Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyOBÉZNÍ NEROVNÁ SE LÍNÝObezita je často neprávem spojována s leností či nedostatkem sebekázně. Má své kořeny ale i v genetice, psychice či metabolických procesech. Pokud ji začneme chápat jako nemoc, můžeme udělat zásadní krok směrem k efektivnímu boji proti jejím ničivým důsledkům na lidské zdraví.

„Obezitu nelze chápat jako pouhou nerovnováhu mezi tím, co člověk sní, a tím, co spálí pohybem. Takovýto pohled je příliš jednostranný. Obezita je velmi komplexní problém a stojí za ní řada různých faktorů," upozorňuje lékařka MUDr. Klaudia Hálová Karoliová, internistka zaměřující se na obezitu, ze Spolku zastavme nadváhu a obezitu z.s.

Češi jsou třetím nejtlustším národem v Evropě

Dnes se už na obezitu nahlíží jako na nemoc, uznává ji i Světová zdravotnická organizace (WHO)1 podobně jako například vysoký krevní tlak ale nebolí. Zhoršuje se pomalu a často je po dlouhou dobu bez přidružených zdravotních komplikací. Definuje ji nadměrné hromadění tuku a tzv. index tělesné hmotnosti (BMI), který poskytuje hrubý odhad toho, zda hmotnost odpovídá výšce. Pokud přesáhne BMI 25, jde o nadváhu, u BMI nad 30 už mluvíme o obezitě. Podle tohoto měřítka jí trpí 28 % dospělých Čechů, což z nás dělá třetí nejtlustší národ v Evropě.3

„BMI však není zcela přesný nástroj. Důležitý je i poměr tuků a svalů a to, kde na těle se tuk ukládá. Proto mnoho zdravotníků měří také obvod pasu. Zdravotní problémy spojené s nadváhou mají častěji muži s obvodem pasu nad 102 cm a ženy nad 89 cm," vysvětluje dále internistka Hálová Karoliová.

.....................

WHO odhaduje, že do roku 2025 bude přibližně 167 milionů lidí - dospělých i dětí - méně zdravých, protože budou mít nadváhu nebo jsou obézní. Americká lékařská asociace (AMA) označila obezitu za nemoc již v roce 2013. Jedinci s obezitou mají zhoršené metabolické dráhy spolu s poruchou signalizace hladu, sytosti (pocit plnosti) a plnosti (stav plnosti). 2

.....................

Skryté nebezpečí s vážnými důsledky

Index tělesné hmotnosti je někdy zpochybňován s tím, že lidé s BMI v rozmezí obezity jsou údajně „zdraví" a naopak ti s normálním BMI mohou mít nadbytek viscerálního tuku. Existují však důkazy o nepravdivosti tohoto tvrzení. Podle rozsáhlé metaanalýzy mají obézní lidé ve srovnání s těmi s normální hmotností vyšší riziko, že se u nich objeví i další zdravotní potíže.4 Stejně jako zmiňovaný vysoký krevní tlak, který se nijak neprojevuje, ale postupně poškozuje cévy a orgány v těle, je totiž i obezita závažné onemocnění, které nemá - kromě estetického hlediska - zpočátku žádné příznaky. To je ovšem její záludnost, protože je spojena s více než 220 nemocemi a stojí za mnoha chronickými onemocněními jako jejich hlavní rizikový faktor. Patří mezi ně především cukrovka 2. typu, srdečně-cévní onemocnění s vyšším rizikem srdečního selhání, neplodnost, hromadění tuku v játrech, které může vést až k cirhóze. Dále jsou to spánková apnoe, poruchy pohybového aparátu a některé typy rakoviny včetně rakoviny prsu, vaječníků, prostaty, ledvin či tlustého střeva. A četné studie potvrzují také silnou souvislost mezi obezitou a duševním zdravím včetně vyššího rizika deprese. 6

.....................

Čím vyšší máte hmotnost a čím déle s ní žijete, tím větší je pravděpodobnost, že se objeví další onemocnění jako onemocnění srdce, pohybového aparátu, ledvin, cukrovka atd. Léky na obezitu mohou být předepsány lékařem lidem s BMI ≥ 30 nebo u pacientů s BMI ≥ 27 s přidruženými nemocemi. Věkové rozmezí je 18-65 let. 

Netloustneme.cz

.....................

Příčiny obezity

Zdá se, že jedinou příčinou není ustálený názor, že jde o pouhou nerovnováhu mezi energetickým příjmem a výdejem. Ve skutečnosti jde o velké zjednodušení, které je bohužel také často překážkou na cestě k vysněné váze mnoha obézních lidí. I když, jak potvrzuje MUDr. Klaudia Hálová Karoliová, je to jeden z klíčových faktorů. Také geny ale hrají svoji roli. Ve studii německých endokrinologů 7 bylo například zjištěno, že riziko nadváhy je vyšší u žen s odlišným formátem kódu DNA v genu POMC (pro-opiomelanokortin), který souvisí s pocitem sytosti. Ten se přitom formuje již velmi brzy během raného těhotenství.

Geny mohou skutečně ovlivňovat náchylnost k ukládání tuku, rychlost metabolismu i hormonální regulaci hladu. Lidé s určitými genetickými variantami mohou mít potíže s vnímáním sytosti nebo s kontrolou chuti k jídlu," potvrzuje lékařka.

Uvádí se, že pokud je jeden z rodičů obézní, pravděpodobnost, že kila navíc bude mít i jejich dítě, je 40 %, pokud jsou obézní oba, zvyšuje se tato pravděpodobnost až na 70 %.

Také některé hormonální problémy mohou zapříčinit nárůst váhy, i když jíte zdravě a cvičíte, například nedostatečná činnost štítné žlázy, Cushingův syndrom nebo syndrom polycystických vaječníků. I některé léky, jako steroidy či antidepresiva, mohou přidat nějaký ten gram navíc, aniž byste věděli proč.8

„Známe přes 100 možných příčin nebo rizikových faktorů obezity, 9 některé dokonce souvisejí se životním prostředím, a v poslední době se hodně mluví o střevním mikrobiomu, který má také významný vliv na metabolismus," doplňuje MUDr. Hálová Karoliová.

Pouhé hubnutí nebo komplexní léčba?

Než se pouštět do drastických diet, či si objednat zázračné produkty na hubnutí, je lepší zvážit odbornou léčbu.

„Obezita je komplexní onemocnění a je třeba ji léčit individuálně. Pokud se na ni tedy začneme dívat tímto způsobem, vyhneme se zjednodušení, že je to pouze estetický problém, který lze odstranit pouhým dodržováním přísného jídelníčku. Je dobře známo, že pouze dieta problém nevyřeší, jak ostatně zjistilo již tolik lidí, kteří se do ní pustili," vysvětluje MUDr. Hálová Karoliová.

„V současné době existuje řada moderních léčebných postupů, které zahrnují nejen nízkokalorickou dietu, ale celé spektrum faktorů od úpravy individuálních stravovacích návyků až po kontrolování reakcí na náladu, stres či nedostatek spánku. Kromě toho je k dispozici několik velmi účinných léků na předpis, které pomáhají při hubnutí, účinné jsou i endoskopické a bariatrické chirurgické zákroky vyhrazené pro těžší obezitu nebo pro ty, kteří mají v důsledku své vysoké hmotnosti vážné zdravotní problémy. Možností je tedy několik, žádná se však neobejde bez aktivní pomoci klientů samotných, kterým vždy říkám, že je nutné změnit i životní styl. To znamená upravit stravu a do života zapojit pohyb," uzavírá MUDr. Klaudia Hálová Karoliová.

Specialista na léčbu obezity nebude pouze opakovat fráze o změně stravování a životního stylu, ale bere tento stav vážně a komplexně.

Seznam lékařů, kteří se zabývají léčbou obezity, je k dispozici na internetových stránkách Netloustneme.cz.


Zdroj: Insighters ve spolupráci se společností Novo Nordisk

Reference:
1. https://www.who.int/news/item/04-03-2022-world-obesity-day-2022-accelerating-action-to-stop-obesity
2. Proč je obezita nemoc? | Asociace pro léčbu obezity (obesitymedicine.org)
3. Nadváha a obezita - Statistika BMI - Statistics Explained (europa.eu)
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6179496/
5. https://health.clevelandclinic.org/obesity-is-now-considered-a-disease/
6. https://obesitymedicine.org/why-is-obesity-a-disease/
7. https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.adg1659
8. https://www.cdc.gov/obesity/basics/causes.html
9. https://health.clevelandclinic.org/obesity-is-now-considered-a-disease/

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME