Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2022: KAŠELKašel je spolu s kýcháním asi nejznámějším i nejčastějším fyziologickým reflexem organismu, které mají za úkol udržovat horní (kýchání) i dolní (kašel) dýchací cesty volně průchozí a bránit je před poškozením dráždivými, toxickými nebo cizorodými látkami. Kašel je mnohdy velmi obtěžující symptom řady nemocí, mezi nejčastější patří akutní respirační onemocnění. Rozlišujeme několik typů kašle a správně je rozpoznat, je základem úspěšné léčby! Pro vhodně zvolenou terapii je nutné správné posouzení příčiny vzniku kašle, charakteru a délky trvání. Pokud kašel přetrvává déle než tři týdny, může se jednat o kašel chronický, signalizující závažnějších onemocnění. Lékárník by na základě zjištění informací od pacienta měl posoudit volbu samoléčby, nebo doporučit případně návštěvu lékaře. 

Akutní kašel provází pravidelně v prvních dnech akutní respirační infekční nemoci (ARI). Akutní kašel většinou do 2 týdnů vymizí. ARI jsou až z 90 % virové etiologie. Kašel při nich bývá, zejména zpočátku, ve 3/4 případů suchý (neproduktivní, bez vykašlávání hlenu) a je tak typický pro časnou fázi akutních respiračních infekcí.1 Suchý dráždivý kašel během několika dnů onemocnění ARI nebo chřipkou buď odezní, nebo přechází v produktivní vlhký kašel. K léčbě suchého dráždivého kašle se používají centrální nebo periferní antitusika. Léčba produktivního kašle zahrnuje mukoaktivní látky usnadňující expektoraci a zlepšující odchod sekretu z dýchacích cest

Terapie expektorancii nebo antitusiky je většinou pouze symptomatická. Lze k ní přistupovat samoléčbou. Důležitou součástí léčby kašle by vždy měla být i nefarmakologická doporučení. Jak uvádí Doporučený postup ČLnK: OTC - TERAPIE KAŠLE, látky usnadňující vykašlávání a tlumící kašel by se neměly kombinovat. Pokud je to ale nezbytné, lze podávat poslední dávku expektorancia odpoledne a v případě potřeby jen na noc antitusikum.3 Léčbu kašle můžeme tedy chápat jako komplexní, proto i v následujícím představení výsledků kategorií nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2022 přinášíme společně kategorie SUCHÝ KAŠEL a VLHKÝ KAŠEL. 


V průzkumu První volba lékárníka 2022 uváděli již popáté lékárníci a farmaceutičtí asistenti, registrovaní v e-learningovém portálu Educomm.cz, z volně prodejných léčivých přípravků (LP), doplňků stravy (DS), kosmetických produktů (K) či potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ten, který je pro ně z vlastních zkušeností produktem první volby. Přípravek, kterému důvěřují a jsou přesvědčeni o jeho benefitech, pro které ho mohou pacientům doporučit v tzv. samoléčbě. V průzkumu První volba lékárníka 2022 své preference produktů označilo v období 27. 12. 2021 až 30. 1. 2022 celkem 543 lékárníků a farmaceutických asistentů z celé České republiky a napříč spektrem typů lékáren - řetězcových, tak i nezávislých. Průzkum zahrnoval 56 kategorií.


Levopront s léčivou látkou levodropropizin patří mezi nekodeinová periferní antitusika.4 Obhájil své prvenství v kategorii SUCHÝ KAŠEL z předešlých dvou ročníků (2020 - 25,6 %, 2021 - 40 %), a to s ještě větším přehledem. Důvěru Levoprontu® v letošním ročníku průzkumu dalo 41,22 % respondentů! 

LEVOPRONT® PŘINÁŠÍ RYCHLOU ÚLEVU OD SUCHÉHO KAŠLE 4,5

Levodropropizin je po perorálním podání rychle absorbován a rychle distribuován v celém organismu. Biologický poločas je přibližně 1-2 hodiny. Farmakokinetika a biologická dostupnost kapkové lékové formy je stejná jako u lékové formy sirupu. 

ÚČINNÉ PERIFERNÍ ANTITUSIKUM 6

Antitusický účinek levodropropizinu, nekodeinového periferního antitusika, je srovnatelný s účinkem centrálně působících léčivých přípravků. Na rozdíl od nich však levodropropizin vykazuje lepší snášenlivost zejména s ohledem na centrální sedativní účinky.

  • Působí pouze na periferní receptory v dýchacích cestách
  • Netlumí dechové centrum a neovlivňuje respirační funkce a mukociliární clearance
  • Bez interakcí s beta-2 mimetiky, kortikosteroidy, antibiotiky a antihistaminiky
  • Je lépe tolerovaný než centrální antitusika 6,7,8

Levopront snižuje četnost a závažnost kašle u dětí a dospělých.7,8 Metaanalýza klinických studií s levodropropizinem7 sledující účinnost levodropropizinu u dětské a dospělé populace v porovnání s ostatními antitusiky ukazuje, že účinnost levodropropizinu je srovnatelná, nebo i mírně lepší než u ostatních antitusik jak kodeinového, tak i nekodeinového typu. 

3 FORMY PRO LÉČBU SUCHÉHO KAŠLE CELÉ RODINY 

Kapky s příchutí lesního ovoce k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Sirup s příchutí třešně k léčbě dospělých a dětí od 2 let.

Tablety k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

Levodropropizin doporučuje také American college of CHEST physicians. 

....................

KATEGORIE VLHKÝ KAŠEL

Vlhký kašel charakterizuje produkce hlenu. V terapii se užívají mukolytika ze skupiny expektorancií. Mukoaktivní látky obecně zlepšují viskoelastické vlastnosti hlenu, upravují jeho sekreci, snižují viskozitu sputa a zvyšují mukociliární transport. Většina mukoaktivních léčiv je schopna ovlivnit kvalitu hlenu, některá mají i další zajímavé účinky. Prvenství obhájil Mucosolvan s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum. Oproti předloňskému a loňskému ročníku průzkumu První volba lékárníka si v preferencích opět polepšil léčivý přípravek Erdomed prášek pro peror. suspenzi s účinnou látkou erdosteinum. (2020: 5.místo, 2021: 3. místo). 

Erdostein má zvláštní postavení mezi mukolytiky díky svému komplexnímu účinku s mukolytickým, imunomodulačním, antiflogistickým a antioxidačním efektem.2,9 Kromě mukolytického efektu snižuje i schopnost adheze bakterií na epitel dýchacích cest, má protizánětlivý účinek a zvyšuje koncentraci antibiotik v bronchiálním sekretu.3 Nové studie potvrzují, že erdostein zvyšuje účinek antibiotické léčby tím, že usnadní proniknutí antibiotik do bakteriálních biofilmů.10 Své místo má erdostein i v terapii onemocnění COVID - 19. ČPFS jej doporučuje spolu s acetylcysteinem a ambroxolem pro domácí symptomatickou léčbu kašle při COVID-19.11

Volbu pneumologů kopírují i výsledky letošního průzkumu mezi lékárníky.

Zpracovala -red- na základě výsledků nezávislého průzkumu První volba lékárníka 2022 na portálu educomm.cz

Literatura:
1. Kotolová H, Hammer T. Akutní respirační infekce - symptomatická samoléčba u dospělých, Prakt. lékáren. 2020; 16(4): 233-242.
2. Kotolová H. Doporučený postup SYMPTOMATICKÁ LÉČBA CHŘIPKY, NACHLAZENÍ A COVID-19, Česká lékárnická komora 2021.
3. Vranová V, Vašut K. Doporučený postup OTC - TERAPIE KAŠLE, Česká lékárnická komora 2018.
4. Aktuální SPC přípravku Levopront.
5. Dicpinigaitis PV et al.: Antitussive drugs - past, present, and future. Pharmacological Reviews 2014;66:468-512.
6. Aktuální SPC přípravku Levopront kapky
7. Zanasi A et al.: Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2015;10:19.
8. Catena E, Daffonchio L: Efficacy and tolerability of levodropropizine in adult patients with non-productive cough. Comparisonwith dextromethorfan. Pulmonary Pharmocology & Therapeutics 1997;10:89-96.
9. Aktuální SPC přípravku Erdomed
10. Pani A, Lucini V, Dugnani S, Scaglione F. Erdosteine zvyšuje antibiotickou aktivitu proti bakteriím v biofilmu. International Journal of Antimicrobial Agents. 2022;59(3):106529. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2022.106529. PMID: 35051561.
11. Chrdle Aleš , Dlouhý Pavel, Štefan Marek. Doporučený postup: Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice, http://www.pneumologie.cz/stranka/1579/covid-19/

LEVOPRONT
S: Levodropropizinum 60 mg v 1 tabletě, 60 mg v 1 ml roztoku (kapek), 6 mg v 1 ml sirupu I: Bronchopulmonální afekce doprovázené dráždivým suchým kašlem. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky. Pacienti s bronchiální hypersekrecí nebo sníženou mukociliární funkcí. Výrazné snížení funkce jater. ZU: Používat pouze po důkladném zvážení rizika u pacientů s těžkou insuficiencí ledvin. Sirup obsahuje sacharózu, propylenglykol., tablety laktózu. NÚ: Velmi vzácně alergické reakce, točení hlavy, somnolence, palpitace, nauzea, malátnost. IT: Používat s opatrností při podávání benzodiazepinů. TL: Během těhotenství a kojení kontraindikován. D: Kapky, Sirup: Dospělí a děti od 12 let 1 ml (20 kapek) roztoku nebo 10 ml sirupu až 3x denně. Děti 2-12 let 1 mg levodropropizinu/kg až 3x denně Tablety: Dospělí a dospívající starší 12 let: 1tableta až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. DRR: Dompé farmaceutici S.p.A., Via San Martino 12, 20122, Milán Itálie. Reg.č.: Tablety 36/586/16-C, kapky 36/555/99-C, sirup 36/556/99-C. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu SPC: Tablety: 30.10.2020 Kapky: 3.12.2020, Sirup: 8.4.2021.

Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

ERDOMED
S: Erdosteinum 225 mg v 1 sáčku granulí pro přípravu perorální suspenze. I: K léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 12 let. Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích (bronchitidy, rhinitidy, sinusitidy, laryngofaryngitidy, exacerbace chronické bronchitidy, CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, bronchiektazie). Stabilní chronická bronchitida i u kuřáků, prevence rekurentních infekčních epizod. K adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální infekcí, prevence respiračních komplikací po chirurgickém zákroku. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny. Jaterní poruchy a renální insuficience (Clkr <25 ml/min), homocysteinurie. ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu. Bez porady s lékařem přípravek užívat nejdéle 7 dní. : Méně často bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, pruritus, kopřivka. IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxicilinu, klarithromycinu). Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem. TL: Přípravek nemá být v těhotenství a při kojení užíván. D: Dospělí 2 - 3x denně 1 sáček. Dospívající nad 12 let (30 kg) 2x denně 1 sáček. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg.č.: 52/047/96-C. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Datum poslední revize textu SPC: 5.11.2020.

Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie