Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNADĚJNÉ MOLEKULY: POLEMIKY O INJEKCÍCH NA HUBNUTÍZajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává Mgr. Karel Šlegr. Pod krátkým informativním článkem, zdroji literatury či odkazy na studie najdete vždy komentář autora k probírané problematice. V devátém pokračování autora zaujaly polemiky kolem „zázračných" injekcí na snížení hmotnosti.

Podle odborníků jsou rozšířené mylné představy o tzv. injekcích na hubnutí.

„Existuje touha užívat takový lék a jinak pokračovat jako dříve," řekl profesor Dr. Martin Schulz, generální ředitel Spolkové lékárenské společnosti ABDA, na tiskové konferenci pořádané Německým svazem diabetiků (DDG). Ten je zároveň předsedou Komise německých lékárníků pro léčiva (AMK).

„Užívání léků totiž musí být zakomponováno do celkové koncepce se změnou životního stylu, jako je změna stravy a více pohybu," uvedla viceprezidentka DGG, profesorka Dr. Julia Szendrödi z Univerzitní nemocnice v Heidelbergu. Pokud se léky vysadí, hmotnost se jinak opět zvýší. Mezi vedlejší účinky může patřit silná nevolnost. Szendrödiová zdůraznila, že je vždy nutný lékařský dohled.

Řeč je o tzv. agonistech receptoru GLP-1, jako je semaglutid, který se do povědomí široké veřejnosti dostal pod názvy jako injekce na hubnutí.

„Takové přípravky již dlouho používají pacienti s cukrovkou. U nich lze pečlivě zvážit přínos oproti riziku," řekla prof. Szendrödiová.

Předchozí poznatky však nelze automaticky přenést na lidi se zdravým metabolismem. Schválení obezity je nyní novinkou, ze zákona pojištění pacienti si takové produkty většinou musí hradit sami. Schulz v tomto ohledu zpočátku žádnou změnu neočekává.

Podle Schulze u všech agonistů receptorů GLP-1 také stále existují „masivní problémy s dodávkami" a očekává se, že budou přetrvávat po zbytek roku. Výrobci zatím nejsou schopni pokrýt enormní celosvětový nárůst poptávky. Mezi důsledky vysoké poptávky patří falšování receptů, neobvykle vysoké objemy předepsaných léků na běžné recepty a předepisování léků nespecializovanými lékaři.

Zdroj: https://www.apotheke-adhoc.de/

Obezita je nemocí, jejíž výskyt Světová zdravotnická organizace (WHO) již označila za pandemii. Je důležité zdůraznit, že obezita je chronické metabolické onemocnění. Je to civilizační nemoc, kterou musíme léčit, i když si za ní z různé míry můžeme sami nesprávnou životosprávou, obdobně jako např. u hypertenze. Z různé míry, protože obezita je asi z padesáti procent dědičná, takže polovina z nás má větší tendenci k ukládání tuku a hubnutí má těžší.

Neléčená obezita způsobuje později zdravotní komplikace, jejichž léčba je často velmi drahá. Bylo prokázáno, že snížení hmotnosti o 5-10 % stávající hodnoty a její dlouhodobé udržení či další redukce hmotnosti vede ke snížení morbidity a mortality především na kardiovaskulární onemocnění. Proto je důležité se této oblasti věnovat jak v prevenci, tak v léčbě.

Léčba obezity vůbec není jednoduchá, byť se to tak může díky „novým lékům" zdát. Existuje několik druhů léků proti obezitě, které pomáhají potlačit chuť k jídlu a dosáhnout hubnutí. Dle SÚKL jsou to nyní tyto léčivé přípravky: Adipex retard (fentermin), Xenical (orlistat) a volně prodejný lék alli (orlistat), dále pak z moderních antiobezitik je to Mysimba (kombinace naltrexonu s bupropionem) a Saxenda (liraglutid).

A právě u léků jako je Saxenda, původně určených k léčbě cukrovky 2.typu se ukázalo, že kromě kompenzace krevního cukru vedou k podstatnému snížení chuti k jídlu. Léky ze skupiny GLP-1 agonistů nejsou nové. Přípravek Exenatid byl ve světě schválen v roce 2005. Díky moderním technologiím jsou nové přípravky (např. semaglutid) strukturou více podobné vlastním hormonům a výzkumy ukazují jejich vyšší účinnost i na hubnutí, ale odhalili, že účastníci mají tendenci znovu získat ztracenou váhu, když je přestanou užívat. Také existuje podskupina pacientů, kteří na léčbu nereagují úplně ideálně. Ne všichni po semaglutidu zhubnou, tak jak si představovali dle „zaručených informací" na sociálních sítích. Využití GLP1-agonistů k terapii obezity u pacientů bez diagnostikovaného diabetu 2. typu není zázračný lék a není pro každého. 

Obezita vyžaduje celoživotní léčbu, která není univerzální. Základem léčby obezity bude vždy změna stravy a cvičení, ale mít léky proti obezitě je pro lékaře dalším nástrojem v závislosti na klinické anamnéze osoby. Pro úspěšnost léčby se dnes doporučuje kombinace přístupů. Nejenom výše popsané možnosti farmakoterapie, ale především úprava stravy, fyzická aktivita, v případě potřeby psychoterapie, chirurgie.

V současné době jsou ve vývoji další aktivní látky většinou jde o duální agonisty, působící současně na receptory dvou hormonů GLP-1 a GIP, lze tedy očekávat v této oblasti velký vývoj i vzhledem k rozšíření indikací vlivem doplnění registrací antidiabetik směrem i k antiobezitikům, a tak je nutné si uvědomit, že hubnutí je spojeno nejenom se ztrátou tuků, ale i svalů. Při omezení příjmu potravy totiž začne tělo využívat jak zdroj energie právě bílkoviny ze svalů. Mluvíme o sarkopenii, která postihuje zejména seniory a má dopad na jejich kvalitu života a soběstačnost. Na druhou stranu mají tyto léky mají při dlouhodobém užívání velmi pozitivní účinky. Snižují riziko kardiovaskulárních komplikací a krevní tlak, zlepšují hladiny lipidů. Nedá se nezmínit oblast neurodegenerativních onemocnění. Určitě bude zajímavé sledovat vliv těchto léků na rozvoj Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci. Pozitivním vlivem na funkci srdce a cév se zlepšuje i prokrvení mozku a stávající probíhající klinické studie ukazují na nadějné výsledky i zde.

Podle Daily Mail podaly desítky uživatelů přípravku Ozempic v USA hromadnou žalobu na výrobce Novo Nordisk? Důvod? Po užívání přípravku Ozempic nebo Wegovy se údajně objevila gastroparéza (ochrnutí žaludku). Uvádějí se také případy chronického průjmu a ztráty zubů. Postižení si stěžovali deníku Daily Mail, že nebyli dostatečně informováni o rizicích přípravku Ozempic nebo Wegovy (semaglutid). To se netýká pouze společnosti Novo Nordisk. Eli Lilly je výrobcem konkurenčního přípravku Mounjaro (tirzepatid) a i on čelí nejméně deseti žalobám. I zde pacienti tvrdí, že nebyli dostatečně upozorněni na nežádoucí účinky. Gastroparéza může být život ohrožující. Způsobuje ucpání potravy v trávicím traktu. Mezi příznaky patří nevolnost, zvracení a silné bolesti.

Lék Ozempic je schválen úřadem FDA pro léčbu cukrovky 2. typu. Přesto byl předepsán milionům Američanů na hubnutí, přestože k tomuto účelu není schválen. Mounjaro je rovněž schválen pro léčbu cukrovky. Na rozdíl od přípravku Ozempic jej však lékaři mohou předepisovat i na hubnutí.

Reference:
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/internationales/daily-mail-sammelklage-gegen-ozempic/
https://www.nzip.cz/kategorie/102-obezita
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/martin-haluzik-hubnuti-dermatologie-leky-diabetes-obezita.A231206_194754_zdravi_albe

.......................................

Předchozí články ze série Nadějné molekuly od Mgr. Karla Šlegra najdete v záložce SERIÁLY na Magazínu.

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME