Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyOBEZITA DÍTĚTE JE PROBLÉMEM CELÉ RODINYZvyky z řady domácností, jako je miska s chipsy nebo bonbóny stále na stole, sladké limonády v lednici apod., nalézají odborníci velmi často tam, kde žije dítě s obezitou. A právě počet těchto dětí v Česku v posledních letech raketově stoupá. Podle posledních dat z roku 2021, ze studie praktických lékařů pro děti a dorost, žije v Česku přes 16 % dětí s obezitou, nadváhou pak trpí bezmála 10 % dětí. V roce 2016 se přitom obezita týkala 10 % dětí.

„Přestože nemáme aktuálnější data, nemyslím si, že by nárůst obezity u dětí v posledních dvou letech zpomalil, spíše naopak. To je velký problém, protože neplatí, že by děti v pubertě z tloušťky ‚vyrostly'. Kdo je obézní v dětství, většinou zůstává i v dospělosti," říká MUDr. Jan Boženský, předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti ČLS JEP. 

V roce 2021 zorganizovalo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) Studii antropologických měření u dětí v rámci preventivních prohlídek na bázi dobrovolné spolupráce s 68 dětskými lékaři. Cílem bylo zjistit stav po období pandemie COVID-19 (data byla sbírána v květnu a červnu v roce 2021). Celkem bylo vyšetřeno a data získána od 4 386 dětí ve věku 5-17 let. Získaná data také umožnila porovnání parametrů u stejných dětí v dvouletých intervalech v období 2015-2021. Protipandemická omezení měla největší vliv na přírůstek hmotnosti chlapců i dívek ve věku kolem 12 let. 1

Špatně nastavené stravovací a pohybové návyky společně se snadno dostupným nekvalitním jídlem jsou největší překážkou ve zvládání kil navíc

 Jak ale experti připomínají, změnou musí projít celá rodina. Pomoci mohou rodinné kurzy, které jak dětem, tak rodičům pomáhají nastavit zdravý životní styl.

„Terapie obezity u dětí se neobejde bez spolupráce rodičů. Největším kamenem úrazu je to, že rodiče dětí s obezitou jsou většinou také ‚nadměrní', takže to nevidí jako problém. Rodič je pro potomka vzorem, a když nedělá nic sám se sebou, tak to nedělá ani dítě. Proto je vždy potřeba pracovat i s rodiči a příbuznými, kteří s dětmi žijí," říká PhDr. Iva Málková, psycholožka a zakladatelka organizace STOB, jejímiž kurzy zdravého hubnutí prošly za více než 30 let existence desítky tisíc lidí. Letos organizace pořádala také 1. Online konferenci s odborníky: Komplexní přístup k hubnutí. Probíhala zdarma v březnu na platformě ZOOM.2

„Často se setkáváme s tím, že rodiče sice ví, co je správné - tedy ve zkratce lépe jíst a více se hýbat - ale bojují s převedením těchto pravidel do praxe. Snažíme se jim pomoci s přenastavením fungování jejich domácnosti do zdravější podoby," vysvětluje PhDr. Málková. Hlavní příčinou nárůstu obezity u dětí je podle ní zejména výrazně snížená celková pohybová aktivita a také široká dostupnost potravin a nápojů s vysokým obsahem kalorií.

Pomoc s přebytečnými kily svých děti mohou rodiče najít ve specializovaných kurzech spolku Hravě žij zdravě a STOB. Ty dětem i rodičům poslouží jako začátek cesty ke zdravějšímu životnímu stylu. Kurzy probíhají naživo i online pod vedením odborníků a na základě metodiky skupinových kurzů STOBu. Tato metodika je založená na principech kognitivně-behaviorální psychoterapie, která má celosvětově nejlepší výsledky nejen při hubnutí, ale především pro udržení hmotnosti. 

„Dětem se věnujeme po stránce výživy, pohybu a psychiky. Učíme je například, jak si nastavit správný jídelní a pohybový režim, které potraviny jsou vhodné a které je potřeba omezit, přičemž žádné potraviny nezakazujeme. Také je motivujeme k pohybu a společně k němu hledáme cestu. V oblasti psychiky se například snažíme rozluštit podněty, které vedou děti k přejídání či k nadměrné konzumaci sladkostí, a učíme je, jak jim nepodlehnout," popisuje Mgr. Lenka Štěchová, pedagožka a lektorka společnosti STOB.

Řada dětí podléhá svým zažitým zlozvykům - jedí nepravidelně a na jídlo se nesoustředí. Sledují u něj televizi nebo mobil. Případně „zajídají nudu" jídlem, které je v domácnosti neustále dostupné a na očích. Kurzy však podle Štěchové mají na hubnutí dětí menší efekt, pokud se do změny životosprávy nezapojí aktivně i rodiče. „V rámci kurzu je tedy část lekce věnována rodičům, aby dostali stejné informace jako jejich děti, pomohli jim poznatky uvádět do praxe a ideálně se podle nich začali řídit také," říká Lenka Štěchová.

Obezita již v útlém věku s sebou nese i řadu zdravotních rizik do budoucna

S obezitou u dětí se bohužel setkáváme již v batolecím věku. Pacientům se tak již od dětství zvyšuje riziko vzniku nemocí, jako je diabetes 2. typu, vysoký krevní tlak, nádorová onemocnění nebo nemoci pohybového aparátu. Obezita může přivodit také hormonálni poruchy nebo psychické potíže," říká MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

 ............................

Více o kurzech pro děti  ZDE

Kurzy podporuje společnost Boehringer Ingelheim. 

............................

Zdroj: MaVe PR

Reference:
1. https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/02/obezita_web_2023.pdf
2. Online konference s odborníky ZDARMA: Komplexní přístup k hubnutí | STOB

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME