professional posunout odborné online kongresy kupředu. Oficiálně vás zvu na online konferenci KARDIO, kde rozebereme do hloubky prevenci nemocí kardiovaskulárního systému. Online konference se spustí 29. května a potrvá 30 dní. Pokud pro vás prevence nemocí kardiovaskulárního systému není až tak zajímavé téma, můžeme se potkat na IX. 3D 360° kongresu - OSLO, který vám odhalí nejen nové odborné přednášky, akreditované do dvou odborných bloků, ale také vás zavede do světa norského lékárenství. Registrace na všechny projekty jsou dostupné na webu www.healthcomm.cz, " říká Bc. Nikola Orlitová, manažerka a organizátorka online a prezenčních akcí Healthcomm Professional.

Chramst

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME