Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ I.: RUTINPharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Vítejte u našeho nového seriálu. Měl by být připomínkou důležité úlohy fytoterapie v komplexním přístupu ke kardiovaskulárnímu a cerebrovaskulárnímu zdraví. Je ale také zároveň pozvánkou na květnový on-line kongres Healthcomm Professional KARDIO 2024, kde autor, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. přispěje do odborného programu svojí přednáškou „Rostlinná diuretika při léčbě hypertenze".

Rutin (syn. rutosid) asi není nutné lékárníkům představovat. V lékárnách je tento flavonoid běžně dostupnou látkou, která se v léčivých přípravcích i doplňcích stravy objevuje buď samostatně, nebo v kombinacích s jinými flavonoidy (diosmin, troxerutin apod.), případně spolu s vitamínem C.

Přípravky s obsahem rutinu se předepisují zejména při prevenci a léčbě cévních potíží: od zvýšené lomivosti a propustnosti kapilár přes žilní nedostatečnost, a s tím spojených otocích dolních končetin, po problémy s hladinou cholesterolu a s vysokým krevním tlakem. Lékaři často předepisují rutin i při menších krváceních nezjištěného původu, například při výskytu krve v moči. Otázkou je, zda je ve všech těchto indikacích rutin přínosem a zda je možné ho dodávat tělu přímo prostřednictvím léčivých rostlin?

Zdálo by se, že rutin bude dostatečně prozkoumanou molekulou s dostatkem klinických důkazů o účinku. Tak tomu ale úplně není. Byla sice provedena celá řada testů in vivo, kde skutečně rutin prokázal účinnost na výše zmíněné potíže kardiovaskulárního systému, ale v relativně vysokých dávkách. U myší, krys a králíků se podávalo většinou od 10 do 100 mg rutinu na kilogram hmotnosti.

Klinických testů na pacientech a zdravých dobrovolnících bylo provedeno jen několik, a i zde je několik drobných otazníků. Například u chronické žilní nedostatečnosti byly klinicky testovány jen semisytetické deriváty rutinu (hydroxyethylrutiny - oxerutiny), nikoli vlastní rutin. Ovšem dá se předpokládat, že vzhledem k podobnosti molekuly a k podobným vlastnostem a pozorovaným mechanizmům, ani ten nebude bez efektu.

Účinnost na pružnost cévních stěn, snižování hladiny cholesterolu a krevního tlaku lze považovat za reálný, ovšem s tou poznámkou, že léčba musí probíhat dlouhodobě (1 až 6 měsíců) a s poměrně vysokými dávkami: 200 až 1000 mg denně. Takže u nás poměrně časté předepisování Ascorutinu v dávce 1 nebo 2 tablet na den rozhodně není dostačující. Alespoň ne z hlediska obsahu rutinu.

Rutin se průmyslově izoluje z citrusů -  lépe řečeno ze zbytků citrusových plodů, které zůstanou po zpracování dužiny pro potravinářské účely. Udávaný obsah rutinu v citrusech je cca 10 až 50 mg na 100 g, což řadu laiků vedlo k domněnce, že stačí každý den zkonzumovat jeden nebo dva pomeranče a dávka je splněna. Udávané hodnoty se ovšem vztahují k sušině celého plodu, takže potřebná dávka je obsažena ve více než 200 g sušených citrusů! Navíc, rutin není v citrusech obsažen rovnoměrně - je ve velkém množství v oplodí (kůře), v dužině je ho minimálně.

O něco použitelnější je pohanka. Na internetu se dočtete, že je bohatým zdrojem rutinu. To je jistě pravda, ovšem jen, pokud hodláte pojídat její květy - tam je skutečně až 400 mg ve 100 g sušiny. V loupaných plodech, které se jako potravina konzumují o dost častěji, je ovšem pouze kolem 20 mg/100g. Ve skutečnosti by tedy pacient musel pohanku jíst v opravdu pořádné porci každý den po dobu několika měsíců.

 

Z našich klasických léčivých rostlin vychází nejlépe květ bezu černého s obvyklým obsahem rutinu od 300 do 900 mg/100g, Takže denní dávka je obsažena v cca 20 až 50 g sušených květů, a i to je na objem obtížně konzumovatelná dávka, ať už přímo nebo formou bylinného čaje.

 

Výhodou přírodních zdrojů je, že neobsahují pouze rutin, ale i další flavonoidy, často s podobným účinkem. Také musíme připočíst k dobru přítomnost jiných obsahových látek, vlákniny, vitamínů, minerálů a dalších tělu prospěšných látek. Na stravě s dostatkem všech těchto látek je sice možné založit dlouhodobou prevenci, ale zcela nahradit dávky rutinu při léčbě kardiovaskulárních chorob pomocí přírodních materiálů je dosti nereálné.

Další díl přinese informace o aescinu, směsi triterpenických glykosidních saponinů z rostliny jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L). Zejména α-escin. má jasné protiedematózní, protizánětlivé a venotonické vlastnosti.


Nenechte si ujít letošní on-line kongres s problematikou prevence kardiovaskulárních chorob, který na květen a červen připravuje pro lékárníky a farmaceutické asistenty Healthcomm Professional. V rámci akreditované akce vystoupí například PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D., prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. nebo PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Sledujte proto https://www.healthcomm.cz/, kde budou postupně doplňovány informace o programu.


Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME