Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ III.: ZELENÝ ČAJ A JEHO EXTRAKTYO čaji, zejména o tom zeleném, se toho dočtete spoustu. Populární časopisy i internet jsou zaplaveny informacemi o pozitivních účincích čaje na lidské zdraví, a pokud byste věřili všemu, co se tam píše, tak v podstatě žádné jiné léky nepotřebujete.

Je ale opravdu zelený čaj schopen zlepšit stav našeho kardiovaskulárního systému?

Zelený čaj - to jsou rychle usušené a někdy i předem spařené listy z čajovníku čínského (Camellia sinensis L., syn. Thea sinensis). Tímto způsobem se zastaví proces fermentace, takže zelený čaj, na rozdíl od toho černého, obsahuje více neoxidovaných katechinových tříslovin a flavonoidů. 

Látkou, která má nejvíce prokázaných účinků, je epigalokatechin-3-galát (EGCG), který se hlavní měrou podílí na potenciálně preventivních účincích zeleného čaje.

A to hlavně u nemocí, kde se objevuje zvýšený oxidační stres (kardiovaskulární a neurodegenerativní onemocnění, rakovina apod.). 

Starší observační studie naznačily preventivní roli zeleného čaje u kardiovaskulárních chorob, jako je mrtvice, ischemická choroba srdeční a ateroskleróza. V tomto ohledu byla stálá denní konzumace 2 šálků silného zeleného čaje spojena s 22 - 33% snížením úmrtnosti na tyto choroby u japonské populace. Mírného zlepšení bylo dosaženo i u sledovaných rizikových faktorů jako je hypertenze, hladina cholesterolu, diabetes, oxidační stres a chronické záněty. Na základě těchto studií byly na světový trh vrženy a propagovány stovky přípravků s extrakty ze zeleného čaje.

Marketing dodnes značně „přifukuje a přibarvuje" reálné účinky, a navíc výrobci extraktů a doplňků stravy používají i rozdílné metodiky při zpracování, takže obsah EGCG i ostatních katechinů je v konečných produktech ve značně variabilních množstvích. Vyskytují se extrakty s 10 %, ale i téměř čisté EGCG (95 %). Problém je i s proměnlivým obsahem kofeinu, který může výsledný efekt na kardiovaskulární systém značně ovlivnit.

Souběžně s boomem čajových přípravků dále probíhal a probíhá výzkum na zeleném čaji, který předešlé výsledky zpřesňuje a očišťuje od vedlejších vlivů a metodických chyb.

A jaká je současná realita?

Pokud budete mít štěstí a zakoupený přípravek bude obsahovat dostatek čajových katechinů, můžete při dlouhodobém užívání (min. 6 týdnů, ale optimálně 12 týdnů) v dávkách od 500 do 1000 mg extraktu za den očekávat sice mírné, ale měřitelné snížení celkového cholesterolu. Dokonce se i mírně mění poměr mezi LDL a HDL ve prospěch toho „hodnějšího" cholesterolu (HDL). Spolu s cholesterolem se zlepšují i hodnoty triglyceridů.

Po 12 týdnech užívání se můžete také těšit na mírné snížení krevního tlaku, ovšem pouze toho diastolického, systolický tlak nebyl ve studiích významně ovlivněn. Zde ovšem zase hodně záleží na typu extraktu. U těch, které mají zároveň vysoké obsahy kofeinu, bude výsledný účinek na krevní tlak hodně individuální.

Extrakty ze zeleného čaje mohou přispívat i u cukrovky 2. typu. Mají totiž příznivé účinky na glykemický profil snížením hladiny glukózy i glykovaného hemoglobinu, ovšem bez vlivu na hladiny inzulinu nebo citlivosti k inzulinu. Opět je třeba dlouhodobá terapie, a navíc vyššími dávkami než v předchozích případech - 1000 až 2000 mg extraktu za den.

Negativem extraktů je možnost předávkování

U pacientů, kteří si svévolně několikanásobně zvýšili dávku, se vyskytovalo časté zhoršení jaterních funkcí, které v ojedinělých případech vedlo až k selhání jater. U dětí a adolescentů mohou takto působit i běžně doporučované dávky. I díky tomu se v EU v posledních letech řeší limit na EGCG v potravinách (Evropská komise doporučuje max. 800 mg/den).

Zelený čaj a extrakty z něj připravené tedy nemají přímý a okamžitý vliv na oběhový systém, ale dlouhodobě můžou pomoci řešit některé rizikové faktory, a tím snižovat pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k rizikům a proměnlivé kvalitě produktů s extrakty bych ovšem doporučil spíše návrat k tradičnímu popíjení dvou šálků zeleného čaje denně.

Redakční poznámka:
Zenový mnich Eisai přinesl z Číny do Japonska zenový buddhismus, a také semena čajovníku.
Na konci 12. století sepsal tzv. Knihu čaje „Kissa Yojoki", ve které se píše: „Čaj je elixír života a magický klíč k dlouhověkosti."
V knize mj. popisuje pozitivní účinky pití zeleného čaje na pět životně důležitých orgánů, obzvláště pak na srdce.
Ačkoli byl čajovník do Japonska dovezen z Číny, byl zde zušlechtěn a čaj se stal jedním z trvalých symbolů japonské kultury.

 

 

Seriál Přírodní látky při prevenci a léčbě cévních onemocnění je připomínkou důležité úlohy fytoterapie v komplexním přístupu ke kardiovaskulárnímu a cerebrovaskulárnímu zdraví. Zároveň je pozvánkou na květnový on-line kongres Healthcomm Professional KARDIO 2024, kde autor, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. přispěje do odborného programu svojí přednáškou „Rostlinná diuretika při léčbě hypertenze".

PŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ I.: RUTIN

PŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ II.: AESCIN

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME