Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ II.: AESCINPharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Když děti na podzim sbírají kaštany na hraní nebo pro zvířátka, asi nevědí, že nejde o kaštany, ale o semena jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L). A asi netuší ani to, že je to důležitá surovina pro izolaci takzvaného escinu. Escin (nebo též „aescin") ovšem není jednotná látka, ale jde o směs triterpenických glykosidních saponinů. Používá se buď přímo, nebo se dále čistí a izolují se jednotlivé saponiny. Dnes se nejčastěji léčebně používá zejména α-escin.

Kromě saponinů jsou v semenech jírovce obsaženy i kumariny, které způsobují nepříjemnou chuť a toxicitu. Hlavně aeskulin způsobuje podráždění žaludku, průjem, křeče svalů, zmatenost a další obtíže. To ovšem nebránilo severoamerickým indiánům semena místních jírovcových druhů sbírat a konzumovat. Bylo ovšem třeba je přes zimu zakopat do vlhké půdy a na jaře pořádně provařit, usušit a pomlít na mouku, ze které se potom pekl chléb.

 

Ale zpět k escinu...

Vnitřně se užívá zejména při léčbě chronické žilní insuficience a s ní spojených symptomů jako jsou otoky dolních končetin, křečové žíly, bércové vředy, bolesti a pocity tíhy v nohou. Velmi často je předepisován i při chrapotu způsobenému otokem hlasivek nebo jako doplňková léčba při zánětech močových cest a otocích prostaty. Méně často je psán při hemoroidech a při zvýšené lomivosti kapilár. Vyskytuje se též v topických přípravcích určených k ošetření pohmožděnin, hematomů nebo výronů.

Terapeutický přínos je dobře podpořen řadou in vivo experimentů i klinickými studiemi, zejména co se týká chronické žilní nedostatečnosti, hemoroidů a postoperačních edémů.

Escin má jasné protiedematózní, protizánětlivé a venotonické vlastnosti, které souvisí s mechanizmem aktivace membránových Ca2+ iontových kanálů, kterým se zvyšuje žilní tonus a dochází k vasokonstrikci. Účinek je podpořen i dalšími mechanizmy, jako je tvorba a uvolňování prostaglandinu PGF2α v cévních stěnách, inhibice vlivu serotoninu a histaminu v cévním systému a escin rovněž snižuje katabolismus tkáňových mukopolysacharidů.

Escinu musíme přičíst k dobru velmi nízký výskyt nežádoucích účinků. Nevýhodou je malá biodostupnost (jednotky procent), která se ovšem dá kompenzovat vyšším dávkováním (obvykle 20 až 40 mg, 3x denně). Účinek zpravidla nastává po 2 až 16 týdnech v závislosti na řešeném problému. U menších lokálních edémů nastává rychleji, léčba chronické žilní nedostatečnosti je dlouhodobější.

Pokud bychom srovnali účinek escinu a rutinu (viz předcházející díl tohoto seriálu), tak v případech edémů a žilní nedostatečnosti je escin jasně lepší volbou. Nejen, že účinek je lépe prokázán, ale nastává dříve a při nižším dávkování. Nevýhodou je praktická nemožnost užívat přímo rostlinnou drogu a nutnost izolace escinu.

 

Seriál Přírodní látky při prevenci a léčbě cévních onemocnění je připomínkou důležité úlohy fytoterapie v komplexním přístupu ke kardiovaskulárnímu a cerebrovaskulárnímu zdraví. Zároveň je pozvánkou na květnový on-line kongres Healthcomm Professional KARDIO 2024, kde autor, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. přispěje do odborného programu svojí přednáškou „Rostlinná diuretika při léčbě hypertenze".

PŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ I.: RUTIN

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME