Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÉ INDIKACE PRO KOLCHICINV oblasti výzkumu molekul nadějných pro využití v medicíně neustále probíhá progres. Vědci hledají nové látky, jejich kombinace nebo moderní technologie přípravy léčiv na různá onemocnění. Jde o proces, který využívá širokou škálu moderních přístupů a poznatků v oblasti chemie, molekulární biologie, genetiky nebo například nanotechnologií či biofyziky a dokonce matematiky. Trendem je personalizovaná medicína, kdy molekulární a genetická analýza umožňuje lékařům a vědcům identifikovat specifické biomarkery u pacientů, čímž se otevírá cesta cílené léčby. V imunoterapii se výzkum zaměřuje na vývoj molekul, které zesilují imunitní odpověď nebo naopak ruší mechanismy, kterými se nádorové buňky brání imunitní reakci těla. RNA terapie se zaměřuje na využití různých typů RNA k regulaci genové exprese, což vede k potlačení nežádoucích genů spojených s chorobami. Mnoho nemocí je komplexních a odolávají léčebným strategiím, proto vědci zkoumají kombinace známých léků s imunoterapií a genovou terapií, aby dosáhli synergetických efektů. Nanotechnologie umožňuje vytvoření tak malých částic a struktur, které mohou být cíleně přiváděny k postiženým tkáním a buňkám. A tak bychom mohli pokračovat dál až k biologické léčbě či využití umělé inteligence.

Navíc mnoho již existujících léčiv, která byla původně vyvinuta pro jiné indikace, vědci stále zkoumají pro léčbu onemocnění nových.

Zajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává Mgr. Karel Šlegr. Vždy v této nové rubrice najdete krátký informativní článek, zdroj pro případné detailní prostudování problematiky a komentář autora.

Jako první příspěvek si Karel Šlegr vybral problematiku alkaloidu kolchicin - účinné látky pro léčbu dny, která během pandemie Covid-19 aspirovala na jednu z možných terapeutických molekul. Nyní ji americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil k prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Colchicin proti mrtvici

Kolchicin (colchicin) se přirozeně vyskytuje v jedovatém podzimním krokusu: Látka se používá především k léčbě akutních záchvatů dny - nyní FDA schválila přípravek v nízkých dávkách pro profylaxi kardiovaskulárních onemocnění.

Účinná látka kolchicin je skutečně známá z léčby dny. Během pandemie se dostala do popředí zájmu jako možná možnost léčby covid-19. Nyní americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nízkou dávku tohoto alkaloidu pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

V současné době se látka používá k léčbě akutních záchvatů dny. S jejím užíváním je však třeba zacházet opatrně: Při předávkování se mohou rychle objevit příznaky otravy. V některých případech již došlo v důsledku nesprávného použití k úmrtí. Mezitím se při léčbě akutních záchvatů dny často používají jiné léky s lepším bezpečnostním profilem.

Kolchicin se získává především z rostliny ocún jesenní (Colchicum autumnale), dále ho také obsahuje téměř 200 druhů rostlin. V těle člověka se látka běžně nenachází. Využívá se v léčbě dny. Alkaloid z krokusu by se mohl používat i v jiných lékařských oborech: V minulosti již bylo prokázáno, že v nízkých dávkách může přispívat k ochraně kardiovaskulárního systému po srdečním infarktu.

Nyní FDA schválila účinnou látku v této indikaci.

foto: Corri Seizinger - stock.adobe.com

 

Kolchicin vs CRP

Užívání kolchicinu má protizánětlivý účinek, o kterém se předpokládá, že přispívá k pozitivnímu vlivu na kardiovaskulární onemocnění. Základem pro současné schválení nízkých dávek jsou slibné výsledky studie LoDoCo2 - z ní vyplývá, že u pacientů po srdečním infarktu by mohlo dojít k významnému snížení počtu kardiovaskulárních příhod.

C-reaktivní protein (CRP) hraje u těchto onemocnění klíčovou roli: Jeho zvýšení vede k zánětu, který podporuje progresi aterosklerózy a zvyšuje tak riziko různých kardiovaskulárních onemocnění. Kolchicin významně snížil zvýšení CRP a také snížil riziko kardiovaskulárních onemocnění!

Nízká dávka kolchicinu 0,5 mg byla schválena pod názvem Lodoco (Agepha Pharma). Lze jej použít u dospělých pacientů se stávajícím aterosklerotickým onemocněním nebo s více rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroj: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/pharmazie/colchicin-gegen-schlaganfall-co/


Nejenom v biologické léčbě se rozšiřují spektra účinku. Příkladem může být i po staletí známý léčivý přípravek s obsahem Kolchicinu. Jeho toxické a terapeutické účinky znali již staří Řekové, kteří jej používali jako účinný jed a byzantští lékaři pro jeho léčebný efekt u dny. Později se kolchicin dostal s arabskými lékaři do Evropy. Kolchicin je nejstarší známý lék v revmatologii, zůstává stále součástí moderní léčby dny, jeho indikace jsou v současné době širší a nejsou omezeny pouze na léčbu akutního dnavého záchvatu. Kolchicin je lék s protizánětlivým účinkem, jehož příznivý efekt se projevil mimo uratické artritidy i u perikarditidy, kde je již téměř rutinně podáván. V období Covidu se osvědčil jeho efekt i u koronarovirové infekce. 

Jak je v článku Pharmacy Adhoc uvedeno, je prokázán i jeho pozitivní vliv u akutního infarktu i dalších projevů ischemické choroby srdeční.

SPC COLCHICUM DISPERT, Státní ústav pro kontrolu léčiv: Databáze léčiv.
Dostupné na: https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/16339

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME