Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPOZVÁNKA NA JEDINEČNOU ODBORNOU AKCIStále patříme mezi nejrizikovější země EU z hlediska výskytu kardio-vaskulárních onemocnění. Je proto nutná úzká spolupráce praktických lékařů, kardiologů, diabetologů, internistů, ale také farmaceutů. Zapojením farmaceuta do kardiovaskulární prevence, ať je to v rámci dispenzační a konzultační činnosti v lékárně, nebo nahlížením do lékového záznamu v případě podezření a minimalizace rizika užívaných léčiv, je jedním z pilířů úspěšné multidisciplinární spolupráce zdravotníků. Farmaceut jednak může přispět k záchytu pacientů s kardiovaskulárním rizikem, podpořit vhodnou prevenci doporučením volně prodejných přípravků a doporučit i nefarmakologická opatření. Vyškolení lékárníci jsou schopni prostřednictvím měření krevního tlaku, cévního věku a celkového cholesterolu přispět k identifikaci rizikových pacientů a včas je odeslat k lékaři.

Přijměte pozvání na on-line konferenci KARDIO 2024 - Prevence kardio-vaskulárních onemocnění.

Dozvíte se o inovacích v léčbě vysokého krevního tlaku, nových přístupech k farmakologickému i nefarmakologickému ovlivňování hladiny cholesterolu, cukru nebo k redukci váhy. Povíme si o kardiovaskulární rehabilitaci a dalších trendech v prevenci a managementu srdečních onemocnění.

Odborná témata: 

1. PharmDr. Jan Martin, Ph.D. - Rostlinná diuretika při léčbě hypertenze
2. prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA - Preventivní kardiologie, co může ovlivnit lékárník
3. PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. - Kardiometabolické riziko u pacientů se závažnou duševní poruchou
4. PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. - Využití znalostí farmakoterapie onemocnění KVS pro správnou dispenzaci pacienta

O dalších odboných přednáškách programu vás budeme průběžně informovat na webu a na sociálních sítích Healthcomm Professional.

.....................................

Přihlásit se můžete ZDE

.....................................


Přinášíme osobní pozvánku garantky projektu, PharmDr. Veroniky Kunešové, Ph.D.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME