Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyODHALTE PREDIABETESCukrovka 2. typu je získané onemocnění, které začíná bezpříznakovou fází prediabetu, kdy se jen občas objeví zvýšená hladina krevního cukru na lačno v rozmezí 5.6-6.9 mmol/l. Pokud se toto období neodhalí včas, po několika letech přejde prediabetes do diabetu 2.typu, a to kvůli dlouhodobě zvyšujícím se hodnotám hladiny glykémie (nad 6.9 mmol/l). 

Zabránit onemocnění lze naprosto radikální změnou životní stylu, a to doživotně. Tito pacienti na rozdíl od diabetiků 1. typu na pravidelném podávání inzulínu závislí na začátku nejsou. Stav prediabetu může trvat léta a je těžké jej odhalit bez vyšetření hladiny krevního cukru na lačno, nebo dalšími doplňujícími laboratorními testy (glykovaný hemoglobin, C peptid, případně glukózo toleranční test).

............

Analýza interních dat laboratoří SYNLAB, které v ČR poskytují komplexní služby v oblasti laboratorní diagnostiky, za loňský rok uvádí, že u laboratorního vyšetření zjišťující hladinu cukru v krvi na lačno bylo téměř 35 % výsledků za optimální hranicí, tedy těch, kteří jsou v riziku rozvoje cukrovky nebo se s cukrovkou již léčí.

Na vážnost onemocnění a důležitost prevence chce proto upozornit osvětová kampaň „CukrOFFka - nedovolte diabetu 2. typu ovládnout váš život", která probíhá v rámci programu Zdraví národa společnosti SYNLAB.

............

 

Výskyt nemoci je především u obézních dětí i dospělých - statistiky ukazují, že přes 90 % pacientů s diabetem 2. typu má nadváhu nebo obezitu.1 Včasné odhalení prediabetu ale znamená, že lze onemocnění v této fázi dostat do remise (hodnoty glykémie na lačno budou dlouhodobě do 5,6 mmol/l) pomocí výše uvedených opatření, jako je změna stravovacích návyků a životního stylu, a tím příznivě ovlivnit a oddálit nástup diabetu 2. typu.

„Část populace s prediabetem má dědičnou polygenní dispozici k cukrovce, která pokud je u pacienta přítomná, spolu s tzv. získanou dědičností neboli špatným životním stylem s nezdravými stravovacími a pohybovými návyky v rodině již od dětství, zpravidla končí rozvojem diabetu 2. typu," specifikuje MUDr. Ladislav Krajči, specialista z ambulance SYNLAB.

Vhodnou prevencí a zároveň léčbou již objeveného prediabetu je úprava životosprávy - pravidelný pohyb, vyvážená pestrá strava s omezením jednoduchých cukrů a u pacientů s nadváhou úprava hmotnosti, dále také duševní hygiena a dostatek spánku.

„Především pro lidi s nadváhou či obezitou je taktéž doporučované si nechat pravidelně testovat hladiny cukru v krvi. Jeho i občasně lehce zvýšené hodnoty mohou být varovným ukazatelem možného rizika vzniku diabetu," dodává MUDr. Krajči. 

............

Prediabetes není  pouhý předstupeň cukrovky: je to onemocnění, které vyžaduje léčbu a přináší cévní riziko (srdeční infarkt, mozkové příhody). 

Ateroskleróza a často i postižení nervů se vyvíjejí již u prediabetu dříve, než pacient splní tzv. diagnostická kritéria diabetu (glykemie 7 mmol/l a více, nebo při vyšetření s podáním cukru vysoká glykemie za 2 hodiny).1

............

V rámci osvětové kampaně „CukrOFFka - nedovolte diabetu 2. typu ovládnout váš život" programu Zdraví národa jsou po celý měsíc duben na e-shopu SYNLAB či bez objednání na odběrových pracovištích SYNLAB testy „Riziko cukrovky" a hladiny vitamínu D za zvýhodněné ceny 99 Kč. 

Komu je test určen? Všem v rámci prevence, obzvláště pak u rizikových faktorů:

  • objevila se cukrovka v rodině
  • trpíte nadváhou, obezitou
  • máte vysoký krevní tlak
  • máte poruchu metabolismu tuků
  • je vám více než 40 let

V rámci preventivního vyšetření u praktického lékaře mají pacienti nárok na vyšetření zjišťující hladinu cukru v krvi v 18, 30 a 40 letech, poté každé dva roky.

Více informací o diabetu a přehledný seznam vyšetření, na která má člověk individuálně nárok, lze zjistit pomocí kalkulačky na webu Zdraví národa.

Zdroj: DFMG pro Synlab Czech s.r.o.

Reference:
1. https://www.nzip.cz/clanek/445-cukrovka-2-typu-co-to-je-a-jak-se-leci

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME