Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyLÉKÁRNÍK NENÍ JEN SPECIALISTA NA FARMAKOTERAPIIProtože je lékárenská péče nedílnou součástí zdravotnického systému, jsou lékárníci z EUC Lékáren v úzkém kontaktu s lékaři. Nabídku služeb i sortimentu průběžně přizpůsobují konkrétní poptávce ze strany pacientů a jejich lékařů, a jsou tak nedílnou součástí odborných týmů EUC klinik.

Některé lékárny nabízí pacientům i možnost individuálních odborných konzultací. Mezi nimi je v Praze EUC Lékárna Plaňanská a EUC Lékárna Šustova, v Liberci pak EUC Lékárna Klášterní. A výhledově bude EUC otevírat konzultační místnosti i v dalších EUC Lékárnách.

„Projekt individuálního odborného poradenství jsem zahájil před několika lety. Pracoval jsem jako klinický farmaceut a měl jsem možnost seznámit se se základními principy odborných konzultačních činností. Tyto zkušenosti jsem následně implementoval do vybraných EUC Lékáren," říká Mgr. Ondřej Šimandl, lékárník a garant odborných konzultací, a dodává: „Motivací pro mě byla a je odbornost a nezastupitelnost našeho oboru v péči o pacienty. Podporujeme je v prevenci i v léčbě. Nabízíme screeningové programy realizované právě v lékárně, kde odborné konzultace vedou zkušení a erudovaní lékárníci. Ti procházejí kontinuálním celoživotním vzděláváním a garantovanými kurzy České lékárnické komory."

................

Před šesti lety jsme s Magazínem Mgr. Šimandla osobně navštívili, abychom viděli prostředí konzultační místnosti v lékárně na poliklinice Plaňanská v Praze 10 - Malešicích. Tenkrát měl Mgr. Šimandl roční zkušenost se 120 klienty, většinou v seniorském věku, kteří v lékárně podstoupili screening diabetu a rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Jejich věkový průměr byl vysoký - 73 let. Bylo tedy logické, že řada z nich využila i jiné z nabízených konzultací, zejména lékové poradenství. Někteří využili také poradenství a konzultace ohledně odvykání kouření. V roce 2017, kdy jsme rozhovor vedli, přišlo do konzultační místnosti za Mgr. Šimandlem týdně až 10 pacientů, u nichž byl proveden screening nebo odborné poradenství.

................

„Bez lékárníků by zdravotnický systém nemohl fungovat. Jsou to vysokoškolsky vzdělaní zdravotníci, často atestovaní, kteří prochází celoživotním průběžným vzděláváním, nikoli prodavači léků. V DNA našich lékáren je právě odbornost, kontinuální kontakt s lékaři v rámci našich klinik a podpora prevence formou screeningových a konzultačních programů, které realizují naší lékárníci ve vybraných lékárnách. Aktuálně se zabýváme především konzultační činností v oblasti lékových interakcí, správné inhalační techniky, odvykání kouření nebo detekcí poruch paměti. Věřím, že tyto programy mají pro pacienty velký přínos, lékárníci často jako první v rámci zdravotnického systému identifikují rizikové faktory a pacienta, který nedochází na pravidelné prohlídky a nasměřují ho k lékaři. Díky tomu je často včas zvolena účinná a bezpečná léčba, která vede ke zlepšení jejich zdravotního stavu, zamezí progresi a možným komplikacím onemocnění a v neposlední řadě ovlivní kvalitu jejich života," doplňuje výše uvedené skutečnosti Ing. Marek Cita, výkonný ředitel EUC Lékáren. 

Mgr. Ondřej Šimandl a diabetolog prof. MUDr. Milan Kvapil CSc., MBA společně natočili přednášky pro lékárníky, které zazněly mj. v rámci IV. 3D 360° Kongresu Healthcomm Professional (2022) na téma Moderní terapie v diabetologii - Glifloziny a Inkretiny. Jejich sdělení bylo mimochodem hodnoceno jako nejlepší příspěvek odborného programu kongresu! Moderní terapii diabetu se v návaznosti také věnoval i e-learningový portál Educomm.cz, kde se Mgr. Šimandl zaměřil právě na možnosti kombinovaného screeningu diabetu a dalších onemocnění. 

Lékové poradenství 

Lékové poradenství je určeno pro všechny, kteří užívají současně více léků nebo doplňků stravy či vitamínů. Lékárník vysvětlí, zda pacient léčivé přípravky užívá správně. Nedílnou součástí konzultace je i kontrola, zda pacientem užívané léky či suplementy vzájemně neinteragují, nebo zda jejich účinnost není negativně ovlivněna současnou konzumací některých potravin či nápojů.

Do poradenství jsem zařadil i správnou inhalační techniku, která významně pomáhá maximalizovat efekt inhalačně podávaných léků. Snažíme se minimalizovat rizika spojená s léčbou, pacient tak má své onemocnění pod kontrolou. To samozřejmě zlepšuje kvalitu jeho života," přibližuje Mgr. Ondřej Šimandl.

Nácvik správné inhalační techniky trvá asi 30 minut a pacient se tu naučí nejen správně zacházet s inhalátorem, ale rovněž pracovat s dechem v průběhu inhalačního manévru, či vhodnou rehabilitací zmírnit dušnost nebo usnadnit vykašlávání.

Odvykání kouření je běh na dlouhou trať

V první konzultaci, která trvá asi hodinu, lékárník zhodnotí míru pacientovy závislosti na nikotinu. Následně připraví individuální plán na 3-6 měsíců tak, aby byl bezpečný a účinný. Zdůrazní také závažnost zdravotních rizik, která jsou s kouřením spojená. Rozsah dalších konzultací k odvykání kouření je individuální, stejně jako jejich počet.

Trénování paměti

Poruchy paměti patří mezi jedny z nejčastějších potíží vyššího věku. Jejich příčinou může být Alzheimerova choroba či jiné formy demence, nebo dokonce deprese. Včasné odhalení příčiny potíží s pamětí je klíčové. Brzké zahájení léčby a trénování paměti může významně zpomalit vývoj onemocnění, a přispět tak k zachování kvality života pacienta. Konzultace zpravidla trvá 30 minut až hodinu.

„V naší lékárně v současnosti používáme primárně testy paměti vyvinuté profesorem MUDr. Alešem Bartošem, se kterým dlouhodobě úzce spolupracuji," popisuje Mgr. Šimandl.

Vytipování klientů pro nabídku poradenských služeb

Podle Mg. Šimandla on a jeho kolegové v lékárně osloví s nabídkou pacienta, který si například opakovaně stěžuje na některý ze symptomů, které by mohly nasvědčovat rozvoji diabetu, je kuřák, nebo se stále vrací pro přípravky např. na mykózy či na nehojící se rány. Takovému je pak doporučena konzultace.

„Pokud si všimneme, že pacient užívá také velké množství léků a nezvládá management jejich užívání, stěžuje si na určité potíže spojené s farmakoterapií, opakovaně si kupuje například doplňky stravy na zlepšení paměti či snížení cukru. Také tehdy tyto pacienty aktivně zveme na individuální konzultaci," doplňuje výčet kritérií pro výběr Mgr. Šimandl.

Zdroje: Tisková zpráva EUC: Lékárník není prodavač barevných krabiček, ale zdravotnický odborník; Rozhovor na Magazínu: Odborné poradenství v lékárnách - v dobrých podmínkách funguje ke spokojenosti pacientů (11/2017)

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME