Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRVNÍ LÉČBA BRADAVIC PRO PACIENTY VE VĚKU OD 2 LETZajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává Mgr. Karel Šlegr. Vždy v této nové rubrice najdete krátký informativní článek, zdroj pro případné detailní prostudování problematiky a komentář autora. Ve čtvrtém pokračování rubriky Nadějné molekuly se zastaví u kantaridinu, který se ukázal nadějným v léčbě molusek.

Molluscum contagiosum je virové onemocnění kůže, které se manifestuje drobnou kožní papulou. Molusky jsou nakažlivé, přenáší se přímým kontaktem, zejména ze sdílených hygienických potřeb. Se schválením účinné látky kantharidin nyní existuje poprvé možnost léčby pro pacienty ve věku od dvou let s tímto onemocněním. Lék Ycanth aplikuje v 0, 7% roztoku na postižená místa kůže pouze jednou za tři týdny kvalifikovaný personál.

Americká FDA (United States Food and Drug Administration) oznámila schválení Ycanth pro topické použití k léčbě u dospělých a dětských pacientů ve věku 2 let a starších. To znamená, že nyní existuje první schválená možnost léčby virového kožního onemocnění. Dříve byly pro terapii dostupné lékařské produkty jako Infectodell nebo Molusk. 

Molusky jsou nakažlivé malé kožní uzliny, které jsou obvykle neškodné. Umí potrápit malé i velké.

Foto: Hanna-stock.adobe.com 

Schválení FDA je založeno na pozitivních výsledcích dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných studií. 528 testovaných subjektů ve věku 2 až 60 let dostávalo každých 21 dní buď Ycanth nebo placebo. Aplikace byly prováděny maximálně čtyřikrát nebo do výrazné redukce porostů. Více než polovina účastníků (54 %) hlásila zcela zhojené oblasti kůže ve srovnání se skupinou s placebem (13 %).

Kantaridin (cantharidin) je terpenoidní jed. V přírodě jej produkuje především brouk puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria). Droga z puchýřníků je známá pod názvem španělské mušky a byla používána na výrobu nápojů lásky jako afrodisiakum, zevně pak jako dermatologikum proti bradavicím.

Foto: Wikipedie

Co jsou molusky?

Virová kožní infekce způsobuje kožní výrůstky nebo kožní uzlíky. Typické příznaky mohou zahrnovat svědění a zarudnutí. Kožní léze se vyskytují buď jednotlivě nebo ve shlucích. Primárně jsou postiženy oblasti těla, jako je obličej, krk, paže a nohy. Uzlíky naplněné virem jsou vysoce nakažlivé a k přenosu dochází přímým kontaktem s kůží. Infekce se vyskytují častěji u dětí mladších 10 let a ve většině případů jsou samy odeznívající.

Možnou alternativou v kategorii zdravotnický prostředek je Infectodell (PZN 02156605) s roztokem hydroxidu draselného (1 ml/50 mg), který nesmí používat děti mladší 2 let a který se aplikuje 2x denně na postižená místa.

Zdroj: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/pharmazie/ycanth-erste-dell-warzen-therapie-fuer-patienten-ab-2-jahren/

Molusky (Mollusca contagiosa) patří mezi nejčastější virové kožní infekce v dětském věku, ale mohou se projevit i u dospívajících a dospělých. Jsou vysoce nakažlivé, predispozičním faktorem je atopická dermatitida. Onemocnění má benigní povahu a neohrožuje život pacienta. Častými recidivami však může život na přechodnou dobu značně znepříjemnit. Molusky mohou vymizet spontánně. K léčbě se přistupuje zvláště v případě snížené imunity, velkého rozsahu, dlouhého trvání infekce, kosmetických defektů či bolestivosti. V léčbě se využívá i odstranění lézí mechanicky, kryoterapií, laserovou terapií. Přednost však dáváme neinvazivnímu způsobu odstranění bradavic a molusek lokálním působením dermatologických extern s obsahem např. kalium hydroxid, acidum salicylicum. Infectodell, který je zmiňovaný v původním článku výše jako léčebná alternativa, má však dlouhodobý výpadek. Existuje řada produktů podobného složení např. Molusk, Molutrex nebo možnost přípravy magistra liter. 

V článku zmiňovaný kantharidin (cantharidin) je přírodní toxická látka obsažená v těle některých brouků, především v puchýřníku lékařském, známém jako španělská muška. Byl používán jako afrodisiakum, zevně jako dermatologikum proti bradavicím, vnitřně jako abortivum a jed. Kantaridin je dostupný synteticky od 50. let 20. století. V minulosti však prodejci kantaridinu nedokázali poskytnout dostatečné údaje o účinnosti. První schválení FDA 21. července 2023 je pod obchodním názvem YCANTHTM od Verrica Pharmaceuticals pro léčbu molluscum contagiosum u dospělých a dětských pacientů. Schválení bylo založeno na pozitivních výsledcích 2 studií fáze III, CAMP-1 a CAMP-2, kde 46 % a 52 % pacientů léčených kantaridinem dosáhlo úplného odstranění bradavic. Kantharidin je schválen FDA pro topickou léčbu molluscum contagiosum u dospělých a dětských pacientů ve věku 2 let a starších.

Lze v budoucnu očekávat rozšiřování použití přípravků s obsahem kantharidinu i u nás? Je důležité si však uvědomit skutečnost, že existuje jen málo údajů o farmakodynamice a farmakokinetice kantaridinu v lidském těle. Užívání kantaridinu ústy mělo za následek selhání ledvin, puchýře a vážné poškození žaludku a střev, nadměrné krvácení nebo srážení krve, záchvaty a slabost nebo paralýzu. Toxické účinky kantaridinu po perorálním požití u lidí jsou pádnými důvody pro poměrně omezené používání.

Poznámka závěrem: Nesmíme zapomínat na imunitu. Zbavit se kožního onemocnění molluscum contagiosum spočívá také v posílení imunitním systému. Používají se antivirotická a imunomodulační léčiva jako např. Isoprinosine. K posílení imunity mohou být použity také volně prodejné léčivé přípravky a doplňky stravy na posílení imunity.

.........................

Zdroje a literatura pro zvídavé čtenáře:

https://verrica.com/our-medicines/ycanth/
https://go.drugbank.com/drugs/DB12328?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7292508/pdf/0660419.pdf
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2015/05/10.pdf
https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2011/01/12.pdf


Předchozí díly najdete v záložce SERIÁLY na Magazínu Healthcomm

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME