Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA IX.: FRMV devátém pokračování exkurze po doplňkových, veřejností v současnosti ale často vyhledávaných léčebných přístupech a metodách, se autor, PharmDr. Tomáš Arndt, zaměří na tzv. komunikační molekuly, které využívá fyziologická regulační medicína (FRM).

Fyziologická regulační medicína (dále FRM) patří k méně známým alternativním směrům medicíny, ale má své příznivce. Pochází původem z Itálie (rozšířena je také ve Velké Británii). Některé zdroje uvádějí, že významným zastáncem myšlenky fyziologické regulační léčby je i laureát Nobelovy ceny profesor Montagnier.

Ostatně, občas se setkáváme v lékárnách s recepty na úhradu pacienta na léky s tajuplným názvem GUNA (rovněž italská firma). V případě FRM by se mělo jednat o inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu patologicky změněného organismu za pomoci týchž biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a jež kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince.

Komunikační molekuly

Tyto biologicky aktivní látky (známé v molekulární biologii), jsou také označovány jako regulační nebo komunikační molekuly. Patří k nim neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému) a růstové faktory, molekuly s regulujícím a stimulujícím účinkem. Někdy jsou označovány jako tzv. "jako messenger molecules".

Mechanismus účinku nízkých dávek regulačních molekul podle FRM spočívá v senzitizaci nebo aktivaci některých buněčných nebo plazmatických receptorových jednotek. Ve FRM se tyto látky používají ve fyziologických koncentracích (tedy koncentracích, v jakých se nacházejí v našem těle). Jedná se o koncentrace ve velmi nízkých dávkách, pro které jsou použity speciální malé hmotnostní jednotky. Ty jsou označované buď jako pikogram na ml (pg/ml) nebo nanogram na ml (ng/ml).

Pro přesnější představu 1 pg je 10-12 gramu (neboli též 1 mg = 1 000 000 000 pg) a nanogram je 10-9 gramu (neboli též 1 mg = 1 000 000 ng).

Tyto dávky jsou anglicky označované jako physiological low doses a jejich příprava probíhá podle specifické technologie nazvané SKA (Sequential Kinetic Activation - sekvenční kinetická aktivace). Sekvenční kinetická aktivace má podle FRM zvyšovat účinnost nízkých dávek komunikačních molekul při léčbě různých onemocnění tak, že se projevuje stejná účinnost těchto látek jako v klasickém dávkovacím režimu, podávání však má mít minimální nebo žádné doprovodné nežádoucí účinky.

Ze zmíněných látek lze jako příklad trochu podrobněji uvést cytokiny. Jsou to regulační a informační molekuly vylučované somatickými (tělními) buňkami, tedy všemi buňkami lidského těla kromě pohlavních. Z molekulárního hlediska se jedná o polypeptidy, které mají významnou roli při udržení homeostázy organismu. Váží se na membránové receptory a spouštějí signalizační kaskádu, pomocí které ovlivňují metabolismus dané buňky. Cytokiny ve FRM hrají roli určité spojky mezi CNS a imunitním systémem. Cytokiny jsou důležitou součástí mozku, mohou měnit chování, paměť, stresové odpovědi a mají také význam při vzniku duševních poruch a poruch chování.

Zastánci FRM se pomocí přípravků snaží obnovit rovnováhu koncentrace komunikačních molekul, a tím nastolit přirozenou rovnováhu v dané oblasti.

U nás jsou nejznámější přípravky firmy GUNA, které mají název firmy v označení doplněný o specifické označení přípravku. Jsou vyráběny v kapkách a granulích (peletách). Dávkování určí lékař, který je předepsal. Při jejich užívání se nesmí zapomenout na to, že se má užívat 15 minut před nebo 15 minut po jídle. Biologicky aktivní látky (tyreotropní hormon, oxytocin, melatonin, neurotrofiny atd.) jsou v nich obsaženy v pikogramech nebo nanogramech. Přípravky dále obsahují k tomu látky v homeopatickém ředění X (je to tzv. decimální homeopatické ředění, jinak označované jako D). To mohou být minerální látky, vitamíny, homeopatické látky (například Bufo rana či Chromium sulfuricum, Lachesis Mutus), organické kyseliny a jejich deriváty (kyselina jablečná, pyruvát a oxalacetát), koenzymy (Q10, nikotinamidadenindinukleotid-NAD) a další látky.

Tyto přípravky jsou lékaři specializovanými na FRM předepisovány v mnoha indikacích. Jako příklady lze uvést: poruchy imunity (alergie, oslabení imunity), regulace funkcí všech systémů, harmonizace hormonální činnosti nebo psychiky, zánětlivá a bolestivá onemocnění nebo detoxikace vmezeřeného vaziva a lymfatické tkáně. Například nedostatečnou funkci kůry nadledvin lze podpořit podle FRM podáváním ACTH (adrenokortikotropního hormonu) nebo vysokou hladinu folikulostimulačního hormonu lze zpětnovazebně regulovat podáváním nízké dávky beta-estrogenu.

Principy FRM jsou poměrně složité, a navíc každý přípravek má jiné složení a charakteristiku a nevejdou se do jednoho článku, proto zájemce odkazuji na speciální literaturu věnovanou tomuto alternativnímu směru medicíny.

PharmDr. Tomáš Arndt

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VI. (Homotoxikologie)

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VII. (Naturopatie)

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VIII. (Gemmoterapie)

Další díly najdete v záložce SERIÁLY na Magazínu 

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME