Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPREVENCE JE NA NÁSNaše populace stárne. Máme mezi sebou více než 2 miliony občanů, kterým je 65 a víc let. Někteří jsou stále svěží a fit, ale většina z nich má některé zdravotní nebo i sociální problémy. Podle údajů z loňského roku se to týká 75 procent seniorů.

„Naším cílem je podpořit větší aktivitu praktických lékařů v tom smyslu, že jim budou víc nabízet možnosti prevence závažných onemocnění," říká Ing. Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR. Součástí programu této organizace je komplexní péče o seniory v oblasti zdravého života a sociální péče; v jejich programech bylo například prosazování bezplatného očkování nejen proti pneumokokům a chřipce, ale i klíšťové encefalitidě. Tato onemocnění jsou často pro seniory fatální. 

............

K 30. 5. letošního roku u nás žilo přes 2 miliony 368 tisíc osob 65 plus. Pobírali průměrnou penzi 16 900 Kč (muži) a 14 060 Kč (ženy). Na úhradu základních životních potřeb vynakládali 78 procent svých příjmů. Největší položkou bylo bydlení. Situace se teď vinou zvýšení poplatků za energie výrazně změní.
Zdroj: Rada seniorů ČR, http://www.rscr.cz/

............

Léky ano, očkování někdy

V současné době část starší populace stále ještě považuje očkování za něco, bez čeho se lze obejít. Na rozdíl od léků, které užívají, i když někdy v nadbytečné míře. Svému lékaři někdy neuvedou správné informace o názvech a množství léků nebo potravinových doplňků, které užívají. Specialista jim napíše lék „na srdce", ale jejich praktický lékař to neví, pokud mu to pacient neřekne. Ani lékárníkům, i když se snaží pacientovi pomoci, se někdy nepodaří zjistit, co všechno pacient užívá.

Lékové záznamy stále nejsou

Starší pacienti často berou denně pět i víc různých léků, a tak může docházet k lékovým interakcím. A to, podle ověřených údajů, dokonce i nemocnicích. Zároveň se uvádí, že každý rok zemře na 200 osob v důsledku nesprávných kombinací léků. Bohužel, a mluví se o tom řadu let, stále ještě neexistují lékové záznamy, z nichž by se každý ošetřující lékař mohl orientovat. 

Pneumonie u seniorů

S obavami očekáváme podzimní a zimní vlnu covidu, letos prý má být i víc chřipek. MUDr. Jana Horáková ze Státního zdravotního ústavu důrazně upozorňuje i na pneumokokové infekce.

Po nákaze covidem má většina lidí následné problémy a změny v dýchacích cestách, a tedy větší náchylnost k respiračním infekcím. Výsledkem může být i pneumonie, která se u seniorů neprojevuje obvyklými příznaky - ne(jen) horečkou a kašlem, ale často změnou psychiky a nespecifickými příznaky. Pacienti s chronickými nemocemi - s diabetem, astmatem, se srdečními a onkologickými nemocemi - jsou víc ohroženi než mladší zdravá populace. Bakterie Streptococcus pneumoniae se šíří kapénkovou cestou, tedy kašlem a kýcháním, a tak se mohou nakazit i další osoby. Vzniklý zánět může zasáhnout dýchací cesty, obličejové dutiny, oblast středního ucha, ale může dojít k zápalu plic nebo k bakteriálnímu zánětu mozkových blan. V této souvislosti je nutné připomenout, že tuto nákazu přenášejí i malé „školkové" zdravé děti, které mohou nakazit své prarodiče a způsobit jim tak i život ohrožující stavy.

Očkování je dobrou prevencí

Proti život ohrožujícím komplikacím pomáhá očkování proti covidu, totéž platí proti chřipce i proti pneumokokům. A právě pro ohrožené pacienty je vhodný jiný typ vakcíny proti pneumokokovému onemocnění; odborníci vědí, že jde o tzv. konjugovanou vakcínu. 

Co bychom měli vědět

  • Dávat pozor na lékové interakce - to platí pro lékaře, lékárníky i pacienty!
  • Vhodné očkování je základ prevence; bohužel - těžko je může doporučovat neočkovaný zdravotník...
  • Zdravá výživa a životní styl. Pozor na pitný režim u seniorů!

Když se nad těmito body zamyslíme, musíme si přiznat, že platí nejen pro naše spoluobčany vyššího věku a pacienty, ale koneckonců pro všechny.

Mgr. Jana Ulíková

Každoročně se 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. Poprvé se konal v roce 1991.
Smyslem a cílem je zvyšování povědomí o problémech, které mají vliv na seniory, jako je stárnutí a zneužívání seniorů.
Je to také den, kdy si lidé váží přínosů, které senioři pro společnost dělají.
https://svateksenioru.cz/

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME