Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárny



NÁVRAT DO PŘEDNÁŠKOVÝCH SÁLŮ SE PODAŘIL



Těm, kteří se v rámci svého profesního vzdělávání rádi potkávají s lektory, přednášejícími, respektovanými osobnostmi, ale i s kolegy z oboru tváří v tvář, se druhý dubnový týden vrátil svět „do normálu". Měli možnost zúčastnit se již 90. kongresu Healtcomm Professional, který se konal v olomouckém Clarion Congress Hotelu.

První kontaktní kongres po 2 letech, který neomezovala žádná protiepidemická nařízení, symbolicky otevřel PharmDr. Josef Suchopár, Ph.D., s aktuální problematikou v přednášce Bezpečnost antivirotik na Covid-19. 

„Pandemie COVID-19 byla bezprecedentním zásahem do života lidí na celém světě, proto nepřekvapí obrovské nasazení v oblasti výzkumu léčiv, která by bylo možné k terapii infekce COVID-19 využít. Tyto léky mají vedle biologické aktivity také určitý potenciál k lékovým interakcím," přednesl PharmDr. Suchopár úvod do problematiky svého sdělení.

 

V celodenním programu si účastníci vyslechli celkem 11 přednášek řazených do čtyř odborných bloků. Na pódiu se vystřídala řada zdravotních témat, pestrá paleta novinek z farmakoterapie a zazněly i užitečné rady a příklady pro každodenní lékárenskou praxi. Zatím co některé přednášky reflektovaly aktuální trendy a potřeby, jiné se věnovaly například historickým souvislostem a kořenům dnešní farmakoterapie (PharmDr. Jan Martin, Ph.D.: Magické středověké receptury pohledem současné farmacie) nebo komplexnímu přístupu ke zdraví a nemoci a nezbytné součinnosti pacienta a zdravotníka (PharmDr. Gabriela Kroupová a Mgr. Alexander Tomeček: Úloha lékárníka a farmaceutického asistenta v adherenci pacienta...).

„Role a význam farmaceuta v oblasti adherence je podmíněna nejen odbornou zdatností, ale i profesionální komunikací, empatickým přístupem k pacientům a také schopností motivovat k zájmu o spolupráci pacienta s farmaceuty," shodují se oba aktéři přednášky.

 

Skladba a využitelnost přednášek, které během kongresového programu zazněly, měly u účastníků kladné hodnocení. V dotazníku zpětné vazby byla účastníky nakonec zvolena jako nejlepší tato 3 odborná sdělení: 

Ticho v sále, rušno ve foyer

Odborného programu, který byl ohodnocen 15 body od ČLnK v rámci systému celoživotního vzdělávání, se 8. 4. 2022 zúčastnilo více jak 100 zdravotnických profesionálů - 80 lékárníků, 14 farmaceutických asistentů a 8 dalších zdravotnických odborníků (lékaři a zdravotní sestry). Ti si kromě užitečných informací mohli z kongresu odnést i nezapomenutelné zážitky z 3D animací nebo ukázek virtuální reality. 

Dvě expozice s virtuální realitou doplnily v předsálí 18 stánků partnerů kongresu, o které byl mezi účastníky velký zájem. Partnerem virtuální reality byla společnost Naturevia s ukázkou: Co způsobuje dlouhodobá expozice škodlivému modrému světlu z displejů a monitorů našim očím?, hlavním partnerem kongresu pak byla společnost Danone. Magazín se opět ujal role mediálního partnera. 

 

Přesně 100 let si kanadská společnost Jamieson Laboratories získává uznání za kvalitu a inovaci svých produktů. A to nejen v Kanadě, ale také v 50 zemích světa včetně České a Slovenské republiky. Své výročí si připomněla také s účastníky olomouckého kongresu.

O dobrou pohodu a příjemnou atmosféru se spolu s organizátory postaral zkušený a oblíbený moderátor Vojtěch Bernatský.

Věříme, že 90. kongres Healthcomm Professional přinesl účastníkům nové informace využitelné v jejich praxi, ale také posloužil jako příjemné rozptýlení. A že po dlouhé a psychicky náročné době došlo i na milá setkání s lektory a kolegy a byl to zkrátka efektivně strávený čas mimo lékárnu.

Fotogalerii olomouckého kongresu si můžete prohlédnout ZDE

Praha, Hradec Králové a Brno jsou dalšími městy, ve kterých se letos s Vámi těšíme na viděnou!

Více na https://www.healthcomm.cz

-red-

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME