Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA X.: BIOINFORMAČNÍ A TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNAV posledním článku ze seriálu o méně běžných léčebných metodách a přístupech se autor, PharmDr. Tomáš Arndt, bude věnovat bioinformační medicíně a s ní spojené tradiční čínské medicíně (TCM).

Mezi směry alternativní medicíny se můžeme setkat s přípravky, které se objevují i na našem trhu a jsou označovány jako přípravky z oblasti bioinformační medicíny. Patří mezi ně například doplněk stravy, který je určen na podporu hormonální rovnováhy a oblíbily si ho zákaznice při klimakterických potížích nebo při problémech s otěhotněním.

Co je to bioinformační medicína

Bioinformační medicínu není zcela jednoduché definovat, protože používá v teorii fyzikální pojmy a s nimi (pro někoho možná překvapivě) spojenou čínskou tradiční medicínu. Tomuto bych se zejména rád věnoval v tomto článku. Dlužno říci, že tyto principy jsou často kombinovány s dalšími směry alternativní medicíny, jako je homeopatie, fytoterapie, krystaloterapie atd. (což se odráží často i v přípravě a složení nabízených přípravků).

V širším slova smyslu se výraz bioinformace chápe jako vlastnosti živých organismů: člověka, zvířat nebo rostlin.

Bioinformace

Pojem bioinformace, po němž nese tato metod název, znamená složené frekvence elektromagnetického záření v infračervené až rádiové oblasti (vlnové délky řádově od mikrometrů do metrů). Tyto frekvence mají mít podle této teorie biologické účinky na nejdůležitější sloučeninu živého organismu - na vodu.

Samotné elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné, postupné vlnění magnetického a elektrického pole, tedy elektromagnetického pole.

Zastánci tohoto směru alternativní medicíny uvádějí, že bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící frekvence podkorových center mozku regulujících vegetativní nervovou soustavu a činnosti vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvoláním zpětného regeneračního procesu.

Bioinformace a voda v lidském těle

Bioinformační medicína vychází z předpokladu, že voda poskytuje prostředí pro všechny chemické a biochemické reakce. Ve vodném prostředí se formují molekuly bílkovin do optimální prostorové struktury, která jim umožňuje jejich správnou funkci. A právě zde působí podle filozofie bioinformační medicíny tzv. bioinformace, tedy složené frekvence elektromagnetického záření v infračervené až rádiové oblasti.

Proč má k tomu docházet?!

Jde o to, jak vysvětluje tato teorie: mění-li se nepatrně mezimolekulární síly vodního prostředí (například změnou teploty, změnou celkového obsahu solí, změnou poměru jednotlivých prvků), okamžitě se to projeví na prostorové struktuře enzymu a jeho aktivita se mění. Stejně tak mění mezimolekulární síly rovněž absorpce zmíněného infračerveného záření složeného minimálně ze tří vlnových délek. Voda v těle absorbuje toto záření, mění se mezimolekulární síly, a to ovlivňuje biochemické pochody. Vnitřní receptory těla vnímají tento stav, a proto se projevuje podvědomá reakce na toto záření.

Elektromagnetické záření, které rezonuje (tj. vlnové délky jsou celočíselnými násobky vlnových délek produkovaných částic) se zářením biochemické reakce, způsobuje ovlivnění celé reakce. Nejčastěji se jedná o prostorové změny molekul enzymů, které tím postupně ztrácejí svoji aktivitu. Pomocí cíleného elektromagnetického záření se může dosáhnout obnovení 100% aktivity toxicky postižených enzymů

Podle některých teorií tak působí i homeopatie. Homeopatické přípravky svými informacemi ovlivňují v těle mezimolekulární síly a mění prostorové uspořádání sloučenin. Mají schopnost ovlivňovat základní sloučeninu živých organismů - vodu (to je obzvláště důležité, protože voda tvoří až 70 % našeho těla).

Přípravky v bioinformační medicíně

Přípravky v bioinformační medicíně (jedná se samozřejmě o doplňky stravy!) obsahují jako základní složku přírodní látky. Při výrobě přípravků se signál z těchto živých organismů dále elektronicky čistí tak, aby neobsahoval žádné rušivé frekvence. Bioinformace se pak na produkty přenáší pomocí bioinformačního generátoru. Tento postup má zaručit stálost bioinformace a její odolnost vůči záření jiných zdrojů, například mikrovlnné trouby nebo mobilního přístroje. V každém případě se musí dodržovat zásady správného skladování výrobků. Podle příznivců teorie takto vytvořené přípravky působí na informační pole člověka tím, že vyruší příčinu onemocnění. To má za následek, že aktivuje přirozené očistné mechanismy organismu, které vyloučí škodící toxiny.

Filozofie TCM

Jak již bylo zmíněno, bioinformační medicína používá také znalosti z oblasti tradiční čínské medicíny. TCM uvádí, že existuje souvislost mezi tělesnými systémy a určitými nemocemi. Podle ní proudí energie v lidském těle po soustavě drah-meridiánů. Můžeme je označit jako kanály, které vedou v našem těle energii od jednoho orgánu ke druhému. Tyto dráhy se označují jako vnitřní, protože jim odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a vlastně umožňují kontakt organismu s vnějším světem. Zásahem na vnějších drahách je možné přivodit změny i na drahách vnějších, a tím dosáhnout žádoucí změny na orgánech, které vedou ke zlepšení zdravotního stavu pacienta.

Je to proto, že podle TCM onemocnění některého vnitřního orgánu představuje vlastně poruchu proudění energie v určitém orgánu a lékař v oboru TCM se svým zásahem na vnějších drahách snaží zlepšit tento stav.

Role meridiánů v TCM

Název meridiány byl vytvořen podle podélného průběhu poledníku na zemském globusu. Celkem zná TCM dvanáct párů meridiánů. Zrcadlově je jich dvanáct na levé a dvanáct na pravé polovině těla. Dále jsou uvedeny ještě dva nepárové meridiány. Existuje meridián jater, žlučníku, tří zářičů, ledvin, močového měchýře, početí, plic, tlustého střeva, žaludku, srdce, sleziny a pankreatu, tenkého střeva, osrdečníku a meridián řídící.

U každého meridiánu učení uvádí, jaké jsou konkrétní fyzické a psychické projevy energetické nerovnováhy.

Energii, která proudí meridiány, označuje tradiční čínská medicína jako čchi.

Základní elementy

Teorie pěti elementů představuje jednu ze základních součástí čínské filozofie a TCM. Jedná se o kov, dřevo, oheň, zemi a vodu. Souhra těchto elementů určuje téměř všechny projevy jak na tělesné, tak na duševní úrovni.

Tradiční čínská medicína vychází z myšlenky, že tělo se skládá z pěti hlavních tzv. „mateřských" orgánů: játra, slezina, ledvina, plíce a srdce. Další orgány potom patří do sféry vlivu určitého „mateřského" orgánu. Mateřské orgány doplňují „dceřiné" nebo i zásobní orgány. Např. mateřský orgán játra má dceřiný orgán žlučník a dále pod něj spadají např. oči, nervový systém, nadledvinky atd.

K nim je přiřazeno pět (!) ročních období: jaro, časné léto, pozdní léto, podzim a zima, které jsou rovněž propojeny se základními elementy.

Pentagram

Vše je spojeno v obrazu pentagramu, hvězdice s pěti vrcholy.

Pentagram začíná jarem - elementem dřeva = orgán játra - období setí. Na jaře přicházejí lidé s migrénami, bolestmi hlavy, psychickými poruchami a alergiemi

Následuje časné léto - element ohně = orgán srdce - čas pěstování. V horkém létě se dělá špatně lidem, kteří mají potíže se srdcem

Pak přichází pozdní léto -element země =orgán slezina - období zrání. Je to období žaludečních vředů, neuróz, zánětů slepého střeva.

Poté nastává podzim - element kov= orgán plíce- období úrody a sklizně. Je spojený s obdobím chřipek, viróz, zánětů, rýmy, depresí.

Poslední je na řadě zima - element voda= orgán ledviny - období odpočinku. V zimě bývají například časté záněty močového měchýře.

Jako celek se vzájemně doplňují, vyrovnávají a společně vytvářejí systém pro účinnou regeneraci celého těla.

PharmDr. Tomáš Arndt

Předchozí díly najdete v záložce SERIÁLY na Magazínu 

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME