Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNOVÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU SRDCEKardiologové se na nedávném kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) poprvé seznámili s novými doporučenými postupy. Odborníci na nemoci srdce se shodují, že jednou z nejdůležitějších změn byla aktualizace doporučení pro léčbu srdečního selhání.1 Nově se zde k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním se zachovalou i mírně sníženou ejekční frakcí objevují v nejvyšší třídě doporučení IA glifloziny (empagliflozin2 a dapagliflozin3). 

Srdeční selhání postihuje více než 60 milionů lidí na celém světě, v ČR je nejčastější příčinou interní hospitalizace. V příštích 25 letech lze dle odborníků očekávat 50% nárůst hospitalizací pro srdeční selhání. Zároveň kardiologové odhadují, že až třetině opakovaných hospitalizací lze předejít lepší edukací pacienta a organizací zdravotní péče.

ESC představila na svém kongresu čtyři nová léčebná doporučení a jednu aktualizaci guidelines z roku 2021 týkající se právě léčby pacientů se srdečním selháním.

„V tomto ohledu došlo k paradoxní situaci, jelikož aktualizace doporučení spíše dohání již zavedenou klinickou praxi, než aby ji měnila. Od května letošního roku má v České republice empagliflozin úhradu na léčbu srdečního selhání se zachovalou a mírně sníženou ejekční frakcí, ale v doporučeních dosud uveden nebyl. Většinou tomu bývá naopak," říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., nově zvolený předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

Předmětem aktualizace je tak právě uvedení SGLT2 inhibitorů (empagliflozin a dapagliflozin) do třídy doporučení IA pro léčbu pacientů s chronickým srdečním selháním v celém spektru ejekční frakce levé komory.

„Aktualizována byla také doporučení v oblasti prevence srdečního selhání, kde jsou nově doporučeny glifloziny u pacientů s chronickým onemocněním ledvin pro snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulární mortality, a to s diabetem i bez něj," doplňuje prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., vedoucí ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce.

Novinkou je také silnější doporučení k použití intravenózního železa

Aktualizace se také týkala podávání intravenózního železa v různých formách pacientům s jeho nedostatkem, a to pro snížení rizika hospitalizace při akutním, ale i chronickém srdečním selhání. Čtyři nová doporučení se pak věnovala léčbě infekční endokarditidy, akutních koronárních syndromů, léčbě kardiomyopatií a péči o pacienty s diabetem 2. typu a kardiovaskulárními onemocněními.

........................................................

Edukace pacientů

V září byla také spuštěna česká verze komplexního edukačního portálu ke kardio-vaskulární  problematice pro pacienty, který funguje na odkaze https://www.healthy-heart.org/cs/

Healthy-heart.org je portál garantovaný a spravovaný European Association of Preventive Cardiology. Obsahuje aktuální a ověřené informace k řadě témat, například o dietách a cvičení, které srdci prospívají, o předvídání rizik KV chorob, o varovných signálech KV příhod, nebo zde pacienti naleznou odpovědi na nejčastější otázky, které ostatní často kladou svému kardiologovi. 

MaVePR

Reference:
1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al; ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023 Aug 25:ehad195. doi: 10.1093/eurheartj/ehad195. Epub ahead of print. https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad195/7246292
2. Souhrn údajů o přípravku Jardiance. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_cs.pdf
3. Souhrn údajů o přípravku Forxiga. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/forxiga-epar-product-information_cs.pdf

KARDIOLOGIE A NEUROLOGIE SPOLUPRACUJÍ

ČTYŘI SIGNÁLY SRDEČNÍCH OBTÍŽÍ

KRIZE VE SPOLEČNOSTI OHROŽUJÍ SRDCE

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME