Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNEPŘÍTELEM ČÍSLO JEDNA JE STÁLE ALKOHOLJe to alarmující zjištěni; v naší malé republice máme nejvíce závislých dětí a mladistvých. Sto tisíc z nich pije alkohol, 40 tisíc kouří. A těch, kteří nadměrně používají elektronická zařízení, zajímá je užívání konopných látek nebo sledování porna, přibývá velmi rychle.

Na úvod jedna informace: víte, že každé třináctileté dítě už ochutnalo alkohol? A víte, od koho jej dostalo? Od rodičů!

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, k tomu říká: „Mladé ženy už v závislostech různého typu dohánějí muže."

Velké téma i ve světě

Již před deseti lety se mluvilo o postupech, které by odhalily rizikové chování už například při návštěvě dětských praktiků a gynekologů.

„Právě tady je možné problém včas zachytit," říká prof. Miovský, „a tak jsme už tehdy řešit postupy a metodiku kurzů pro lékaře a zdravotní sestry. Víme, že mají dost své práce, a tak jsme naše kurzy doladili tak, aby měly digitální podobu. Výzkumy ukazují, že je on-line forma efektivní, účastníci tohoto typu vzdělávání nemusejí ztrácet čas cestováním a na internet se mohou připojit podle svých časových možností. Nutná je i intenzivnější spolupráce nejen se zdravotníky, ale i s rodiči, školami a sociálními zařízeními."

Riziko závislostí zvyšuje problémové chování v dětství, zneužívání i zanedbávání, špatný školní prospěch, nedostatečná komunikace v rodině, příliš ambiciózní nebo naopak příliš benevolentní rodiče.

Covid zhoršil situaci i v adiktologii

Nejen nemoc, ale především nutná izolace zhoršily situaci u rizikových skupin dětí a mladistvých, a zvýšily obecně i nadužívání elektronických zařízení (mobily, internet, sociální sítě), ale také gaming a internetovou pornografii. Odborníci tvrdí, že mezi dětmi přibývá i závislostí na nových látkách, například na tabákových sáčcích nebo keratomu. Pervitin v současné době užívá asi 2700 dětí, heroin a další látky 2100 dětí a injekční forma některých z nebezpečných látek se týká 3460 dětí.

Adiktologii v Čechách je 75 let

V roce 1948 bylo U Apolináře založeno protialkoholní oddělení (nynější Klinika adiktologie), mělo 12 lůžek a v čele legendu - MUDr. Jaroslava Skálu. Ten léčil alkoholiky známým způsobem - tvrdou disciplínou a antabusem. Jeho oddělení mělo brzy 40 lůžek, dr. Skála zkoušel různé léčebné modely. Nakonec se doba léčení na klinice ustálila na 13 až 16 týdnech a prošlo jí řada neznámých pacientů i známých osobností.

Fotografie z oslavy 75. výročí založení protialkoholního oddělení „U Apolináře" v zahradě Kliniky adiktologie1. LF UK a VFN. Akce proběhla 7. 9. 2023.

Historie léčení žen je mladší

Oddělení dr. Skály se zaměřilo na alkoholiky - muže, ženy se léčily v Lojovicích. Za zmínku stojí i ověřený údaj v tom smyslu, že desetina populace dospělých žen užívá v současné alkohol rizikově.

Dětská adiktologie a gerontoadiktologie

Dnes se u Apolináře léčí i děti a adolescenti, ale také senioři. Terapie spořívá v kombinaci léků, pracovní terapie, psychoterapie a pohybu. 

Na snímku z tiskové konference "VĚDĚLI JSTE, ŽE V ČESKU ŽIJE NEJVÍCE ZÁVISLÝCH DĚTÍ A MLADISTVÝCH Z CELÉ EVROPY?" je prof. Miovský a prim. Popov (sedící).

„Díky lékům, například antidepresivům a antipsychotikům, které v začátcích naší kliniky neexistovaly, máme větší šanci na úspěšnou léčbu," říká MUDr. Petr Popov, primář Kliniky adiktologie. „Velký význam má v současné době psychoterapie, rodinná terapie a léčba duálních poruch. Těmito problémy - poruchami nálad a osobnosti, bipolární poruchou, schizofrenií - trpí naši klienti často. Změnu v léčbě závislostí, konkrétně na nikotinu a opioidech, přinesla substituční léčba."

Antabus je nadějí pro léčení dalších chorob?

Spektrum používaných metod léčení se rozšířilo. K dispozici je i určité, ne příliš velké množství moderních léků, ale proti minulé době je to významný posun. A legendární antabus je možná nadějí pro léčení dalších, dokonce i těch nejobávanějších nemocí. Výzkumy stále probíhají a jejich výsledky jsou slibné.

Mgr. Jana Ulíková

Disulfiram (Antabus) je farmakologický název pro organickou sloučeninu síry - tetraethylthiuram disulfid, objevenou v roce 1881 německým chemikem Grodzkim při syntéze thiokarbamidu?

Jedná se o lék, který byl původně používán v léčbě střevních infekcí? Náhodně bylo pak zjištěno, že jeho interakce s alkoholem je velmi výrazná, a proto začal být používán v nynější indikaci. 
Disulfiram se často označuje nadneseně jako panacea - alchymistický všelék? Je to pro jeho reaktivitu in vitro, kde působí antiviroticky, antibakteriálně a cytostaticky. Jiná otázka je, zda se stejně chová v živém organismu a zda více nepůsobí jeho metabolity. To je předmětem celé řady nadějných studií po celém světě.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME