Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÉ ZÁVISLOSTI NAŠICH DĚTÍNikotinové sáčky už nejsou jediným populárním trendem, před kterým by se žáci, jejich učitelé i rodiče měli mít na pozoru. Jaké další legální nástrahy v současnosti dominují nejen českému trhu?

Pozor na Hard seltzery. Zdravý alkohol neexistuje!

Fenomén takzvaných hard seltzerů (v češtině jakýchsi alko sodovek) se k nám dostal ve velkém z USA v průběhu minulého roku. Marketing výrobců a distributorů v podstatě kopíruje původní americké vzory - výrobky jsou v duchu zdravého životní stylu prezentovány jako ideální letní osvěžení, které v sobě spojuje nealkoholický drink s alkoholickou složkou. Vesměs ale splňují definici alkoholického nápoje, jelikož obsahují minimálně 10 gramů etanolu (cca 4 %). Jejich produkce je pak založena na postupném kvašení ovoce, cukru nebo ječného sladu, do kterého se pak přimíchává perlivá voda a žádoucí příchuť. Mezi ty nejatraktivnější pak patří citrusy a exotické ovoce.

„Marketing hard seltzerů je prezentuje jako zdravou variantu alkoholických nápojů. Všichni rodiče by si ale měli uvědomit, že nic jako „zdravý alkohol" neexistuje. Nadužívání i v tomto případě má samozřejmě závažné zdravotní důsledky pro alkohol typické - tedy onemocnění jater nebo srdce, mohou vést k rozvinutí cukrovky a stejně tak mohou být spouštěčem některých typů rakoviny. Rozhodně nejde o nápoj, který by měli konzumovat nezletilí, a ani dospělí by se marketingovými strategiemi neměli nechat zmást," uvádí na pravou míru Ladislav Dékány, odborný garant Národní linky pro odvykání  - odborné adiktologické služby, která letos 1. září oslavila šestileté výročí, kdy poskytuje telefonické poradenství klientům bojujícím se závislostmi. Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma. 

Produkty typu hard seltzerů jsou primárně určeny pro generaci mladých dospělých.

V USA zaznamenaly svůj největší boom během pandemie covid-19 v roce 2019, kdy za ně Američané utratili za rok celkem 3,7 miliardy dolarů.

Tamní experti odhadují, že do roku 2027 by se prodejní výsledky mohly zvednout až o 16 %. 

 

V České republice se hard seltzery mezitím dostaly do produktových portfolií drtivé většiny českých pivovarů. Své alternativy nabízí giganti typu Staropramene nebo Prazdroje, ale i lokální hráči jako třeba pivovar Obora, který byl jedním z prvních, kdo tuto variantu svým zákazníkům nabízel. 

Kratom není jen energetický booster

Možná jste už slyšeli o kratomu. Jde o bylinu, kterou najdete v nabídce mnohých e-shopů v podobě prášku, kapslí nebo pilulek. Prodejci ji pak často doporučují jako řešení na rozšířené psychické neduhy, jako jsou deprese nebo úzkosti, od kterých má pomoct krátkodobým boostem energie. Odborníci ale před nerozvážným užíváním kratomu varují. Psychoaktivní látka má jak výrazné sedativní, tak stimulační účinky závislé na dávce a druhu kratomu. Při vyšších dávkách má spíše tendenci projevovat se jako opiát a vede k určitému uklidnění a epizodám zasněného bdění. V případě nižšího dávkování funguje podobně jako kofein, někdy bývá přirovnáván i ke kokainu. Uživatel po užití pociťuje příliv energie a stavy mírné euforie či zvýšené bdělosti.

„Veřejné povědomí o kratomu není v České republice příliš vysoké. Nezávislých odborných studií o závislostním potenciálu kratomu je stále příliš málo na to, aby se daly vyvozovat konkrétní závěry. Světová adiktologická obec se ale shoduje na tom, že užívání kratomu může vést ke vzniku fyzické závislosti. Projevuje se to hlavně u jedinců, kteří jej užívají často nebo v nadměrných dávkách. S užíváním může být obtížné přestat a v mnoha případech se dostaví i typické abstinenční příznaky, mezi které patří hlavně podrážděnost, zívání, rýma a bolesti kloubů nebo svalů," varuje Dékány.

Data o užívání kratomu v České republice jsou dost strohá a zakládají se vesměs na závěrech dvou studií - provedených Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Národním monitorovacím střediskem pro závislosti, přičemž obě pracují s namátkovým nereprezentativním vzorkem vysokoškolských studentů. Jejich autoři zjistili, že kratom alespoň jednou za život vyzkouší 21,8 až 31,4 % Čechů. Častěji s ním mají zkušenost muži. První zkušenost je nejčastěji datována do období mezi 18. a 20. rokem života. Na druhou stranu, téměř polovina respondentů si je vědoma nežádoucích účinků kratomu a 10 % vnímá jako riziko i možnost vzniku závislosti. 

Rostlina Kratom (Mitragyna speciosa) je vysoký tropický strom, který hojně roste v Thajsku, na Filipínách a v dalších zemích jihovýchodní Asie.

Obsahuje více jak 40 alkaloidů. Nejznámější účinná látka je Mitragynin a dále 7- hydromitragynin, což jsou indolové alkaloidy.

Tento alkaloid se nejvíce vyskytuje v listech, které uživatelé žvýkají, či občasně kouří. 

 

............

Díky zmíněným alkaloidům bývá kratom prodáván jako náhražka opia. Při dlouhodobém užívání se mohou objevit úbytky na váze, chronická únava. Po užití vysoké dávky kratomu se výrazně nedoporučuje pít alkohol. Byli popsány případy smrti způsobené kombinací alkoholu a vysoké dávky kratomu. Další negativní účinky mohou dále být zácpa, pocity zmatenosti a nadměrné pocení. Dlouhodobé užívání kratomu se může podepsat i na psychice uživatele. Jedinec se může potýkat s celkovým vyčerpáním, depresemi až psychózou.
(prevcentrum.cz)

............


Nikotinové soli se nebezpečně dávkují

Poměrně rozšířeným fenoménem, o kterém se mimo zájmových a odborných kruhů moc nemluví, jsou mezi mladými uživateli i takzvané nikotinové soli. Veřejnost má často tendenci je zaměňovat za tradiční e-liquidy do elektronických cigaret, nicméně mezi těmito produkty lze vysledovat výrazné odlišnosti. 

Jedná se o sloučeniny nikotinu a kyselin (nejčastěji benzoové), které jsou přirozeně obsaženy mimo jiné v tabákových listech.

Od obyčejných náplní se pak liší hlavně lepší vstřebatelností a vyšší intenzitou nikotinu.

Proto je mnoho kuřáků považuje za ideální alternativu při odvykání užívání normálních cigaret.

Experti nicméně varují, že ani tento produkt není tak úplně bezproblémový. 

„Hlavním smyslem existence nikotinových solí je právě fakt, že urychlují vstřebatelnost. Stimulační účinky se tedy dostaví prakticky ihned po konzumaci soli. Pro uživatele navíc skýtají o dost příjemnější zážitek, jelikož nemají tak silný „hit" (škrábnutí v krku při potahu) jako klasické e-liquidy se separovaným nikotinem. Jejich odvrácenou stranou je ale vyšší dávkování nikotinu, které je v těchto případech navíc často unifikované a obtížně regulovatelné. Ve výsledku tedy většina uživatelů nikotinových solí do svého těla dostává vyšší dávky nikotinu než ti, co kouří tradiční cigarety," vysvětluje Ladislav Dékány.

Zahraniční studie navíc ukazují, že nikotinové soli mají schopnost penetrovat hematoencefalickou bariéru. To může zejména u nejmladších uživatelů vážně ohrozit zdravý a přirozený vývoj mozku. Nabídka zařízení pro konzumaci nikotinových solí se rok za rokem zvyšuje - mezi ty nejpopulárnější už tradičně patří zařízení Juul, které pracuje se solemi s intenzitou nikotinu 50 mg/ml.

Elektronické cigarety a podobné produkty se v posledních letech těší mezi českými teenagery a studenty extrémní popularitě. Dle výroční souhrnné zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 20211 přibývá uživatelů hlavně ve věkových skupinách od 15 do 24 let a od 25 do 34 let. Největší obavy pak u elektronických cigaret vzbuzují možná zdravotní rizika příchutí v e-liquidech a uvolňování těžkých kovů ze zahřívané spirálky. Tyto látky (např. diacetyl) mohou způsobit zánětlivá ložiska v plicích, které mohou v extrémních případech vést až k tzv. popkornovým plicím. 

Národní linka pro odvykání - 800 350 000 je zřízena Úřadem vlády České republiky, resp. Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a je provozována organizací AdiPoint, z.ú. K původnímu poradenství pro odvykání kouření (2016) přibyly postupně další oblasti pro poradenské služby. Od srpna 2019 integruje Národní linka pro odvykání témata kouření tabáku, užívání alkoholu, hazardního hraní a nelegálních drog. Byl spuštěn web chciodvykat.cz a e-mailová poradna poradte@chciodvykat.cz

Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti poprvé za téměř 20 let své existence. Pavla Chomynová, vedoucí národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, v ní mj. uvádí: „V české populaci jsou přibližně 2 miliony denních kuřáků, odhadem 1,5-1,7 milionu dospělých pije rizikově alkohol. Dále až 1,3 milionu dospělých spadá do kategorie problematické spotřeby psychoaktivních léků. Intenzivních uživatelů konopných látek je přibližně 400 tis., rizikových uživatelů nelegálních drog typu pervitin nebo opioidy je odhadem 45 tis. Téměř 200 tis. osob vykazuje známky problémového hraní hazardních her."

Jak dále vyplývá ze zprávy vyplývá, zkušenost s konzumací alkoholu má přes 40 % 13letých dětí, čtvrtina 15letých dětí se v životě nejméně dvakrát opila. Z 16letých již má zkušenost s alkoholem až 95 %. Přes tato čísla se ale podíl mladých lidí se zkušeností s alkoholem a opilostí v posledních 10 letech snižuje.

„Dlouhodobější změny můžeme sledovat u mladé populace. Pozitivním trendem je pokles podílu kuřáků mezi mladistvými, pokles míry konzumace alkoholu i zkušeností s nelegálními drogami. Dospívající a mladí dospělí se také více zajímají o nové trendy. Užívají ve větší míře nové produkty ve formě zahřívaného tabáku, elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků, v oblasti alkoholu pak „hard seltzery,"dodává Chomynová.

Zdroj: Media:list


Reference:
1. CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., MRAVČÍK, V. 2022. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 [Summary Report on Addictions in the Czech Republic in 2021] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-293-7 (on-line, PDF)

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME