Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRŮZKUM EDUCOMM NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍVzdělávací portál společnosti Health communication s.r.o. Educomm.cz přináší na své platformě již od roku 2012 video přednášky, tematické akademie a e-learningové kurzy pro farmaceuty. Akreditované studijní formy jsou pak zařazené do systému celoživotního vzdělávání lékárníků dle řádu ČLnK. Bonusové prezentace pak slouží pro osobní rozvoj a jako zdroj informací o novinkách na farmaceutickém trhu. V Educommu je registrováno více jak 4 500 aktivních uživatelů z řad lékárníků a farmaceutických asistentů a většina z nich je i pravidelnými čtenáři Magazínu Healthcomm.

V letošním roce proběhl na Educomm.cz průzkum formou online dotazníku, který měl zmapovat přání a preference studujících farmaceutů týkající se forem, obsahu a časových kritérií jednotlivých vzdělávacích modulů, které nabízí edukační subjekty na našem trhu. Otázek v dotazníku bylo mnoho, primárně se daly rozdělit na dvě hlavní kategorie:

A. Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

B. Kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu.

Průzkumu, který probíhal od května do října 2022, se zúčastnilo 348 lékárníků a farmaceutických asistentů. Zastoupení měli jak lékárníci z nezávislých, tak i řetězcových lékáren napříč ČR. 

............

Za nejkomfortnější formu pro rozšíření znalostí považují respondenti i v roce 2022 fyzickou účast na vzdělávací akci (nebo osobní schůzku s REPs), hned v závěsu je ale preference video přednášky či kurzu. Tato otázka byla zásadní pro zjištění, jak s ochotou a výběrem forem profesního vzdělávání „zamávaly" dva poslední roky, které se nesly ve znamení protiepidemických nařízení a zejména omezení kontaktů. Nás v redakci těší, že třetím nejčastějším zdrojem zůstává psaný text, ať již ve formě studií, odborných článků nebo rozhovorů. Není se ani čemu divit, že mezi nejčastěji poptávanými tématy se v hojném počtu objevila psychologie. Stres se díky krizi ve společnosti, kterou po době covidové dále rozvinula energetická otázka a existence válečného konfliktu na Ukrajině, podepisuje na našem psychickém zdraví. A to mají lidé v pomáhající profesi ohrožené velmi často.

............

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU - KATEGORIE A

Pestrost nabídky, osobní preference a přínos vzdělávacích projektů edukačních společností pro profesní rozvoj.

Čas je čím dál dražší komodita, což ukázal i průzkum. Kromě tradičních prezenčních forem vzdělávání se v kombinaci často uplatňují i online edukační akce. Výběr je skutečně pestrý a nové formy dávají možnost volit si čas, místo a téma, které lékárníkům aktuálně vyhovují. Proto má společnost Health communication ve své nabídce pestrou paletu forem vzdělávání, aby si mohl každý studující vybrat...

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU KATEGORIE B

Také tradiční vztahy obchodních zástupců s lékárnami doznaly v době koronavirové pandemie výrazných změn. Jak je na tom kvalita a kvantita předávání informací prostřednictvím obchodních reprezentantů výrobních a distribučních firem týkajících se nových i tradičních léčivých přípravků a ostatního lékárenského sortimentu?

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME