Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÝ LÉK NA HOREČKU A BOLEST PRO NEJMENŠÍTuzemský výrobce léčiv, společnost Zentiva, uvádí na trh nový, volně prodejný přípravek ve formě suspenze s účinnou látkou ibuprofen. V září ho představili zástupci společnosti novinářům nejen ze zdravotnických médií. Po delším období, kdy česká společnost zaznamenala a pocítila výpadky hned několika druhů zásadních léčiv (zejména antibiotik, ale také právě přípravků na bázi ibuprofenu a paracetamolu pro malé pacienty), tak svítá naděje na zlepšení situace v tuzemských lékárnách. Smyslem je posílit soběstačnost Česka v dodávkách léků a právě včas - podzimní infekty jsou na vzestupu - nabídnout českým rodičům nové řešení pro krátkodobou symptomatickou léčbu mírné až středně silné bolesti, horečky (včetně postvakcinační) a horečnatých stavů při chřipce a akutním zánětu horních cest dýchacích u dětí. Suspenze Inflanor je dostupná na lékárenském trhu ve dvou verzích: 40 mg/ml a 20 mg/ml. Do lékáren směřuje od září bez mála 100.000 balení a další desetitisíce přibydou v průběhu podzimu. Tuzemský výrobce je navíc schopen pohotově reagovat na případnou zvýšenou potřebu léků z tohoto segmentu a v krátkém čase upravit plánování výroby dalších balení léků.

RYCHLÁ POMOC, SNADNÁ APLIKACE

Když dítě trápí bolest či nemoc, každý rodič se snaží co nejrychleji zasáhnout. Loni však situaci zkomplikoval výpadek léků, které tlumí horečku a bolest. Česko se v loni, v době nemocí z nachlazení a chřipky, potýkalo právě s nedostatkem přípravků s paracetamolem a ibuprofenem. Pro podzim je přitom nástup infekcí horních cest dýchacích či chřipky typický. Zejména rodiče malých dětí byli situací nemile zaskočeni. Společnost Zentiva proto nově nabízí lék Inflanor určený již pro děti od 3 měsíců (od 5 kg). V Zentivě si po loňskému výpadku dětských léků na bolest a horečku stanovili jejich dodávky jako prioritu.

„Aktuálně je vyrobeno 90.000 lahviček Inflanoru, který budeme v průběhu podzimu a zimy distribuovat do českých lékáren. Naše statistiky ukazují, že toto množství by mělo doplnit nabídku na trhu tak, aby pokryla tuzemskou potřebu na celou podzimní a zimní sezonu," vysvětluje Boris Sananes, generální manažer společnosti Zentiva v České republice, a dodává: „Na podzim je plánovaná výroba dalších desetitisíců balení."

„Inflanor účinně pomáhá od bolesti a horečky. Tlumí tyto potíže u dětí, které mají chřipku nebo je trápí nachlazení a bolest v krku. Mírní také bolest při růstu zoubků. Účinně řeší i bolest při podvrtnutí, zhmoždění a snižuje horečku, která vznikla jako vedlejší důsledek po očkování," vyjmenovává možné situace generální manažer společnosti Zentiva v České republice.

Obě síly léku Inflanor chutnají po malinách, což zjednoduší rodičům podání i těm nejmladším pacientům již od 3 měsíců věku. Pamatováno bylo také na snadné dávkování i aplikaci.

„Stačí protřepat lahvičku a natáhnout patřičné množství do přiložené stříkačky, která je určena k odměření dávky. Podávání léků malým dětem může být někdy obtížné. Proto u silnější varianty Inflanoru stačí podat při zachování stejného účinku poloviční množství suspenze. Lahvička tak navíc vydrží dvakrát déle," uvádí Boris Sananes.

Výhodou je, že balení zaručuje dlouhou trvanlivost, a to nejméně 1 rok od prvního otevření. Silnější verze je v prodeji již od září, v průběhu října 2023 se přidává i slabší varianta 1

Více informací najdete na www.inflanor.cz


Inflanor je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Seznamte se, prosím, se Souhrnem údajů o přípravku (SPC). Určeno pro odbornou veřejnost.

-red-

Zdroj: Tisková konference 17. 9. 2023

Reference:
1. SPC přípravku Inflanor 20mg a 40mg, datum revize textu 29.6.2023


Firemní prezentace

SUSPENZE INFLANOR® S MALINOVOU PŘÍCHUTÍ PROTI HOREČCE A BOLESTI

 

 

  • Obě varianty pro děti od tří měsíců
  • Malinová příchuť
  • Snadné dávkování
  • Rychlé vstřebávání pro rychlý účinek
  • Dlouhá použitelnost- 1 rok od otevření


Ke krátkodobé symptomatické léčbě:

- mírné až středně silné bolesti (bolest hlavy, zubů, bolest v krku, bolest při distorzi nebo kontuzi),

- horečky (včetně postvakcinační horečky),

- horečnatých stavů při chřipce a akutním zánětu horních cest dýchacích.*

* SPC přípravku Inflanor 20mg a 40mg, datum revize textu 29. 6. 2023

Inflanor je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Seznamte se, prosím, se Souhrnem údajů o přípravku (SPC). Určeno pro odbornou veřejnost.

Zkrácená informace o přípravku INFLANOR

Léčivá látka: 1 ml perorální suspenze obsahuje 20 mg nebo 40 mg ibuprofenu (20 mg/ml nebo 40 mg/ml perorální suspenze). Indikace: ke krátkodobé symptomatické léčbě: mírné až středně silné bolesti (bolest hlavy, zubů, bolest v krku, bolest při distorzi nebo kontuzi), horečky (včetně postvakcinační horečky) a horečnatých stavů při chřipce a akutním zánětu horních cest dýchacích. Vzhledem k lékové formě je přípravek Inflanor 20 mg/ml a 40 mg/ml určen především pro děti s tělesnou hmotností od 5 kg (od 3 měsíců). Dávkování: je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění symptomů onemocnění. Horečnaté a bolestivé stavy: dávkování je závislé na tělesné hmotnosti a věku dítěte. U kojenců a dětí od 3 měsíců do 12 let je obvyklá denní dávka 20-30 mg/kg, která se podává rozděleně do 3-4 dílčích dávek, s intervalem dávkování 6-8 hodin. Podrobné informace jsou uvedeny v SPC přípravku. Postvakcinační horečka (děti ve věku 3-6 měsíců): přípravek se podává v dávce 2,5 ml suspenze přípravku Inflanor 20 mg/ml nebo 1,25 ml suspenze přípravku Inflanor 40 mg/ml (tj. 50 mg ibuprofenu). V případě potřeby je možno tuto dávku zopakovat po 6 hodinách. Nemá se podávat více než 2 × 50 mg ibuprofenu denně. Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 40 kg (od 12 let): jednotlivá dávka 10 ml - 20 ml příravku Inflanor 20 mg/ml nebo 5 ml - 10 ml přípravku Inflanor 40 mg/ml (odpovídá 200 mg - 400 mg ibuprofenu), dle potřeby opakovaná 3-4krát za den. Denní dávka nesmí přesáhnout 1 200 mg ibuprofenu. Porucha funkce ledvin: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin s opatrností, u závažné poruchy funkce ledvin kontraindikován. Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater s opatrností, u závažné poruchy funkce jater kontraindikován. Způsob podání: perorální, nezávisle na jídle, v případě zažívacích obtíží během jídla. Před použitím je třeba lahvičku silně protřepat. Pro přesné dávkování je s přípravkem dodávána stříkačka pro perorální podání. Pacient má být poučen, aby držel lahvičku svisle a neotáčel ji dnem vzhůru, aby nabral suspenzi. Po použití je potřeba opět lahvičku pečlivě uzavřít a dávkovací stříkačku omýt teplou vodou a nechat vyschnout. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek; anamnéza hypersenzitivní reakce (např. bronchospasmus, astma, rinitida, angioedém nebo urtikarie) v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antiflogistik; anamnéza gastrointestinálního krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě NSAID; aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení); cerebrovaskulární nebo jiné aktivní krvácení; závažná porucha funkce jater nebo ledvin; závažné srdeční selhání (třída IV dle NYHA); neobjasněné poruchy krvetvorby; poslední trimestr těhotenství; závažná dehydratace (způsobená zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin). Zvláštní upozornění: výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků onemocnění. Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů: se systémovým onemocněním lupus erythematodes a se smíšeným onemocněním pojivové tkáně; s vrozenou poruchou metabolismu porfyrinů; s poruchami gastrointestinálního traktu a chronickými zánětlivými onemocněními střev; s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání; s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin; s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater; bezprostředně po závažném chirurgickém zákroku; se sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, protože u těchto pacientů existuje zvýšené riziko alergických reakcí s projevy jako astmatické záchvaty (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka; s anamnézou alergické reakce na jiné látky, protože u těchto pacientů existuje zvýšené riziko výskytu hypersenzitivních reakcí. U pacientů s bronchiálním astmatem nebo alergickým onemocněním nebo s anamnézou těchto onemocnění může dojít k bronchospasmu. Je nutné se vyvarovat současnému užívání přípravku s NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2. Přípravek může maskovat symptomy infekčního onemocnění. Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech NSAID kdykoliv během léčby. V souvislosti s užíváním NSAID byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální. Klinické studie poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg/den), může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod. Velmi vzácně byly pozorovány závažné akutní hypersenzitivní reakce. Ibuprofen může přechodně inhibovat agregaci trombocytů. Při dlouhodobém podávání přípravku Inflanor se vyžadují pravidelné kontroly hodnot jaterních testů, funkce ledvin, stejně tak i krevního obrazu. Dlouhodobé užívání jakéhokoli analgetika proti bolesti hlavy může tyto bolesti ještě zhoršit. Při současném užívání alkoholu a NSAID se mohou nežádoucí účinky související s léčivou látkou, zejména účinky postihující gastrointestinální trakt nebo centrální nervový systém, zesílit. Při užívání NSAID byla popsána též exacerbace zánětů souvisejících s infekcí. Obecně může mít chronické užívání analgetik, především kombinace několika analgetik, za následek trvalé poškození ledvin s rizikem renálního selhání (analgetická nefropatie). U dehydratovaných dětí existuje riziko poruchy funkce ledvin. U starších pacientů je riziko výskytu nežádoucích účinků na NSAID zvýšeno. Obsahuje sorbitol a natrium-benzoát. Interakce: ibuprofen se nemá používat v kombinaci s: jinými NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2; kyselinou acetylsalicylovou. Ibuprofen se musí užívat se zvýšenou opatrností v kombinaci s: antihypertenzivy a diuretiky; kardioglykosidy; lithiem, draslík šetřícími diuretiky; fenytoinem; methotrexátem; takrolimem; cyklosporinem; kortikosteroidy; antikoagulancii; antiagregancii a selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu; deriváty sulfonylurey; zidovudinem; probenecidem a sulfinpyrazonem; baklofenem; ritonavirem; aminoglykosidy chinolonovými antibiotiky; CYP2C9 inhibitory; kaptoprilem; kolestyraminem. Těhotenství a kojení: během prvního a druhého trimestru těhotenství nemá být ibuprofen podáván, pokud to není absolutně nutné. Během třetího trimestru je kontraindikován. Není nutné přerušit kojení během krátkodobého užívání doporučených dávek ibuprofenu pro zmírnění bolesti a horečky. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv. Nežádoucí účinky: časté: gastrointestinální obtíže, jako je bolest břicha, nauzea a dyspepsie; průjem, flatulence, zácpa, pálení žáhy, zvracení a mírné krvácení do gastrointestinálního traktu, které může způsobovat anemii. Velikost balení: 100 ml perorální suspenze. Podmínky uchování: při teplotě do 25 °C. Registrační číslo: Inflanor 20 mg/ml: 07/129/23-C; Inflanor 40 mg/ml: 07/130/23-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. Datum poslední revize textu: 29. 6. 2023. Výdej: přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním nebo výdejem přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou obdržíte na adrese: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. Zdroje: 1. SPC přípravku Inflanor, 29. 6. 2023, 2. PIL přípravku Inflanor, 29. 6. 2023, 3. Ceník společnosti Zentiva k.s., platný od 1. 8. 2023

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME