Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÉ LÉKY MĚNÍ OSUD PACIENTŮJmenoval se Jiří Grossmann, byl hvězdou divadla Semafor a zemřel ve 30 letech na Hodgkinovu chorobu.

„Počet nádorů z mízní tkáně (lymfomů) se do roku 2000 zvyšoval, tímto rokem se křivka přece jen jakoby zastavila," jak říká prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní hematologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. 

„Nové léky dramaticky mění osud pacientů," tvrdí prof. Trněný, který je i předsedou Kooperativní lymfomové skupiny, „i když některé stále ještě k dispozici nemámePočty transplantací se konkrétně na našem pracovišti v letech 2019 až 2021 nezměnily. Počet pacientů s lymfomem nebo s chronickou lymfocytární leukémií se v naší republice ztrojnásobil, ročně přibývá asi 2500 nemocných. V roce 2020 trpělo některým typem nádoru z mízní tkáně asi 26 tisíc pacientů - pro porovnání počtu osob - je to asi tolik, kolik má město Vsetín."

 

Pacienti i lékaři z Ukrajiny

Ve Všeobecné fakultní nemocnici přijali na příslušné oddělení dvě (a možná už jich je víc) pacientky z Ukrajiny. Počítají s tím, že právě tak jako ostatní specializovaná centra budou léčit i další.

„Přijmeme každého, kdo bude léčbu potřebovat. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že část prostředků pro pomoc Ukrajině i dotace z EU by mohly směřovat i na náklady pro tuto péči," řekl prof. Trněný.

S přijetím pacientů počítají i další hematologicko-onkologická centra a zároveň - právě tak jako Praha - uvítají i zapojení svých kolegů - odborníků z ukrajinských nemocnic: „S českou lékařskou komorou nyní řešíme, jak ukrajinské lékaře co nejrychleji zapojit do našeho systému," vysvětluje prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., z Hemato-onkologické kliniky LF UP Olomouc.

Nejdříve počítáme s tím, že budou tlumočit a technicko-organizačně pomáhat. Potom bude potřeba vyřešit i nutné dokumenty, protože nepředpokládáme, že si všichni stihli vzít k nám vše potřebné. Na některé záležitosti by snad stačilo čestné prohlášení. V našem zdravotnickém systému je hodně potřebujeme; hematoonkologie má v současné době nedostatek lékařů, ale i specializovaných nelékařských profesí. Všichni lékaři, v těchto případech jsou to lékařky, mluví anglicky, ale počítáme pro ně i s kurzy odborné i běžné češtiny, protože přímá domluva s pacientem je nezbytná. Řeší se i podoba tzv. nostrifikačních zkoušek."

Daň za dlouhověkost?

„Svou roli zřejmě hraje špatný životní styl a také stárnutí: Pro dvě třetiny všech lymfomů je typický vyšší věk," tvrdí doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., vedoucí lékařka lymfomové skupiny interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno, „ale přesto dokážeme spoustě našich pacientů prodloužit život." 

Doc. MUDr. David Belada, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebnou péči 4. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové dodává, že „díky" covidu dorazila řada pacientů s víc pokročilým onemocněním, a to může snížit jejich vyhlídky na uzdravení. Při těchto typech nemocí stále platí, že je třeba přijít včas.

 

Situace u nás

V České republice funguje 8 vysoce specializovaných hemato-onkologických center pro dospělé, pro děti také 8, z toho 2 s transplantační jednotkou. Jejich dostupnost je srovnatelná s vyspělou Evropou. 

......

Kooperativní lymfomová skupina, z.s. (Czech Lymphoma Study Group - CLSG) je sdružením lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. Spolek zároveň pracuje jako lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Spolupráce přinesla řadu výsledků jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti zavádění nových metod do diagnostiky a léčby.

Více informací na www.lymphoma.cz

......

Konzultační a vzdělávací portál HEMATOonkologie.cz usnadňuje mnohdy složité rozhodování v diagnostice a léčbě pacientů s hematoonkologickými malignitami. Projekt umožňuje rychlou a bezplatnou konzultaci, tzv. druhý názor. Portál také nabízí pravidelnou dávku novinek z oblasti hematoonkologie. Odborným garantem projektu  je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

......

 

„Výrazné zlepšení v době přežití odráží kvalitu péče našich odborníků," uzavírá do. Trněný. „Potřebovali bychom zrychlit možnosti přístupu k novým lékům a zlepšit způsob jejich úhrady."


Z tiskové konference Kooperativní lymfomové skupiny zpracovala

Mgr. Jana Ulíková

Fota autorka článku

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME