Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNEMOC ZLOMENÉHO SRDCESrdeční choroby jsou v České republice významnou příčinou úmrtí, ročně jim podlehne dle údajů NZIP přes 360 tisíc pacientů. Není to přitom jen rodinná anamnéza, kouření či alkohol, co riziko kardiovaskulárních potíží zvyšuje. V dnešní uspěchané době jsme vystaveni stresu a emocionálním výkyvům. A právě psychická nepohoda může být jedním z hlavních původců srdečních onemocnění. Negativní emoce nám mohou přivodit dlouhodobé zdravotní potíže, včetně srdečního infarktu. 

 

Stres - dobrý sluha, ale zlý pán

Žijeme v době, kdy jsme pod nepřetržitým vlivem nejrůznějších emocí - stres v práci, potřeba rozhodovat se rychle a pod tlakem, ale třeba i celodenní používání mobilních zařízení. Takto emočně nabité prostředí silně ovlivňuje naši psychiku. Mnohdy však opomíjíme způsob, jakým toto vše dopadá na naše fyzické zdraví, zejména pak na orgán ze všech nejdůležitější - srdce.

„Dopadu nepříjemných, konfliktních či stresových situací na činnost našeho srdce si všimneme snadno - tepová frekvence se zvyšuje, vlivem čehož cítíme typické bušení srdce. Krevní tlak stoupá, což se může projevit bolestí hlavy. A zvýšený krevní tlak může poškodit stěny cév," říká MUDr. Pavel Poláček, vedoucí specializace kardiologie z Canadian Medical - součásti české zdravotnické skupiny EUC, a upřesňuje, že krátkodobý stres srdci obvykle nevadí. Horší je to ale se stresem dlouhodobým. Jsme-li mu vystaveni nepřetržitě, má naše srdce zaděláno na závažné problémy. „Pacienti, kteří se dlouhodobě vyskytují ve stresovém prostředí, jsou více náchylní k nezdravým kompenzacím. Kouření, nadměrná konzumace alkoholu, přejídání či nedostatek spánku jsou pak samozřejmě jen dalšími faktory zvyšujícími riziko kardiovaskulárních chorob," dodává MUDr. Poláček. 

Nemoc zlomeného srdce

Akutní onemocnění srdce vlivem negativních pocitů a emocionálního stresu má dokonce i svoji vlastní kapitolu v odborné literatuře. Výraz „mít zlomené srdce" tak bohužel není pouze rčením, ale diagnózou lékaři označovanou jako Takotsubo kardiomyopatie.1 Onemocnění je charakterizováno přechodnou dysfunkcí levé srdeční komory a může vést až k srdečnímu selhání. Ve většině případů dojde k zotavení pacienta zhruba během měsíce. Až 2-5 % pacientů však nemoci podlehne.

 „Onemocnění nejčastěji postihuje ženy po menopauze a mezi jeho akutní projevy patří bolest na hrudi a dušnost, podobně jako u akutního infarktu myokardu," doplňuje MUDr. Poláček.

...........................

Japonským lékařům, kteří tento syndrom „zlomeného srdce" (stress cardiomyopathy) popsali poprvé, připomínal tvar srdeční komory past na chobotnice (TAKO-TSUBO).

Jedná se o vzácné onemocnění nevyjasněné etiologie, které má podobu akutního koronárního syndromu a manifestuje se často akutním srdečním selháním. 

Postižení je sice většinou reverzibilní, ale mohou se objevit i závažné a život ohrožující komplikace.

Nejčastěji jsou postiženy ženy po menopauze s dominujícím příznakem akutní bolesti na hrudi.

Stresová kardiomyopatie představuje formu neurokardiogenního „omráčení" myokardu, a zatímco spojení mezi mozkem a srdcem je prokázáno, přesné patofyziologické mechanismy zůstávají nejasné. 2

........................... 

Účinky našeho emočního prožívání na fungování oběhové soustavy naštěstí nemusí být jen negativní. Například studie z roku 2010 prokázala, že lidé, kteří častěji zažívají pozitivní emoce, jako jsou radost, štěstí a nadšení, mají výrazně nižší riziko výskytu srdečních onemocnění v závislosti na intenzitě prožívání. Pozitivní emoce mohou mít příznivý vliv na srdeční frekvenci i kvalitu spánku. Dlouhodobě šťastní a spokojení lidé jsou také schopni rychleji se vzpamatovat z krátkodobých negativních emocí, a tím předcházet akutním zdravotním problémům.3 Studie z roku 2010, publikovaná v předním evropském kardiologickém časopise European Heart Journal , byla první, která ukázala na závislost mezi pozitivními emocemi a ischemickou chorobou srdeční.

„Výzkumy potvrzují, že u lidí, kteří dlouhodobě dbají na svoji duševní pohodu, je až o třetinu nižší riziko výskytu srdečních chorob, včetně infarktu nebo mrtvice.4 Pozitivní psychika může výrazně pomoci i pacientům s nepříznivou rodinnou anamnézou nebo již existujícím chronickým onemocněním. Psychická pohoda v kombinaci se zdravým životním stylem a dostatkem pohybové aktivity tvoří základ důsledné kardiologické prevence," potvrzuje závěry studií kardiolog Poláček.

Preventivní laboratorní vyšetření

Ne vždy je možné se negativním emocím zcela vyhnout. Proto je klíčové, abychom o zdraví svého srdce pečovali preventivně. Jedním z efektivních způsobů, jak získat povědomí o svém zdravotním stavu, je preventivní laboratorní vyšetření.

Komplexní řešení nabízí například balíček laboratoří EUC: Zdravé srdce a cévy. Jeho součástí je odběr krve a následná analýza klíčových lipidů.

Složení balíčku:odběr krve, celkový cholesterol, HDL, non HDL, LDL, triacylglyceroly. Rozbor tak poskytuje důležité informace o stavu tuků v krvi, což je zásadní pro hodnocení rizika srdečních onemocnění a pro stanovení správné léčby. Výsledky jsou pacientům k dispozici do 24 hodin po odběru a lze je konzultovat i na dálku s Lékařem online.

Zdroj: Tisková zpráva EUC: I vaše srdce má emoce! Jak jeho zdraví ovlivní psychická (ne)pohoda?, Insighters

Reference:
1. https://kardioblog.cz/pokrocili-syndrom-zlomeneho-srdce-aneb-takotsubo-kardiomyopatie/
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109718369389?via%3Dihub
3. https://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100217224231.htm
4. https://www.health.harvard.edu/blog/a-positive-mindset-can-help-your-heart-2019021415999

Nenechte si ujít letošní 3D kongres s problematikou prevence kardiovaskulárních chorob, který na květen a červen připravuje pro lékárníky a farmaceutické asistenty Healthcomm Professional.

V rámci akreditované akce vystoupí například PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D., prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. nebo PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Sledujte proto https://www.healthcomm.cz/, kde budou postupně doplňovány informace o programu.

 

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME