Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyPACIENTI BÝVALÉHO VÝCHODNÍHO BLOKU MAJÍ STEJNÉ POTÍŽEPraktici musí mít větší pravomoci v léčbě chronického selhání srdce, ledvin nebo cukrovky. Shodli se na tom čeští, slovenští a polští praktičtí lékaři, kteří se v březnu sjeli do Prahy, aby řešili, jak vlně pacientů s těmito chorobami čelit.

 Postkomunistické země trápí výrazně vyšší počty pacientů s nemocným srdcem či ledvinami než země západního bloku. Kardio-renálně-metabolické zdraví zrcadlí souhru mezi metabolickými rizikovými faktory, chronickým onemocněním ledvin a kardiovaskulárním systémem a má zásadní vliv na morbiditu i mortalitu. Špatné kardio-renálně-metabolické zdraví má multisystémové důsledky. Praktici ze Slovenska, Polska a ČR vidí řešení ve větších investicích do prevence a ve včasném záchytu nemocí. Posílení pravomocí praktiků by podle nich mělo jít ruku v ruce s možností předepisovat na tato onemocnění moderní léky.

„S chronickým selháním ledvin, srdce nebo s diabetem 2. typu se v Česku potýkají statisíce lidí. Celosvětově je takto nemocných přes miliardu a asi 20 milionů osob na tyto choroby zemře. Česká republika, Polsko a Slovensko i 30 let po pádu železné opony stále bojují s vysokým výskytem kardiovaskulárních a metabolických onemocnění," prohlásil předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka. I když se podle něj situace pomalu zlepšuje, stále se nedaří dohnat země na západ od nás. 

Jak se experti z Česka, Polska a Slovenska shodli, situaci by pomohlo posílení role praktiků, především aby mohli včas zachytit rizikové pacienty, kteří k jedné z chorob směřují. Nutné je podle nich také péči lépe koordinovat - praktici by v tomto ohledu měli fungovat jako „manažeři" péče o pacienty.

„Pracujeme intenzivně na změně náplně preventivních prohlídek, abychom uměli tato onemocnění dříve zachytit. Jen to ale nestačí. S lidmi, kteří jsou v riziku, musíme být schopni něco dělat, a k tomu nám chybějí kompetence. Především možnost předepisovat moderní léky, které by rozvoji nemocí zabránily. Stejný problém řeší kolegové na Slovensku a donedávna i v Polsku, kde už ale praktici mohou předepisovat veškeré moderní léky bez omezení," zmínil na jednání MUDr. Šonka.

Zpočátku je totiž možné vzniku nemoci zabránit - když například pacient spolupracuje a změní dosavadní nezdravý životní styl. Nebo nemoc o několik let oddálit tím, že se zavčas nasadí léky, které ji zkrotí. Dnes již existují například data o účinku nových antidiabetik na snížení kardiovaskulárního rizika i proti poškození ledvin.

„Dnes už máme prostředky, jak sledovat, zda u rizikového jedince nedochází k selhání ledvin, k rozvoji cukrovky nebo srdečnímu kolapsu," dodal MUDr. Šonka.

„Po téměř 60 letech sovětského modelu poskytování zdravotní péče je třeba dát všeobecným lékařům co nejvíce kompetencí k tomu, aby mohli poskytovat péči, která bude komplexní. Na tomto poli s českými a polskými kolegy sdílíme společnou minulost a dědictví v podobě vysokého počtu pacientů s chronickým selháním ledvin, srdce nebo s diabetem. Řešení v jednotlivých zemích se ale mírně liší, proto se navzájem stále inspirujeme a intenzivně si předáváme zkušenosti," říká MUDr. Peter Lipovský, viceprezident Slovenské spoľočnosti všeobecného praktického lekárstva.

Koordinovaná péče

Země střední Evropy se mohou navzájem inspirovat v organizaci primární péče, za pozornost stojí zejména reformy aktuálně probíhající v Polsku. Polští praktičtí lékaři například v reakci na vlnu nových pacientů již druhým rokem zavádí tzv. koordinovanou péči, kdy má praktik větší pravomoci v oblasti diabetologie, kardiologie, endokrinologie, pneumologie a nefrologie.

„Dobře zavedená koordinovaná péče představuje velmi dobrý model pro fungování primární péče. S rostoucím počtem pacientů trpících cukrovkou, hypertenzí nebo jinými civilizačními chorobami jsou taková řešení stále důležitější. Stárnoucí společnosti nebudeme moci poskytovat péči pouze s využitím ambulantních specialistů," řekl Dr. Aleksander Biesiada z Polské společnosti rodinného lékařství. 

..................

Léčba kardio-renálně-metabolických onemocnění je dnes fragmentovaná, prevence i dispenzarizace nevycházejí z rizikového profilu pacienta, od které by se měl odvíjet obsah a frekvence preventivních i dispenzárních prohlídek, nebo včasné doporučení pacienta do specializované ambulantní či nemocniční péče. Aby praktičtí lékaři mohli plnohodnotně plnit roli manažerů kardio-renálně-metabolických onemocnění, je zapotřebí umožnit přístup pacientů k vybrané inovativní léčbě i v primární péči. Pro úspěšné zavedení koordinované péče musí být provedena revize kompetencí, včetně preskripčních oprávnění.

..................

 

Podle prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., předsedy České asociace preventivní kardiologie, často jedno z civilizačních onemocnění provází, podmiňuje a zhoršuje druhé: „Až 60 % lidí se srdečním selháním trpí zároveň selháním ledvin. Přibližně 37 % pacientů s diabetem má chronické onemocnění ledvin a 44 % osob se selháním srdce má zároveň cukrovku 2. typu. Všechno má navíc stejného jmenovatele - věk, obezitu, vysoký tlak a aterosklerotické onemocnění tepen. Tito pacienti také mívají vysoký cholesterol nebo depresi."

Jak dále prof. Vrablík uvádí, na vině je špatná zdravotní gramotnost a často i postoj zakořeněný z minulých dob: „O mé zdraví se stará lékař, ne já".

V Česku se pořád hodně kouří, jsme 2. až 3. v Evropě v konzumaci alkoholu, málo se hýbeme a nejíme dost ovoce a zeleniny. Celkem 66 % Čechů trpí nadváhou a obezitou. Máme tady 2,5 milionu lidí s vysokým tlakem, 1,2 milionu osob s cukrovkou a 85 % dospělé populace s dyslipidemií," pokračuje prof. Vrablík a připomíná, že výhled do budoucna není o nic růžovější - 33 % dětí má nadváhu a obezitu a u značné části adolescentů je stále populární kouření.

Zdroj: MaVe PR 

NENECHTE SI UJÍT SPECIÁLNÍ ON-LINE KONFERENCI S PROBLEMATIKOU PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB. REGISTROVAT SE MŮŽETE PŘÍMO Z BANNERU.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME