Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyONLINE MŮŽETE STUDOVAT TŘEBA I Z POLSKAOd 6. září do 5. října 2023 měli zaměstnanci lékáren možnost zúčastnit se odborného on-line kongresu Healthcomm Professional, který nesl název VII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional. Pro studijní prostředí si organizátoři vybrali virtuální Polsko, jako pokračování kongresové turistiky, která započala v době covidového lockdownu. Postupně již mohli studující 3D on-line kongresů navštívit s Healtcommem Barcelonu, Budapešť, USA či Kanadu a naposledy, v rámci 3D kongresu Mikrobiom lidského těla v souvislostech, i Paříž. Nyní pro ně organizátoři připravili prostředí polského hlavního města Varšavy a pozvali účastníky do polské „aptéky". Ostatně místnost, kde měli účastníci historii polských lékáren na dosah ruky a která se skládala z šesti interaktivních bodů, byla jednou z nejnavštěvovanějších. Na odborném obsahu místnosti se podílel PharmDr. Tomáš Arndt, kterého znáte jako autora řady článků a skvělých seriálů na Magazínu Healthcomm. Další edukační 3D místnost - kardio - patřila spolu s polskou aptékou k nejfrekventovanějším expozicím. A ještě o srdci od Healthcommu uslyšíte více v příštím roce...

Základem dobrého kongresu je kvalitní odborný program. Ten ve dvou blocích přinesl celkem 14 přednášek. Každý odborný blok VII. 3D 360° kongresu byl ohodnocen 7 body do systému CV, takže dohromady za oba vystudované bloky mohli studující získat od ČLnK 14 bodů. Během 30 dnů trvání akce vstoupilo do prostředí kongresu a studovalo přednášky 1502 účastníků z řad českých i slovenských lékárníků, farmaceutických asistentů a techniků.

Účast slovenských kolegů garantovala Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků (SKMTP). SKMTP se prezentovala vlastní expozicí a těšila se velkému zájmu, proto ve spolupráci s Health communication s.r.o. bude v on-line projektech pokračovat i v příštím roce. Ukázala se síla studia online, které je možné kdykoli a odkudkoli, což umožňuje i přeshraniční spolupráci obou profesních komor. Když mluvíme o expozicích partnerů, stojí za vyzdvižení také velký zájem o expozice farmaceutických společností,které zde představily nejen novinky ze svého portfolia, ale také připomněly benefity svých tradičních produktů. Mezi nejnavštěvovanější expozice partnerů kongresu patřily prezentace společností sanofi a Alpen Pharma.

Na témata, která zaujala farmaceuty během VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional z Polska naváže i e-learningový portál Educomm a náš Magazín, ale již nyní zveme lékárníky na podzimní cyklus PHARMACY EVENTŮ 2023, kde se účastníci budou moci naživo potkat s řadou lektorů, kteří je na on-line kongresu zaujali. Například PharmDr. Lucie Dostalíková Dvořáková vystoupí na všech třech fyzických akcích se svým sdělením Marketing v lékárně a v Brně se můžete těšit na Mgr. Ivu Lízalovou.

„Těšíme se na studující i příští rok. V březnu, během VIII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional budeme zkoumat historii a současnost berlínského lékárenství a v květnu se potkáme na tematickém online kongresu Kardio - prevence kardiovaskulárních onemocnění. Termín kongresu s problematikou prevence Kardio-vaskulárních chorob je 29. 5. - 27. 6. 2024," zve na další akce Nikola Orlitová, manažerka 3D kongresů a fyzických akcí. 

-red-

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME