Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKUŘÁCI MARIHUANY SI TAKÉ POŠKOZUJÍ PLÍCEJe běžně přijímáno, že kouření marihuany není škodlivé pro plíce, nebo méně škodlivé než kouření tabáku. Existuje sice mnoho respektovaných výzkumů, které identifikují škody způsobené kouřením cigaret, ale o účincích kouření marihuany známo velmi málo. Ještě méně výzkumů bylo provedeno na kombinovaných účincích kouření marihuany a cigaret.

.................

Kouření tabákových výrobků přímo vystavuje epiteliální tkáň nejméně 60 silným chemickým karcinogenům s potenciálem způsobit poškození DNA buněk hrtanu, průdušek a plicního epitelu.

Nejběžnějšími sloučeninami v tabákovém kouři jsou nikotin, formaldehyd, amoniak, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, benzopyreny, dehet, aceton, hydroxychinon, kadmium a oxidy dusíku. 

.................

Výsledky průzkumu, který letos v listopadu prezentovala Radiologická společnost Severní Ameriky (RSNA), poukazují na to, že kouření marihuany v kombinaci s cigaretami může vést ke zvýšenému poškození plicních sklípků. Aby určili účinky kouření marihuany a cigaret, autoři v rámci multicentrické prospektivní studie zkoumali snímky hrudníku CT čtyř skupin pacientů: nekuřáků, kuřáků cigaret, kuřáků marihuany a kombinovaných kuřáků marihuany a cigaret. Konzumenti marihuany zahrnutí ve studii ji kouřili alespoň čtyřikrát měsíčně po dobu dvou let. Pacienti, kteří užívali marihuanu prostřednictvím jedlých produktů nebo orálních kapek, byli ze studie vyloučeni.

Výzkumníci zjistili, že lidé kombinující marihuanu s cigaretami měli 12krát vyšší pravděpodobnost výskytu centrilobulárního emfyzému než nekuřáci. Centrilobulární emfyzém je typ plicního emfyzému, při kterém jsou poškozeny plicní sklípky. To může vést k dýchacím obtížím a dalším vážným respiračním symptomům.

„Průměrný počet let kouření marihuany byl menší ve srovnání s kuřáky cigaret a kombinovanými kuřáky marihuany a cigaret," uvedla Jessie Kang, MD, spoluautorka studie, která působí jako radiolog na Dalhousie University v kanadském Halifaxu. „Nicméně, kouřená marihuana je často nefiltrovaná, což může potenciálně vést k většímu množství škodlivých částic vstupujících do dýchacích cest a plic," doplňuje vědkyně.

Kombinovaní kuřáci marihuany a cigaret byli třikrát až čtyřikrát více náchylní k zesílení stěn dýchacích cest, což může vést k infekcím, jizvení a dalšímu poškození tkání. Souvislost zesílení bronchiálních stěn pouze s marihuanou a pouze s tabákem nebyla tak významná. Podobné výsledky byly pozorovány i u centrilobulárního a paraseptálního emfyzému, což naznačuje, že kombinace kouření cigaret a marihuany může mít násobně devastující účinek na plíce a dýchací cesty.

Kouření jako rizikový faktor

Jsou-li plíce dlouhodobě vystaveny zplodinám hoření obsahujícím karcinogenní látky, může dojít k mutacím buněk, jejich nekontrolovanému množení, a tím ke vzniku plicní rakoviny. Proto je kouření považováno za hlavní rizikový faktor pro vznik nádorového onemocnění plic a na dlouholeté silné kuřáky se v některých zemích zaměřují screeningové programy. Patří mezi ně i Česká republika - tuzemský národní program časného záchytu rakoviny plic je určen dlouholetým silným kuřákům (i bývalým) ve věku 55-74 let, kteří o něj mohou projevit zájem u praktického lékaře. Následné pneumologické vyšetření a CT snímek může odhalit nádor i v počátečním bezpříznakovém stádiu a zvýšit tak šanci pacienta na vyléčení.

.................

Zdravé plíce nekuřáků obsahují alveolární makrofágy (tzv. prašné buňky), k jejichž funkci patří zejména pohlcování vdechnutého cizorodého prašného materiálu.  Když se tabákový kouř dostane do plic, spustí dramatický příliv makrofágů a neutrofilů v průduškách a plicním epitelu. Jejich černé zbarvení dává např. u kuřáků celé plíci tmavý vzhled - tzv. kuřácké plíce.

.................

Zcroj: ADDICTS

Reference:
https://www.news-medical.net/news/20231128/Combined-marijuana-and-cigarette-smoking-may-increase-lung-damage.aspx
https://prevenceproplice.cz/cs/program/pro-koho/

DÉLKA ŽIVOTA PŘI KARCINOMU PLIC SE ZVYŠUJE

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME