Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyMŮŽE KVASINKA OVLIVNIT PAMĚŤ A ZPŮSOBIT DEMENCI?Zajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává Mgr. Karel Šlegr. Vždy v této nové rubrice najdete krátký informativní článek, zdroj pro případné detailní prostudování problematiky a komentář autora.

.....................................

MŮŽE KVASINKA OVLIVNIT PAMĚŤ A ZPŮSOBIT DEMENCI?

Studie ukazuje, že Candida albicans snadno prochází hematoencefalickou bariérou, může poškodit mozek a zhoršuje krátkodobou paměť.

Kvasinka Candida albians patří mezi fakultativní patogeny a ve střevech se vyskytuje asi u 75 procent lidí. Tato houba kolonizuje také sliznice hrdla a hltanu, stejně jako oblast genitálií a kůži. Pokud se rozmnoží nad rámec místní flóry, může dojít ke kandidóze. Při normální kolonizaci nejsou žádné příznaky. Otrava krve nebo zápal plic může být spuštěn u lidí s oslabenou imunitou. Všechny orgány mohou být poškozeny kandidózou.

Výzkumný tým vedený Davidem Corrym z Baylor College of Medicine v Houstonu nyní ukazuje, že Candida albicans může dokonce poškodit mozek a způsobit problémy s pamětí. Výsledky studie byly zveřejněny v časopise „Nature Communications". Na myším modelu se vědcům podařilo prokázat, že intravenózní injekce s 25 000 buňkami rodu Candida může vést k vysoce lokalizované cerebritidě. Dále byla dokumentována akumulace aktivovaných mikrogliálních a astrogliálních buněk.

Hovoříme o tzv. beta-amyloidních molekulách v mozku. Tyto bílkovinné usazeniny jsou považovány za hlavní příčinu Alzheimerovy choroby, protože mají neurodegenerativní účinek, vyvolávají zánětlivé reakce a v konečném důsledku brání přenosu signálů v mozku.

Jak může kvasinka ovlivnit paměť?

Když se tato kvasinková houba aplikuje do krevního oběhu myší, může patogen překonat hematoencefalickou bariéru. Důsledkem byla kromě krátkodobé poruchy prostorové paměti aktivace mikroglií a zánětlivé reakce. V důsledku toho se kvasinky zachytily ve strukturách podobných granulomům, tzv. houbou indukované gliové granulomy. Mírné zhoršení paměti ustoupilo s odstraněním plísně.

"Naše zjištění jsou důvodem k dalším studiím s cílem pochopit vliv chronické cerebritidy na kognitivní a imunitní funkce," uvedli vědci.

Studie ukazuje, že Candida albicans snadno prochází hematoencefalickou bariérou a zhoršuje krátkodobou paměť. Za klidových podmínek se do mozku dostává poměrně velká část srdečního výdeje, přibližně 14 procent. Proto je náchylný k invazi patogenů přenášených krví. Mezi ně patří i kvasinkové houby. Kandidové infekce mozku byly dlouho nejčastější příčinou mykotického mozkového abscesu pozorovaného při pitvě. Vědci mají podezření, že kvasinkové houby hrají roli také při vzniku Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby nebo roztroušené sklerózy.

Patogeneze Alzheimerovy choroby není zcela objasněna. Předpokládá se, že prekurzory amyloidních plaků patří mezi nejpravděpodobnější příčiny vzniku Alzheimerovy choroby.

"Zvláště nebezpečný je zde speciálně modifikovaný typ β-amyloidního peptidu. Ty se díky své struktuře velmi rychle shlukují a následně se ukládají v mozku," říká profesor Dr. Milton T. Stubbs z Ústavu biochemie a biotechnologie na Univerzitě Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (MLU). Ve spolupráci s dalšími kolegy vyvinul protilátku proti těmto proteinovým depozitům. Výsledky studie byly prezentovány v loňském roce.

„Naše nová protilátková účinná látka by měla začít účinkovat, když se nebezpečné peptidy již v těle vytvoří. Můžete si to představit jako vysavač, který odstraňuje látky ze systému," říká Dr. Inge Lues, ředitelka rozvoje společnosti Probiodrug a spoluautorka publikace.

Zatím neexistuje žádný lék, který by dokázal nemoc vyléčit. V terapii se používají například inhibitory acetylcholinesterázy, které zpomalují odbourávání acetylcholinu v synapsích. Tento přenašeč zajišťuje přenos signálu na nervové buňce. Kromě toho může antagonista NMDA memantin chránit nervové buňky před nadměrným přílivem neurotransmiteru. Přetížení by vedlo ke smrti nervových buněk. Dále lze přípravky z ginkga využít při léčbě Alzheimerovy choroby.

Zdroj: https://www.apotheke-adhoc.de/

Mají demence a parodontitida souvislost?

Nejenom kvasinky. Zkoumají se i další patogeny v mozku a jejich možný dopad na vznik Alzheimerovy nemoci (AN). V posledních letech roste počet klinických studií, že existuje souvislost mezi parodontitidou a AN. Například Porphyromonas gingivalis, základní patogen chronické parodontitidy, byl identifikován v mozku pacientů s AN. Chronická parodontitida a infekce Porphyromonas gingivalis byly identifikovány jako významné rizikové faktory pro rozvoj Aβ plaku, demence a AN. Studie pacientů s AN s aktivní chronickou parodontitidou zaznamenala významný pokles kognice (škála hodnocení Alzheimerovy choroby - Mini Mental State Examination scale) po dobu 6 měsíců ve srovnání s pacienty s AN bez chronické parodontitidy, což vyvolává otázky o možném mechanismu působení. Předpokládá se, že prevence šíření P. gingivalis z místa parodontitidy do mozku a inhibice jeho neurotoxicity by mohly být pro pacienty velice přínosné.

V poslední době se zdá, že vše, co se odehrává v lidském těle je důsledkem řízeného nebo neřízeného zánětu...

Studie pro zvídavé:

  • Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains:Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors: Dominy SS, Lynch C, Ermini F, Benedyk M, Marczyk A, Konradi A, Nguyen M, Haditsch U, Raha D, Griffin C, Holsinger LJ, Arastu-Kapur S, Kaba S, Lee A, Ryder MI, Potempa B, Mydel P, Hellvard A, Adamowicz K, Hasturk H, Walker GD, Reynolds EC, Faull RLM, Curtis MA, Dragunow M, Potempa J. Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Sci Adv. 2019 Jan 23;5(1):eaau3333. doi: 10.1126/sciadv.aau3333. PMID: 30746447; PMCID: PMC6357742.
  • Association of Porphyromonas Gingivalis, a Major Periodontopathic Bacteria, in Patients with Alzheimer's Disease: Marta R, Paula LJ, Sofia VA, Júlio PJ, Amaral B a kol. (2021) Asociace Porphyromonas Gingivalis, hlavní parodontopatické bakterie, u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Int J Oral Dent Health 7:131. doi.org/10.23937/2469-5734/1510131

NOVÉ INDIKACE PRO KOLCHICIN

ANTIKONCEPČNÍ PILULKY - VÝRAZNĚ ZVÝŠENÉ RIZIKO DEPRESE

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME