Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyOČI MAJÍ BÝT I BEZ EMOCÍ VLHKÉMgr. Kateřina Valentová

Slzy nejsou jen projevem emocí, ale především představují nezbytnou komponentu očního prostředí. Udržují rohovku vlhkou a hladkou, chrání oko před infekčními agens a látkami způsobujícími podráždění a v neposlední řadě pomáhají také zaostřovat světlo, čímž přispívají k jasnému vidění.

Fyziologicky se při každém mrknutí na povrchu rohovky rozprostře tenká vrstva slz, která se nazývá slzný film. Ten se skládá ze tří vrstev. V přímém kontaktu s rohovkou oka je vrstva mukózní, která zajišťuje propojení hydrofobního povrchu rohovky s vodnou vrstvou. Prostřední vodná vrstva je nejobjemnější a zajišťuje zvlhčování a výživu rohovky. Její povrch pak pokrývá zevní lipidová vrstva, která zajišťuje ochranu před vypařováním slzného filmu a tvoří hladký povrch oka.

V případě, že dojde k poškození slzného filmu, mohou se vyskytnout příznaky syndromu suchého oka. Ten je v dnešní době jedním z nejčetnějších očních onemocnění a projevuje se nejčastěji pálením, svěděním či pocitem písku v očích. Nemocní s poruchou vodné složky popisují zhoršující se příznaky v průběhu dne s vyvrcholením potíží ve večerních hodinách. Naopak pacienti s poruchou lipidové složky vnímají největší potíže ráno. 

Faktory moderního stylu života 

Na vzniku tohoto onemocnění se podílí celá řada faktorů, od patofyziologických stavů oka a přídatných žláz, přes faktory životního prostředí a vedlejší účinky některých užívaných léků, až po systémová onemocnění. Mnoho z vyvolávajících faktorů v dnešní době souvisí s moderním způsobem života. Může to být například celodenní práce na počítači nebo sledování digitálních obrazovek, kdy se snižuje frekvence mrkání, což vede ke zvýšenému odpařování i snížené produkci slz. Četnost mrkání však může klesat i v jiných situacích, kdy se člověk soustavně soustředí na určitou vzdálenost, například při řízení vozidla nebo čtení. Vliv na tento patofyziologický stav může mít také soustavný pobyt v klimatizovaných či uměle vytápěných prostorách, kde je nízká vlhkost vzduchu, vedoucí k urychlenému vypařování vodné složky slzného filmu a v neposlední řadě problémy také často trpí uživatelé kontaktních čoček, které brání rozprostření slzného filmu po celém povrchu oka. 

Očím je třeba vrátit slzy

Nejčastějším způsobem řešení tohoto zdravotního problému je substituce chybějící slzného filmu pomocí očních kapek či gelů, tzv. umělých slz. Jedním ze zástupců, které je možno při začínajících pocitech pálení a únavy očí doporučit, je zdravotnický prostředek VIZIK. Jedná se o kapky určené pro úlevu od příznaků suchých očí vyvolaných namáháním očí. Kapky vytváří na rohovce sterilní, viskoelastický ochranný film, čímž chrání a zvlhčují povrch oka. 

Kapky VIZIK jsou k dispozici ve dvou variantách, a to kapky zvlhčující s obsahem hyaluronanu sodného a kapky zklidňující s obsahem dexpanthenolu. Oba typy neobsahují antimikrobní látky, díky čemuž jsou vhodné pro dlouhodobé užívání i pro nositele kontaktních čoček. Navíc díky speciálnímu uzávěru si kapky zachovávají sterilitu až rok po jejich prvním otevření

................................................................................................................

Redakční poznámka: Zvlhčující kapky mělo možnost v průběhu měsíce září vyzkoušet v rámci testovací rubriky Na vlastní kůži sedm zdravotníků. Kapky dle jejich slov splnily očekávání na přípravek tohoto typu. Po aplikaci docházelo u testovatelů téměř k okamžité úlevě bez ovlivnění ostrosti vidění. Jediným úskalím může být komplikovanější aplikace kapek, která je dána právě speciálním uzávěrem, udržujícím sterilitu přípravku, a vyžaduje trochu cviku.

Kompletní hodnocení dobrovolníků, kteří kapky VIZIK vyzkoušeli „na vlastní oči", si můžete prohlédnout v článku Sedm statečných na Magazínu.

Součástí článku je firemní sdělení společnosti DR. THEISS CZ s.r.o.

Vizik OČNÍ KAPKY Zvlhčující s 0,015% hyaluronátem sodným a karbomerem je zdravotnický prostředek. Určený účel: vytvářejí sterilní, viskoelastický dlouho ulpívající a čirý ochranný film na rohovce, čímž chrání a zvlhčují povrch oka a činí ho kluzkým. Díky tomu působí na dlouhodobou úlevu při obtížích vznikajících v souvislosti s: mechanickým namáháním, např. při nošení tvrdých nebo měkkých kontaktních čoček nebo při diagnostických zákrocích na oku; stresujícími vlivy okolního prostředí, např. klimatizace, vítr, chlad, sucho nebo znečištění ovzduší, např. cigaretovým kouřem nebo namáháním očí, např. při práci u počítačových obrazovek, u mikroskopů a rovněž při dlouhých cestách autem. Použití: Speciální, sterilní systém vzduchového filtru lahvičky způsobuje, že po každém nakapání kapky musí uplynout několik vteřin bez tlaku na lahvičku, aby dovnitř mohlo opět vproudit dostatečné množství vzduchu. Kontaktní čočky nemusí být při aplikaci kapek vyjmuty. Složení: 1 ml obsahuje hyaluronát sodný 0,015 %, karbomer 981, glycerol, vodu na injekci. Velikosti balení: 1 x 10 ml. Opatření a upozornění: Nepoužívejte, pokud je lahvička nebo bezpečnostní kroužek poškozený; nedotýkejte se oka otvorem kapátka lahvičky; nepoužívejte při přecitlivělosti na některou ze složek pokud používáte také jiné oční kapky/masti, měl by být dodržen odstup použití 15 minut a Oční kapky Vizik Zvlhčující by pak měly být vždy podávány jako poslední; nepoužívejte na infikované nebo poraněné oči; po použití může být dočasně snížena zraková ostrost; v takovém případě neřiďte automobil ani neobsluhujte stroje a vyčkejte, dokud se neobnoví normální vidění; nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti; nepoužívejte déle než 12 měsíců od prvního otevření lahvičky. Skladování: Uchovávejte při 2 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Po použití lahvičku znovu uzavřete víčkem. Uchovávejte lahvičku v originální krabičce, aby byla chráněna před světlem. Výrobce: Penta Arzneimittel GmbH, Werksstraße 3, 92551 Stulln, Německo. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0483. Datum revize textu: 04/2018.

Rozhovor s Mgr. Kateřinou Valentovou na téma „Syndrom suchého oka, proč vzniká a jak mu předcházet" můžete zhlédnout na educomm.cz

Sledujte ZDE

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME