Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKDY SE PŘEOČKOVAT U OČKOVÁNÍ Z DĚTSTVÍ?Tři čtvrtiny Čechů netuší, jestli je stále chrání očkování proti spalničkám nebo žloutence. Více než čtvrtina pak neví, zda má platné očkování proti tetanu.

Informace vyšly z průzkumu společnosti SYNLAB, který byl realizován agenturou Ipsos* v březnu 2024. Cílem bylo zjistit úroveň povědomí veřejnosti o ochraně proti infekčním onemocněním.

Společnost SYNLAB, která se v rámci svého projektu Zdraví národa dlouhodobě soustředí na edukaci veřejnosti v oblasti zdraví a prevence, realizovala v březnu průzkum zaměřený na povědomí Čechů o své obranyschopnosti proti infekčním onemocněním. Ačkoli z výsledků vyplývá, že téměř 90 % oslovených respondentů považuje ochranu proti infekčním nemocem za důležitou, jen každý čtvrtý si je jistý platností svého očkování proti spalničkám (23,5%). Přes 75 % lidí pak netuší, zda jsou od poslední vakcinace stále dostatečně chráněni proti žloutence. Nejlépe na tom jsou Češi s povědomím o ochraně proti tetanu, kde si je platností svého očkování jistých 74 % lidí.

Výsledky průzkumu ukázaly, že 7 % lidí se o ochranu proti infekčním onemocněním vůbec nezajímá, 33 % dotázaných se pak v tomto v ohledu spoléhá na svého lékaře.

V kontextu výsledků svého měření chce společnost SYNLAB za účelem eliminace výskytu infekčních onemocnění upozornit na důležitost aktivního přístupu jednotlivců k ochraně svého organismu a připomenout fakt, že hladina protilátek získaných vakcinací se postupem času snižuje.

U tetanu si fakt, že protilátky z těla časem vyprchávají, uvědomujeme a očkování si hlídáme. U ostatních nemocí, proti kterým jsme vakcinovaní, však bývá často opomíjen," říká MUDr. Jarmila Bečvářová, lékařská ředitelka společnosti SYNLAB a dodává: „To potvrzují i naše interní data za loňský rok. Nízká hladina protilátek proti tetanu byla naměřena pouze u 1 % případů z 20 000 testů napříč generacemi, u spalniček už na deficit protilátek poukázalo celkem 35 % testů." 

Nejhůře, dle analýzy výsledků testů provedených v laboratořích SYNLAB v roce 2023, dopadla měření obranyschopnosti proti spalničkám v kategorii lidí od 20 do 30 let. Protilátky zde nebyly přítomné téměř v polovině případů. U žloutenky typu A prokázalo nedostatečnou ochranu téměř 60 % testů napříč generacemi, u hepatitidy B pak 53 % vyšetření. 

Význam měření hladiny protilátek

Doporučené intervaly přeočkování některých infekčních onemocnění je možné dohledat na webu České vakcinologické společnosti (obr. 1). 

Vyšetření hladiny protilátek

Pakliže někdo nad potřebou přeočkování proti určitému onemocnění váhá, může využít možností laboratorní diagnostiky a svoji obranyschopnost proti určitým patogenům si ověřit z krve. "Vyšetření hladiny protilátek pomůže identifikovat jedince, kteří potřebují posílit svůj imunitní systém. Dle stavu naměřených protilátek lze pak učinit rozhodnutí o potřebě přeočkování," popisuje MUDr. Bečvářová.

O možnosti nechat si změřit hladinu protilátek proti infekčním onemocněním dle průzkumu SYNLABu 56 % Čechů vůbec neví. Z těch, kteří někdy test hladiny protilátek podstoupili, tak většina učinila z důvodu zhoršené epidemiologické situace, druhý nejčastěji uváděný důvod je právě úvaha nad přeočkováním.   

V dubnu si ověřte sílu svých protilátek

Pro podporu prevence nákazy a šíření infekčních onemocnění nabízí společnost SYNLAB u příležitosti Světového dne zdraví (7. 4.) po celý duben možnost podstoupení vyšetření hladiny protilátek ve svých laboratořích za 99 Kč**. O test, který prověří dlouhodobou ochranu organismu proti tetanu, spalničkám nebo žloutence typu A a B, je možné požádat v kterémkoli odběrovém pracovišti po celé České republice.

Černý kašel je výjimka

Jsou onemocnění, u kterých hladinu protilátek za účelem prověření dlouhodobé ochrany z krve změřit nelze. Patří mezi ně například černý kašel nebo COVID-19.

Ne u všech onemocnění známe protektivitu protilátek, a tudíž nelze stanovit, jaká naměřená hladina je pro dlouhodobou ochranu dostatečná. Platí ale, že přítomnost protilátek může zabránit těžkému průběhu onemocnění," uzavírá MUDr. Jarmila Bečvářová z laboratoře SYNLAB.

*Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos
**Ke každé objednávce je jednorázově účtována položka za odběr krve (48 Kč) a separaci séra (21 Kč)

Zdroj: Synlab

Více informací na www.eshop-synlab.cz

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME