Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNA JAKÁ VYŠETŘENÍ MÁM NÁROK?Nejnovější celorepublikový průzkum agentury Ipsos pro SYNLAB laboratoře odhalil, že Češi v otázkách prevence zase tak zodpovědní nejsou.

Obecně je prevence souborem opatření, která by měla zabránit vzniku a rozvoji onemocnění, výskytu zdravotních komplikací, nepříznivým následkům nemoci a předčasnému úmrtí.

„Jedná se o celkové vyšetření, jehož cílem je předcházet onemocnění a zhodnotit rizika vyplývajících z rodinné anamnézy. Zahrnuje pravidelné preventivní prohlídky, screeningové programy, příležitostné intervence na podporu zdraví a proti zjištěným rizikovým faktorům i očkování proti přenosným chorobám," popisuje MUDr. Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře SYNLAB.

Průzkum Ipsos pro SYNLAB laboratoře byl realizován v lednu prostřednictvím aplikace Instant Research a jeho výsledky ukázaly, že pod pojmem zdravotní prevence si většina dotazovaných představí preventivní prohlídky u lékařů (např. praktický lékař, stomatolog, gynekolog), které slouží ke kontrole zdravotního stavu a zahrnují i laboratorní vyšetření. Přesto necelá polovina respondentů (46 %) neví přesně, na co konkrétně má nárok a ke komu pravidelně docházet. Každý pacient má přitom možnost si u svého praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovny zjistit, o jaká vyšetření se konkrétně jedná a jak často na ně docházet.

.....................................................

Například žena (22 let) má nárok na:

  • gynekologickou prohlídku - 1x ročně
  • stomatologickou prohlídku - 2x ročně
  • prohlídku u praktického lékaře - 1x za 2 roky
  • orientační vyšetření moči - 1x za 2 roky

O třicet jet starší žena (52 let)navíc nárok na:

  • test okultního krvácení do stolice - 1x ročně
  • endoskopické vyšetření střev - 1x za 10 let
  • kontrolu glykémie v krvi
  • vyšetření funkce ledvin (trpí-li diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi) - 1x za 4 roky
  • vyšetření EKG - 1x za 4 roky
  • preventivní mamografické vyšetření - 1x za 2 roky

 

Přehledný seznam vyšetření, na která má člověk individuálně nárok lze zjistit pomocí kalkulačky na webu Zdraví národa. 

Podle údajů Oborové zdravotní pojišťovny přišlo na preventivní prohlídku k praktickému lékaři v posledních dvou letech celkem necelých 48 % jejích klientů - v roce 2021 to bylo 23,4 % a v 2022 poté 24,5 %. Jednou za dva roky mají totiž Češi nárok na tuto prohlídku zdarma v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Důležitou součástí preventivních prohlídek jsou laboratorní vyšetření

„Jedná se například o vyšetření hladiny cholesterolu, triglyceridů a cukru. U těchto vyšetření je důležité pravidelné sledování výsledků pro předcházení nejrozšířenějších onemocnění, označovaných jako civilizační - diabetes, onemocnění cév a obezita," upřesňuje MUDr. Pinterová.

Cílem je odhalit onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Vyšetření mohou pomoci sledovat možnost vzniku a vývoje onemocnění, která jsou pro danou osobu riziková z hlediska rodinného výskytu. Dále onemocnění, která zpočátku probíhají skrytě, bez klinických projevů nebo u nevýrazných a obecných potíží. Může se jednat například i o celkovou únavu organismu, která může lékaře nasměrovat na další, již cílená vyšetření. MUDr. Pinterová dodává: „Další důležitá laboratorní vyšetření jsou zaměřena na prevenci onkologických onemocnění. Konkrétně se jedná o PSA testy pro rakovinu prostaty, a dále o vyšetření okultního krvácení ve stolici pro časný záchyt nádoru tlustého střeva. Tyto testy je doporučeno vykonávat s ohledem na věk a pohlaví. Jejich interval pro provádění je dán systémem preventivních prohlídek."

........................................ 

SYNLAB poskytuje v ČR komplexní služby v oblasti laboratorní diagnostiky. Zajišťuje provoz 26 vlastních ambulancí, přes 70 odběrových pracovišť a 12 laboratoří v celé ČR, a také svoz biologického materiálu z nemocnic, od praktických i odborných lékařů a ambulancí. Poskytuje okamžité doručení výsledků vyšetření lékaři nebo pacientovi i potřebné odborné poradenství. Mimo jiné nabízí preventivní program Zdraví národa a zdůrazňuje důležitost kvalitních laboratorních vyšetření a následné diagnostiky, které hrají v preventivní péči a správné léčbě významnou roli.

........................................ 

Jak Češi přistupují ke svému zdraví?

Ačkoliv se polovina dotazovaných snaží o své zdraví dbát občasným sportováním a zdravějším stravováním, více než 60 % přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat. Přesto mnoho z nich preventivní prohlídky ignoruje.

Necelá třetina pacientů navíc spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve a na prohlídky nechodí z vlastní iniciativy. Z interního průzkumu SYNLAB laboratoří navíc vyplynulo, že méně než čtvrtina pacientů se na prevenci ohlásí sama a 40 % lékařů si pacienty na kontroly aktivně zve.

„Zde dochází ke střetu zájmu. Ne vždy totiž praktický lékař každému pacientovi potřebnou návštěvu připomíná. Je proto vhodné říct, že člověk by měl mít primární zájem o své zdraví a jakákoliv vyšetření si hlídat a mít o nich přehled," upozorňuje praktická lékařka MUDr. Gabriela Valtrová.

Ženy se o své zdraví starají více než muži

To potvrzují také výsledky z průzkumu, kdy pouze 4 % mužů potvrdilo pravidelnou návštěvu urologa. Rakovina prostaty je přitom v současnosti druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Zpočátku se nijak neprojevuje, lze ji ale odhalit preventivním vyšetřením. Naopak 83 % dotazovaných žen dochází na pravidelné prohlídky ke gynekologovi.

Z výsledku dotazování vyplynulo, že každý pátý pacient má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku ve většině případech ani nedorazí. V posledních několika desítkách let se přitom vývoj léčby některých onemocnění značně posunul.

„Kardiovaskulární nemoci jsou dnes velice dobře léčitelné a intervenční kardiologie zachraňuje mnoho životů. Stejně tak onkologická léčba má dnes již vysokou účinnost a pacientům prodlužuje život o pět až deset let a mnohdy dojde k úplnému vyléčení," doplňuje Libor Staněk, genetik laboratoře SYNLAB, a dále dodává, že je klíčové a velmi nutné tato onemocnění diagnostikovat včas, a to v rámci preventivních vyšetření. Nádorových screeningů se pravidelně účastní 20 % pacientů ve věkové skupině nad 45 let.

Pětina lidí na preventivní vyšetření k lékaři nejde, pokud se cítí zdravá!

„Mnoho lidí si neuvědomuje, že ačkoliv na svém těle nepozorují přílišné změny či zdravotní problémy, neznamená to, že se nemohou potýkat s vážným onemocněním. Řada z nich je bezpříznaková a projeví se až ve vážném stádiu. Následná snaha o rychlé vyléčení dlouhodobě zanedbávaného problému je poté mnohem méně účinná a nese s sebou následky," vysvětluje MUDr. Pinterová. Například vysoké hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a krevního cukru zrychlují průběh aterosklerózy. Jedná se o postupné ukládáním tuku na stěnách cév a tím dochází k jejich zužování. Pokud se na onemocnění nepřijde včas, může dojít k mozkové mrtvici či infarktu myokardu.

Za nízkou návštěvností ordinací nejen praktických lékařů může být mimo jiné i časová vytíženost pacientů. Skupina lidí ve věku od 18 do 53 let přiznala, že na preventivní prohlídku zkrátka nemají čas. Tuto problematiku se snaží řešit ve spolupráci s laboratoří i samotní zaměstnavatelé, kteří motivují své pracovníky formou zdravotních balíčků jako benefitu.

Český zdravotní systém

V českém zdravotním systému jsou pro konkrétní preventivní vyšetření nastavené věkové skupiny a intervaly návštěv. To může být ale pro mnohé pacienty s danou anamnézou problém.

„Jisté mezery vidím například u vyšetření ledvin, které pojišťovna hradí až od 50 let, a to jednou za 4 roky, pouze u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. Poškození ledvin je ale nutné odhalit včas, aby nedošlo k nevratným změnám, proto je potřeba jejich pravidelné vyšetření již od mladšího věku," radí MUDr. Eva Sedláčková, internista a nefrolog.

K dispozici je mnoho testů i pro samoplátce, které je po domluvě s praktickým lékařem možné absolvovat. Například vitamín D, který hraje význam roli v prevenci osteoporózy.

V konečném důsledku zanedbaná prevence zatěžuje i samotný zdravotní systém. Následná léčba je mnohem nákladnější než preventivní vyšetření a stojí tak pojišťovny několik miliard ročně.

„Přitom to základní a nejjednodušší, co můžeme udělat, je nejen starat se o zdraví v podobě pravidelného pohybu a zdravého stravování, ale i pravidelně podstupovat zdravotní preventivní prohlídky a vyšetření. Je nutné dodat, že včasná diagnostika v brzkých stádiích nemocí dokáže zachránit tisíce lidských životů," zdůrazňuje MUDr. Rodion Schwarz, vedoucí lékař SCHWARZ CLINIC.

Zdroj: DFMG,Tisková zpráva: Téměř 50 % Čechů neví, na co má v rámci preventivních vyšetření nárok

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME