Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárny



NAPROXEN SODNÝ A ÚČINNÁ LÉČBA AKUTNÍ BOLESTI



Inzertní článek společnosti Krka ČR, s.r.o.

Bolest je nepříjemný pocit spojený s poškozením tkáně1

Dle definice Mezinárodní asociace pro studium bolesti (International Association for Study of Pain - IASP) je bolest nepříjemný smyslový a pocitový zážitek způsobený probíhajícím nebo hrozícím poraněním tkáně.

Akutní bolest vzniká rychle a trvá několik dnů až týdnů, ale ne déle, než tři měsíce. Jedná se o normální fyziologickou, varovnou odpověď organismu na škodlivý chemický, tepelný nebo mechanický podnět, spojený s operací, poraněním, zánětem nebo akutní nemocí.

Chronická bolest přetrvává déle než tělesný průběh přirozeného hojení (> 3 až 6 měsíců). Často je doprovázena symptomy úzkosti nebo deprese, které pak dále zhoršují bolestivý stav. Je velmi důležité léčit akutní bolest rychle, a zabránit tak rozvoji chronické bolesti.

.....................

„Bolest je nepříjemný smyslový a pocitový zážitek multidimenzionálního rázu ve spojení se skutečným nebo potencionálním poškozením tkáně anebo je v termínech takového poškození popisován."

(IASP)

.....................

 

Vizuální analogová stupnice je nejčastěji používaný nástroj pro hodnocení akutní bolesti2

Hodnocení/měření intenzity bolesti je subjektivní zkušenost a záleží vždy na individuálním vjemu pacienta. Jedním z vhodných nástrojů, často používaných k měření, je vizuální analogová stupnice (VAS - Visual Analogue Scale).

Podle skóre VAS klasifikujeme akutní bolest jako:

 • mírnou (1-3),
 • středně silnou (4-7),
 • silnou (8-10).

Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou nejčastěji předepisovanými/doporučovanými analgetiky pro léčbu mírné až středně silné bolesti. 

LÉČBA MÍRNÉ AŽ STŘEDNĚ SILNÉ BOLESTI

Nalgesin S - naproxen sodný společnosti Krka 3

Volně prodejný léčivý přípravek Nalgesin S 275 mg potahované tablety obsahuje 275 mg sodné soli naproxenu, nesteroidního antiflogistika registrovaného pro samoléčbu akutní, somatické, mírné až středně silné bolesti trvající krátce (méně než 10 dní).

Nalgesin S je dostupný v balení po 20, 30 a také po 40 tabletách. Tablety jsou oválné, mírně konvexní a potažené modrou vrstvou. Všechny tyto vlastnosti zaručují snadnější spolknutí tablety, a tedy lepší compliance pacientů.

Naproxen sodný má prokázaný analgetický, antipyretický a protizánětlivý účinek 3,4

Naproxen sodný, jako ostatní NSA, brání biosyntéze prostaglandinů tím, že inaktivuje cyklooxygenázu. Tímto blokuje senzitivizaci a aktivaci periferních nervových vláken a snižuje počet impulzů bolesti obdržených centrálním nervovým systémem.

Jedná se o účinnou léčbu různých druhů bolesti, což vidíme na registrovaných indikacích3:

 • bolest hlavy, migréna;
 • bolest zubů, včetně bolesti po extrakci zubů;
 • bolest zad;
 • bolest po chirurgických výkonech;
 • poúrazová bolest (např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů);
 • bolest svalů a kloubů spojená s chřipkovým onemocněním;
 • menstruační bolest, bolest po zavedení nitroděložního tělíska a jiné bolestivé stavy v gynekologii;
 • jako doplňková léčba k tlumení bolesti, zánětu a horečky u infekčních onemocnění a akutních zánětů horních cest dýchacích;
 • bolest při chronických zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, ankylozující spondylitida, artróza a akutní záchvat dny).

Sodná sůl naproxenu je analgetikum, které nemá narkotické účinky. Působí protizánětlivě, analgeticky a antipyreticky. Nalgesin S tlumí bolest a zánět a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.3

Naproxen sodný má vhodné farmakokinetické vlastnosti pro léčbu akutní bolesti 3,5,6,7

Absorpce: Po perorálním podání se sodná sůl naproxenu velmi rychle rozpouští a je rychle a úplně vstřebána z gastrointestinálního traktu. Výsledkem je rychlá absorpce a vyšší počáteční hladina v plazmě, což vede k rychlému nástupu účinku.

Tak je naproxen sodný úplně vstřebán z gastrointestinálního traktu a dosahuje nejvyšší plazmatické koncentrace po 1 až 2 hodinách. Proto by měl být naproxen sodný užíván především v případě, kdy vyžadujeme rychlý nástup účinku, právě jako je tomu u stavů spojených s akutní bolestí. Ačkoliv jídlo zpomaluje absorpci naproxenu sodného, nezmenšuje její rozsah.

Délka působení: Biologický poločas naproxenu je 12 až 15 hodin - nezávisí na hladině v krevní plazmě ani na dávkování - a je zodpovědný za dlouhotrvající analgetické působení, které dosahuje až 12 hodin. Tato vlastnost pro pacienta znamená delší periody bez bolesti a uživatelsky příjemnější frekvenci dávkování.

Zdroj: Inzertní článek společnosti Krka ČR, s.r.o.

Literatura:
1. www.iasp-pain.org
2. Mannion e tal. Pain measurement in patients with low back pain. Nature Clinical Practise Rheumatology November 2007 vol 3 no 11.
3. SPC Nalgesin S 275 mg potahované tablety
4. Bartels CL. Nonsteroidal Anti-Inflamatory Drugs in Acute Pain Management. Journal of Pharmaceutical Care in Pain & Symptom Control, Vol 1 (3) 1993.
5. Segre EJ. Naproxen Sodium: Pharmacology, Pharmacokinetics and Drug Interactions. J Reprod Med. 1980; vol: 25, 222-225.
6. Sevelius H et al. Bioavailability of Naproxen Sodium and Its Relationship to Clinical Analgesic Effects. Br. J. clin. Pharmac. 1980, 10, 259-26.
7. Kiersch TA, Halladay SC, Koschik M. A double-blind, randomized study of naproxen sodium, ibuprofen, and placebo in postoperative dental pain. Clin Ther. 1993;15(5):845-54.

NALGESIN S
Zkrácená informace o přípravku

Název přípravku: Nalgesin S 275 mg potahované tablety. Složení: 1 potahovaná tableta obsahuje naproxenum natricum 275 mg. Indikace: Přípravek je indikován především k léčbě mírné až středně silné bolesti, a to v následujících případech: bolest hlavy, migréna; bolest zubů, včetně bolesti po extrakci zubů; bolest zad; bolest po chirurgických výkonech; poúrazová bolest (např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů); bolest svalů a kloubů spojená s chřipkovým onemocněním; menstruační bolest, bolest po zavedení nitroděložního tělíska a jiné bolestivé stavy v gynekologii; jako doplňková léčba k tlumení bolesti, zánětu a horečky u infekčních onemocnění a akutních zánětů horních cest dýchacích; bolest při chronických zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, ankylozující spondylitida, artróza a akutní záchvat dny). Dávkování a způsob podávání: Dospělí a mladiství od 12 let: Obvyklá dávka je 1 tableta podávaná každých 8 až 12 hodin. Jako počáteční dávku lze užít 2 tablety najednou nebo v časovém odstupu 1 hodiny. Při samoléčbě se nedoporučuje užívat více než 3 tablety denně, tj. 825 mg. Maximální denní dávka je 1650 mg naproxenu. Pacienti starší 65 let mají užívat 1 tabletu po 12 hodinách. U pacientů s onemocněním jater, u chronických alkoholiků a pacientů s cirhózou se doporučuje podávat co nejnižší účinnou dávku. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být přípravek užíván s velkou opatrností a mají být sledovány hladiny sérového kreatininu nebo clearance kreatininu. Naproxen se nemá dlouhodobě podávat pacientům s clearance kreatininu nižší než 20 ml/min. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Pro perorální podání. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Anamnéza astmatu, kopřivky nebo jiné alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové a dalších nesteroidních antirevmatik, vzhledem k možnosti zkřížené senzitivity. Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky. Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení). Závažné srdeční selhání. Pacienti s cerebrovaskulárním krvácením. Hemoragická diatéza nebo léčba antikoagulanty. Těžká porucha funkce ledvin. Třetí trimestr gravidity. Zvláštní upozornění: Přípravek nemá být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy. U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální. U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko, je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky. Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů současně užívající další léky, které by mohly zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. perorálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová Pokud se během léčby přípravkem Nalgesin S objeví žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácení, musí být léčba ukončena. S opatrností musí být podávána nesteroidní antirevmatika pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba). Dále je nutná opatrnost u pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání. Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Nemocní s epilepsií nebo porfyrií by měli užívat naproxen pouze pod lékařským dohledem. Přípravek není určen pro děti do 12 let a s tělesnou hmotností do 50 kg. Tento léčivý přípravek obsahuje 25,079 mg sodíku v jedné tabletě, což odpovídá 1,25 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. Interakce: Kyselina acetylsalicylová nebo jiná nesteroidní antirevmatika, antikoagulancia (např. warfarin), antiagregační látky, SSRI, kortikoidy, hydantoiny, deriváty sulfonylmočoviny, furosemid, propanolol a jiné beta-blokátory, lithium, methotrexát, probenecid, cyklosporin, inhibitory ACE, zidovudin. Těhotenství a kojení: Od 20. týdne těhotenství může užívání naproxenu způsobit oligohydramnion v důsledku poruchy funkce ledvin u plodu. K tomu může dojít krátce po zahájení léčby a po jejím ukončení tento stav obvykle odezní. Kromě toho byly po léčbě ve 2. trimestru hlášeny případy konstrikce ductus arteriosus, z nichž většina po ukončení léčby odezněla. Z těchto důvodů nemá být během 1. a 2. trimestru těhotenství naproxen podán, pokud to není zcela nezbytné. Naproxen je ve 3. trimestru kontraindikován. Přípravek nemá být používán při kojení novorozenců a nedonošených dětí v prvních týdnech po porodu. Při kojení starších dětí je možné krátkodobé užití. Nežádoucí účinky: Výskyt nežádoucích účinků je nejčastěji spojen s většími dávkami naproxenu. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSA (obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod. Časté nežádoucí účinky: konstipace, bolest břicha, nauzea, dyspepsie, průjem, stomatitida, flatulence, bolesti hlavy, vertigo, ospalost, pruritus, kožní vyrážka (rash), ekchymóza, pocení, purpura, tinitus, poruchy sluchu, poruchy vidění, edém, dušnost, palpitace, žízeň. Balení: 20, 30 nebo 40 potahovaných tablet. Doba použitelnosti: 5 let. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Datum registrace: 24. 5. 2000. Držitel rozhodnutí o registraci: Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko. Reg. č.: 29/316/00-C. Léčivý přípravek je vydáván bez lékařského předpisu. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel.: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz, www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty.

Dříve než přípravek doporučíte, seznamte se, prosím, s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Na trhu nemusejí být dostupné všechny velikosti balení přípravku.

Krka ČR, s.r.o.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín
Tel. +420 221 115 115
www.krka.cz

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME