E-LEARNING, KTERÝ OKOUZLÍModerní technologie využívá pro své uživatele z řad zaměstnanců lékáren od roku 2012 i e-learningový portál Educomm. Stal se platformou sloužící k udržení odborné způsobilosti lékárníka po celou dobu jeho profesního života. Oblíbeným prostředím přispívajícím do systému celoživotní vzdělávání zaměstnanců lékáren. Odborné přednášky, webináře a další online formy jsou akreditovány u ČLnK. O jeho oblibě mezi lékárníky svědčí i vysoký počet stálých uživatelů. V systému je registrováno téměř 9.000 farmaceutických odborníků. 

E-learning je vzdělávací proces, edukační forma využívající informačních a komunikačních technologií, který ve formě přednášek, kurzů nebo webinářů usnadňuje přístup k informacím využitelným pro profesní i osobní rozvoj. Při online vzdělávání se využívající multimediální prvky - kombinace textových, obrazových, zvukových, animovaných nebo filmových dat. Zkrátka jde o typ výuky, při které je získávání informací, znalostí a dovedností usnadňováno digitalizací. A také jde o dostupnost, čas a komfort pro uživatele. E-learning je možností, jak zpřístupnit vzdělání i znevýhodněným skupinám, jak doplnit klasické edukační formy a v neposlední řadě je nástrojem, jak plnohodnotně distanční formou nahradit prezenční formy studia, což se ukázalo naplno v posledních dvou letech koronavirové pandemie. 

Zdálo by se, že přechod do online světa by pro Educomm neměl být žádnou stresující situací, na kterou by musel pohotově reagovat. Byl tu dlouhou dobu před covidovými omezeními, již před 9 lety pozval své první uživatele k video kurzům a přednáškám. Zkrátka, video jako edukační nástroj má Educomm „v malíčku"...

......

„Dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie," konstatoval Arthur Charles Clarke, vynálezce a autor Vesmírné odysey. I na sebelepším projektu je však zapotřebí pracovat ve smyslu vylepšení a aktualizací poplatných době a rostoucím požadavkům uživatelů.

......

Proto se i Educomm rozhodl pověnovat se zlepšení a zefektivnění svého obsahu, video produkce, hledat a nalézat možnosti studiové i externí práce tak, aby rozšířil moderní formy předávání informací do lékáren, které nejen, že zaujmou, ale budou uplatnitelné v práci za tárou. Jak nově pracovat s obsahem, jaké požadavky klást na lektory či aktéry online kurzů? Jak dnes správně, a přitom atraktivně „dělat" e-learning?

Aby výsledkem byly vizuálně i obsahově zajímavější formy studia pro uživatele Educommu, zrealizoval jeho tým společně s produkční společností zeroin ve dvou listopadových dnech WORKSHOP, ve kterém se školil v teorii i praxi audiovizuální tvorby a produkce. Pozvali i své kolegy z portálu Edumedic, kteří realizují obdobný vzdělávací program pro lékaře.

„Workshop byl zaměřen na zlepšení a zefektivnění naší videoprodukce, chceme využít všechny možnosti, které nabízí naše firemní studio. Výsledkem budou vizuálně zajímavější modernější výstupy a tím pádem lepší "studijní materiál" pro naše uživatele," zhodnotila dvoudenní školení Alžběta Flaschková, projektová manažerka Educommu.

„První den byl teoretický, vysvětlovali jsme si jednotlivé formy video přednášek a možnosti, které nabízí. Druhý den jsme si teorii zkusili v praxi. Natáčeli jsme přednášku pro Online konferenci a s lektorem z produkční společnosti zeroin jsme si vyzkoušeli práci se zeleným pozadím a klíčováním," přibližuje náplň dvoudenního workshopu Mgr. Jitka Nováková, produkční a specialista marketingu Educomm.cz.

Klíčovací pozadí dokáže lektora přenést do virtuálního studia nebo třeba i do Karibiku

 

Jakou proměnu dozná obsah nebo formy vzdělávacích forem na Educomm.cz a Edumedic.cz? Kdy uživatelé zaregistrují první výsledky kreativního workshopu pod vedením profesionálů? Neubere kreativní pojetí nic z odborného kreditu sdělení?

„Proměnou projde pouze forma, nikterak obsah. Cílem je, aby uživatele studium bavilo. V tom by nám novinky, které jsme se naučili, měly pomoct," vysvětluje Alžběta Flaschková.

„Vysoce kvalitní odborný obsah je u portálu Edumedic jeho neoddiskutovatelným pilířem a devizou, to si plně uvědomuje celý náš realizační tým. Nelze však ani zanedbávat formu studia a ta nám, ruku na srdce, za ta léta trošku "zestárla".  Pro mě osobně byl workshop ukázkou, jak uživatelsky příjemněji a moderněji ztvárnit odborný obsah. Věřím, že stejný pocit ze změn, které bychom rádi pod jeho vlivem realizovali, budou mít i naši studující lékaři," hodnotí přínos workshopu Mgr. Kristina Šafářová, projektová manažerka portálu Edumedic.

Věřím, že atraktivní forma může diváky a divačky bavit i vzdělávat zároveň. Současné výstupy jsou již nyní profesionální a funkční, mou (velmi příjemnou) prací bylo hledat další úrovně formy jednotlivých výstupů. Pohledem osvobozeným od každodenní operativy jsem tak měl na workshopu možnost hledat možnosti, které tvůrci a tvůrkyně dobře znají, jen je občas potřebují připomenout. Těším se na společný výsledek!" Připojuje svůj pohled František eF. Horvát, kreativní producent zeroin.

„Dělali jsme to hlavně proto, aby se studujícím na naše přednášky lépe koukalo a abychom klientům i uživatelům ukázali, že jsme jedničky v oboru a že máme při vzdělávání lékařů a lékárníků pevné a nezastupitelné místo, uzavírá Alžběta Flaschková.

 Přednášky na portále Educomm a Edumedic vznikají v našem vlastním studiu Health communication.

 

Tak se těšme, jaká kouzla (nejen se zeleným plátnem) pro své uživatele portály Educomm a Edumedic připravily pro sezónu 2022!

Chramst

Zpět