Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPRŮJEM - KOMPLIKACE CESTOVATELŮPotíže se zažíváním a trávením rozhodně nepatří mezi ty zážitky, které si chceme z dovolené pamatovat. Letní dovolená je pro mnoho lidí časem odpočinku, relaxace a objevování nových, často exotických míst. Bohužel se však může stát, že naše plány a pohodu překazí nepříjemný „cestovatelský" průjmem. Přestože může být obtěžující a rušivý, většinou není vážný a s dostatečnou prevencí a režimovými opatřeními lze riziko výskytu i průběhu průjmu minimalizovat, a to i vhodnou samoléčbou.

Příčinou cestovatelského průjmu jsou často bakterie, viry nebo paraziti vyskytující se ve vodě nebo na potravinách konzumovaných cestovateli. Mezi nejběžnější původce průjmových onemocnění cestovatelů patří bakterie, a z nich nejčastěji E. coli, Salmonella, Campylobacter a Shigella.1 Mikrobiologická kultivace stolice se u pacientů s průjmem cestovatelů provádí jen v případě déle trvající horečky, příměsi krve ve stolici nebo u průjmů, které nereagují na standardní léčbu.1

Mezi faktory, které zvyšují riziko vzniku průjmu u cestovatelů, patří na prvním místě konzumace místní kontaminované vody a ledu v nápojích nebo nedokonale omytých plodin. Dále nedostatečně tepelně upravená strava, kořeněná jídla, pouliční fast foody a potraviny z tržišť. Vysoké riziko průjmu se často vyskytuje v zemích s nižšími hygienickými standardy, mezi které patří africké země, státy Blízkého východu, Jižní Amerika či Indie. Opatrnost je ale na místě i doma, pokud si vybereme například kempování v místě, o kterém jsme si nezjistili dopředu reference a kde může pokulhávat hygiena. I když se za viníka většiny cestovatelských průjmů považují nejrůznější patogeny, příčinou průjmu (a to i u dětí) může být i změna klimatu a stravy, stres nebo přehřátí organismu.

Rizikovou skupinou u cestovatelského průjmu jsou senioři, malé děti, osoby s oslabenou imunitou a pacienti po operacích gastrointestinálního traktu - u těchto skupin je třeba zvláštní opatrnosti, pokud se u nich cestovatelský průjem vyskytne.

Jak se chránit a vyhnout se letnímu cestovatelskému průjmu?

Ať je příčinou průjmu na cestách špatná hygiena, dietní chyba, pití vody z neznámého zdroje nebo přehřátí těla, jedním z nejlepších způsobů, jak se před průjmem chránit, zůstává dodržování základních hygienických pravidel: vždy si myjte ruce mýdlem a vodou před jídlem a po použití toalety. Pijte pouze balenou vodu a používejte ji i na čištění zubů. Pečlivě si vybírejte restaurace s vysokými standardy hygieny.

Chraňte se před dehydratací i neznámými patogeny

Dalším důležitým faktorem je prevence před dehydratací. V horkém letním počasí je tělo náchylnější k dehydrataci, která může přispět k vzniku průjmu. Dbejte na to, abyste dostatečně pili nealkoholické nápoje, zejména vodu, a vyhněte se příliš slaným nebo kořeněným jídlům, která mohou dále riziko dehydratace zvýšit. Při vyšší ztrátě tekutin je nejvhodnější použít rehydratační roztok.

Pokud cestujete do zemí s odlišnými hygienickými podmínkami (než jsou tuzemské), může být před odletem vhodné prokonzultovat s odborníkem vakcinaci proti cestovatelskému průjmu. Existuje řada vakcín, které mohou poskytnout ochranu před některými bakteriálními a virovými příčinami průjmu v exotických destinacích. Například cholera je bakteriální infekce, která se přenáší prostřednictvím kontaminované vody a potravy a může způsobit prudký průjem, zvracení a dehydrataci. Pokud cestujete do oblastí s vysokým výskytem této nemoci, je vhodné navštívit očkovací centrum a poradit se s odborníkem na cestovní medicínu o vakcinaci a o dalších opatřeních pro prevenci cholery a jiných infekčních nemocí v dané oblasti.2

Je ale důležité si uvědomit, že vakcíny proti cestovatelskému průjmu nejsou univerzální a nechrání před všemi možnými příčinami průjmu. Je proto vhodné konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu specifické vakcíny pro danou destinaci a prokonzultovat s ním i váš celkový zdravotní stav a individuální potřeby. 

Léčba průjmu

Cestovatelský průjem, většinou vodnatý, trvá v průměru 3 až 5 dní, což je často více než polovina doby, po kterou dovolená trvá! Požadavek je tedy ze strany pacienta jasný - eliminovat potíže v co nejkratším čase. Úspěch je podřízený kombinaci režimových opatření ve spojení s účinnou symptomatickou léčbou a farmakoterapií. Při komplexní léčbě je nezbytné soustavné doplňování ztracených tekutin a minerálů a žádoucí je rychlé snížení frekvence stolic. K tomu pomůže lehce stravitelná výživa (suchary, vařená rýže, mrkev, vařené brambory, mačkaný banán, libové vařené maso).3

Symptomatická léčba spočívá v použití střevních dezinficiencií, adsorbencií a antimotilik. Častou volbou adsorbencia je diosmectit, přírodní čištěný jíl, který má schopnost vázat toxiny v trávicím traktu. Látka působí přímo ve střevě a nevstřebává se do organismu. Chrání buňky sliznice střeva před agreasivími látkami a působí tak mukoprotektivně. Adsorbuje enterotoxiny, bakteria a viry a absorbuje i střevní plyny.

Při cestách do oblastí se středním či vysokým rizikem by měl mít cestovatel s sebou dostatečnou zásobu prášku k přípravě rehydratačního roztoku a dvoudenní dávku antimotilika. Antimotilika se podávají nejdéle dva dny. Jejich působení spočívá v tom, že zpomalují střevní peristaltiku a prodlužují dobu střevní pasáže a nutkání na stolici. Také jsou vhodná v kombinaci s antibiotiky.1 Podání antimotilik není doporučováno u horečnatých průjmů s příměsí krve, které mohou být způsobeny invazivními bakteriemi.

U cestovního průjmu s lehčím průběhem se v některých zemích osvědčilo podání probiotických přípravků obsahujících kvasinku Saccharomyces boulardii nebo mléčné bakterie rodu Lactobacillus. Pokud průjem přetrvává nebo se opakuje, je vhodné vyhledat lékařské vyšetření k zjištění příčiny. Lékař pak stanoví další postup léčby.

Trávení - Akutní průjem u dospělých, včetně ukázky správné dispenzace u potíží pacienta s cestovním průjmem, můžete vystudovat ve 3 dílčích kapitolách Akademie dispenzační práce na Educomm.cz. Téma obsahuje úvodní přednášku PharmDr. Jany Matuškové, ukázku dispenzace a diskusi o dispenzačním procesu.  

Pro studium navštivte Educomm a vyberte si z Tematických sekcí Akademii dispenzační práce. Vstupte do kurzu Trávení - Akutní průjem u dospělých, kde přednášku zahájíte výběrem tlačítka Studium.

Absolvováním přednášky získáte 65 edubodů.

Přednáška vznikla ve spolupráci se společností IPSEN PHARMA s.r.o.

Studujte ZDE

-red-

Zdroje:
1. Manďáková Z. Průjem cestovatelů. Med. praxi 2012; 9(6-7): 265-268
2. https://zdravi.euro.cz/clanky/ockovani-pred-cestou-do-zahranici/.
3. https://www.ockovani-zahranici.cz/cestovni-prujem-a-ockovani
4. Beran J, Vaništa J. Základy cestovního lékařství, první vydání, nakladatelství Galén 2006: 145-155.

SCA-CZ-000235

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME