Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVĚ BENEFITY OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCES podzimem přijde vlna nachlazení, ale i chřipek, které jsou pro starší a oslabené osoby velkým rizikem. Lékaři, tak jako každý rok, doporučují očkování, a to nejlépe od druhé poloviny října.

Klasické chřipkové onemocnění nepostihuje jen dýchací cesty, může dojít k zápalu plic, k zánětu pohrudnice nebo srdečního svalu, nebezpečná je i encefalitida a meningitida.

 

Senioři a chřipka

„U nás každý rok zemře v důsledku chřipkového onemocnění stejný počet osob, kolik je obyvatel například Valtic, tedy asi 20 tisíc lidí," tvrdí MUDr. Lukáš Kohout z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol v Praze.

„Byli jsme zvyklí, že očkujeme jen děti," říká prof. MUDr. Eva Topinková, přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. „Dospělí a staří lidé se obvykle domnívají, že mají dobrou imunitu, ale tak to není. Stárnutí je spojeno s častějšími infekcemi a s chronickými nemocemi, které jsme si během života ,vyrobili'."

Na oslabený epitel mohou nasednout další infekce, a tak chřipka může poškodit další orgány. Mohou se objevit kardiovaskulárních potíže, cévní mozkové příhody a dekompenzace diabetu. Například astmatici mají při onemocnění chřipkou dvanáctkrát vyšší riziko úmrtí, velmi závažný je i chřipkový zápal plic, kterému i přes intenzivní lékařskou péči podlehne až polovina pacientů.

Prof. Topinková uvedla informace ze dvou zahraničních studií, které znějí velmi optimisticky: pravidelné očkování proti chřipce snižuje kardiovaskulární riziko. Přesto je u nás, na rozdíl od ostatních vyspělých i méně vyspělých států, nízká proočkovanost. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby bylo proti chřipce naočkováno alespoň 75 procent osob ve věku nad 65 let. I když je u nás naočkováno 25 procent starších osob, ve Velké Británii je to celých 70 procent.

Benefit je významnější než riziko

Lékaři doporučují i očkování mladších osob, především v těch rodinách, kde žijí i starší lidé. Opakujícím se problémem je - v některých zdravotnických a sociálních zařízeních - nedostatek vstřícnosti a pochopení personálu v tom smyslu, že právě ti, kteří se starají o ohrožené seniory, by měli jít příkladem a chránit je i sebe. A stále ještě někteří odpírači opakují tvrzení, že i přes absolvované očkování mohou dostat anebo dostali chřipku (a totéž platí i u očkování proti covidu). Ano, může se to stát, především u starších a nemocných, ale vakcinace chrání před vážnými komplikacemi nemoci, před pobytem v nemocnici a rizikem úmrtí. 

Tiskové konference se zúčastnila i televizní a rozhlasová moderátorka Saskia Burešová, která se nechává proti chřipce pravidelně očkovat již řadu let. Na snímku spolu s prof. Topinkovou a prof. Moťovskou (v pořadí z levé strany)

Nové studie o očkování

Informaci o nových výsledcích studií potvrzuje i prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., z Kardiologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady:

Studie z roku 2021 potvrzuje skutečnost, že očkování proti chřipce zásadně snižuje riziko smrti u pacientů s ischemickou srdeční chorobou a po infarktu myokardu. Někteří pacienti po kardiovaskulární příhodě byli naočkování prakticky ihned, už během hospitalizace.

Studie z roku 2022 prokázala. Že očkování snižuje riziko srdečního selhání.

Prevence je klasika

Jako prevence chřipky se doporučuje klasické pravidlo 3 R: ruce - roušky - rozestupy. (Slovo ruce, jak všichni chápeme, znamená jejich správné a časté mytíJ.) A při léčení samozřejmě pomáhají nové léky, například isoprinosine, který se někdy podává i preventivně.

Novinka pro „starší a pokročilé"

Letos je k dispozici nová vakcína, která je určena pro vyšší věk a nemocné. Efluelda1 je tetravalentní vakcína, která obsahuje oproti standardní očkovací látce čtyřikrát větší množství antigenu. Zvyšuje se tak imunogenní reakce organismu, ochrana před onemocněním anebo před jeho těžkým průběhem. Díky zvýšenému množství antigenu je určena především pro posílení ochrany zdraví osob nad 60 let. Pro starší 65 let je stejně jako ostatní vakcíny plně hrazena ze zdravotního pojištění.

A jedna optimistická zpráva na závěr: Vyvíjí se vakcíny proti Alzheimerově a Parkinsonově chorobě!

Mgr. Jana Ulíková

Zdroje: Tisková konference na téma: Začíná chřipková sezóna - jste na ni připraveni? (4. 10. 2023, https://www.stop-chripce.cz/)

1. Aktuální SPC Efluelda injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, https://vakciny.avenier.cz/userfiles/file/efluelda-spc%202022.pdf

ANTIVIROTIKA PROKAZATELNĚ SNÍŽILA RIZIKO ÚMRTÍ LIDÍ S TĚŽKÝM COVIDEM

https://www.stop-chripce.cz/#prevence

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME