Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyMÝTY A NEJASNOSTI O OZONOVÝCH ČISTIČKÁCHInvestice do Ozon Cleaner může být klíčem k efektivní, bezpečné a ekologické dezinfekci lékáren. Tato Moderní technologie minimalizuje složitost ovládání a náklady spojené s chemickými prostředky, které se běžně k dezinfekci prostor používají.

Ozon Cleaner v lékárnách přináší revoluci v oblasti dezinfekce. S plně ekologickým přístupem využívá ozonu pro bezpečné ničení virů a bakterií. Certifikovaná bezpečnost a možnost nočního provozu zajišťují maximální ochranu pacientů i personálu. Když ráno přicházíte do lékárny, vše je již dezinfikováno. O přínosu a bezpečnosti technologie Ozon Cleaner vědí své již některé nemocnice v Moravskoslezském kraji. Ojedinělý systém dezinfekce ozonem vyvinula ostravská společnost HealthCity ve spolupráci s ČVUT v Praze a Zdravotním ústavem v Ostravě. 

Bojíte se ozonu?

V odhalení mýtů kolem Ozon Cleaneru v ordinacích a lékárnách je klíčem pochopení faktu, že ozon správně používaný není bezpečnostní hrozbou.

S rostoucím důrazem na bezpečnost v lékárnách se objevují nová řešení v oblasti dezinfekce, mezi nimiž vyniká Ozon Cleaner. Přestože nabízí řadu výhod, existují i některé mýty a nejasnosti, které je třeba zkoumat při zvažování jeho nasazení v lékárnách.

1. Je ozon bezpečný?

Jedním z nejčastějších mýtů je obava z bezpečnosti ozonu. Je však důležité zdůraznit, že při správném používání a dodržování norem je ozon bezpečný pro dezinfekci. Neexistuje reálný důvod k přehnaným obavám. Nastavení na noční provoz, kdy nejsou přítomni pracovníci, je ideálním řešení dezinfekce prostor a nástrojů. Vzhledem ke skvělým účinkům a spolehlivosti se čištění pomocí ozonu hojně využívá ve zdravotnictví i potravinářství. V době pandemie Covid-19 se jím dezinfikovaly ordinace a čekárny, ale také dopravní prostředky., protože efektivně likviduje viry a bakterie. Po čištění se ozon brzy rozpadne zpět na vzdušný kyslík.

2. Nižší účinnost než chemické čističky

Ozon Cleaner není jen alternativou k chemickým čističkám; může být dokonce účinnější. Zatímco minimalizuje chemické zátěže, jeho schopnost efektivně dezinfikovat prostor je plně konkurenceschopná v porovnání s některými chemickými metodami.

3. Složitost ovládání

Mýtus o složité ovladatelnosti moderních ozonových čističek nelze brát jako obecnou pravdu. Zařízení Ozon Cleaner jsou navržena s důrazem na jednoduchost ovládání a minimalizaci složitostí, což zajišťuje, že mohou být snadno integrována do běžného provozu lékáren.

4. Vysoké pořizovací náklady

I když pořizovací cena ozonových čističek může být vyšší, je důležité pohlížet na ně jako na investici do budoucnosti. Dlouhodobé úspory spojené s minimalizací nákladů na chemické prostředky a efektivním nočním provozem mohou tuto investici snadno odůvodnit.

Při zvažování nasazení Ozon Cleaner v lékárnách je klíčové brát v úvahu nejen jeho výhody, ale i odhalit pravdivý obraz za závojem mýtů a nejasností. Průběžné výzkumy a sdílení zkušeností mezi lékárníky mohou sehrát klíčovou roli při správném a efektivním využívání této nové technologie v zdravotnickém prostředí.

Pro více informací o Ozon Cleaner a jeho využití v lékárnách navštivte www.health-city.cz nebo pište na info@health-city.cz.

Odborníci z HealthCity jsou připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy, nebo poskytnout více informací o unikátním zařízení pro likvidaci nebezpečných bakterií, virů a plísní. 


Od 4. prosince do 5. ledna mohli čtenáři v anketě hodnotit kvalitu hygienických podmínek v lékárně týkajících se čistoty vzduchu. Pojďme se společně podívat na výsledky:

Přes 20 procent respondentů uvedlo, že s nepříjemnými pachy se běžně během své expedice setkávají. Ať jde o „vydýchaný vzduch", pokud je v lékárně větší počet klientů, nebo zápach z ulice či vedlejších prostor. Velkou výhrou nejsou ani pacienti - kuřáci.

Téměř polovina respondentů (45, 8 %) uvedla, že v kvalitě vzduchu v lékárně je co zlepšit. Nadpoloviční většina respondentů by byla ochotna zvážit variantu ozonové čističky vzduchu, která by řešila potíže s nežádoucími pachy a zabezpečovala hygienickou čistotu vzduchu v provozovně. 

Jak v anketě respondenti uváděli, ocenili by pravidelnou desinfekci vzduchu v lékárně, zejména po zkušenostech z předešlých 4 covidových let. Také povrchová dezinfekce, která se běžně používá, má v mnohých případech nepříjemný zápach. Lékárna je zdravotnické zařízení, kam chodí mnoho nemocných a je zde vysoké riziko infekce. Řada lékárníků by moderní řešení desinfekce prostor pro bezpečné ničení virů a bakterií uvítala.

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME