Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárny



KDY, KDYŽ NE VČAS!



Naše tělo nám dává najevo, když s ním něco není v pořádku. Nejběžnějším symptomem je horečka. Existuje ale celá řada dalších, které mnozí ignorují nebo bagatelizují. Velkou pomocí jsou preventivní prohlídky, které mohou odhalit i teprve počínající zdravotní potíže. Jenže, ne každý se jich pravidelně účastní.

Reprezentativní výzkum1 společnosti PAQ Research z listopadu 2022 se věnoval poklesu účasti Čechů ve screeningových programech. Vlivem covidového období na preventivní prohlídky v rámci odhalování onkologických onemocnění lidé nedocházeli. Odkládali návštěvy lékaře z obavy před covidovou nákazou. Alarmující je, že polovina lidí zanedbává screeningy rakoviny tlustého střeva a děložního hrdla. Lidé nad 50 let by měli pravidelně docházet na preventivní prohlídku rakoviny tlustého střeva a konečníku. V posledních dvou letech tak učinilo pouze 46 % z nich. Na prevenci rakoviny děložního hrdla došlo v covidovém roce 2021 pouze 44 % žen. Lidé svou absenci na preventivních prohlídkách zdůvodňovali tím, že nepociťují příznaky, tedy nepochopením samotného smyslu preventivního screeningu. To se týká zejména lidí nad 50 let, kteří nechodí na screening rakoviny kolorekta (52 %), a v menší míře žen, které nechodí na mamograf a screening rakoviny děložního hrdla (38 %). Významným důvodem neabsolvování kontrol jsou však také určité bariéry, které respondentům brání v návštěvě:

„...museli by jet na kontrolu příliš daleko, nemohou se uvolnit z práce, neměli pro ně volný termín atd." Nejvíce takové důvody uvádějí ženy nad 45 let, které absentují v prevenci karcinomu prsu (32 %). Často také argumentují studem či strachem z diagnózy.

Strach není na místě. Pozdě objevený nádor výrazně snižuje šance na možné úplné uzdravení

Z výše uvedených důvodů, je nejdůležitější myslet na prevenci nádorových onemocnění. Co se týče prevence, lze ji rozdělit do 3 základních částí: primární prevence, sekundární prevence a terciální prevence.

Základem sekundární prevence je včasná diagnostika

Moderní terminologií jde o „screening" - včasné odhalení nádorového onemocnění ve stádiu, které je léčitelné a zaručuje vysokou šanci na úplné vyléčení. Řada maligních nádorů zůstává dlouho skryta, necítíme bolest či jiné symptomy, dokážou růst i po dobu 5-10 let do objevení prvních citelných problémů, proto je nutné je včas objevit a lokalizovat. V rámci sekundární prevence je základ aktivní vyhledávání nádorových onemocnění, nejlépe plošně v celé populaci v rámci pravidelných preventivních prohlídek. Jedná se zejména o pravidelné gynekologické prohlídky (vyhledávání nádorů děložního čípku), samovyšetření prsu a mamografie (vyhledávání nádorů prsu), test na krev ve stolici (vyhledávání nádorů tlustého střeva), palpace per rectum (vyhledávání nádorů tlustého střeva a prostaty), vyšetřování PSA v krvi (vyhledávání nádorů prostaty).

Velmi přínosné pro včasnou diagnostiku se jeví neinvazivní metody samovyšetření moči pomocí testu na zvýšený obsah tyrosinu. Tyrosin a jeho obsah v moči se v současné době často objevuje ve vědeckých studiích2 jako ideální rakovinový marker a hraje významnou roli při včasném odhalení nádorového onemocnění. Změny fosforylace proteinů jsou společným znakem nádorových buněk, výrazné změny ve struktuře fosforylace aminokyseliny tyrosinu byly konzistentně a reprodukovatelně pozorovány například v tkáních rakoviny močového měchýře. Tyrosinové fosfoproteiny (tyrosin-fosforylované proteiny) mají podle studie diagnostický potenciál pro odhalování karcinom močového měchýře.  Aminokyseliny tyrosin a tryptofan byly také v několika dřívějších studiích zkoumány ve vztahu k zvýšenému riziku karcinomu prostaty.3 Další studie ukázaly, že koncentrace tyrosinu, fenylalaninu a tryptofanu jsou změněny v biologických tekutinách a tkáni pacientů s gastroezofageální rakovinou a mohou představovat slibné biomarkerové cíle u rakoviny jícnu. 4

Včasná diagnóza znamená velkou šanci na uzdravení

Včasná diagnostika nádorového onemocnění je velmi důležitá a jakýkoliv nový způsob či metoda může zachránit životy pacientů. Největší problém je, když pacient přichází s nespecifickými problémy velmi pozdě a bohužel, velmi často se stává, že pacient má již maligní nádor včetně metastáz.  Z tohoto důvodu jsou velmi podstatné preventivní prohlídky, samovyšetřování těla a zejména kvalitní testy na zjišťování nádorových markerů, které produkují nádorové buňky, a to jak z krve, stolice či moče.

-red-

Literatura a reference:
1. Prevence rakoviny: Důvod neúčasti a vliv epidemie. Report z longitudinálního výzkumu. Dostupné online: Nemám příznaky a nevím, kdy na ni chodit. Proč Češi zanedbávají preventivní prohlídky rakoviny (paqresearch.cz)
2. Khadjavi A, Barbero G, Destefanis P, et al. Důkazy o abnormálních tyrosin fosforylovaných proteinů v moči pacientů s rakovinou močového měchýře: cesta k novému diagnostickému nástroji? J Urol. 2011 Květen; 185(5):1922-9.
3. Nasimi H, Madsen J, Zedan Ax, et al. Korelace mezi stadiem rakoviny prostaty a tyrosinem a tryptofanem ve vzorcích moči měřených elektrochemicky. Analytical Biochemistry 649 (2022) 114698.
4. Liesenfeld DB, Habermann N, Owen RW, Scalbert A, Ulrich CM. Review of mass spectrometry-based metabolomics in cancer research. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013 Dec;22(12):2182-201. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-0584. Epub 2013 Oct 4. PMID: 24096148; PMCID: PMC3912559.

DOMÁCÍ TEST CarciReagent - VČASNÉ VAROVÁNÍ PŘED VÁŽNÝM ONEMOCNĚNÍM

Jako úplnou novinku na trh EU uvádí společnost CNEU MEDICAL s.r.o. neinvazivní metodu samovyšetření moči na zvýšený obsah tyrosinu


Mezi moderní a kvalitní testy patří nově i diagnostický zdravotnický prostředek CarciReagent. Je pro pacienta jednoduchý na použití a vyznačuje se vysokou senzitivitou na maligní tumory (až 96,7 %). Jeho spolehlivost byla testována na více než 10.000 jedincích. Jedná se o testovací sadu diagnostického zdravotnického prostředku IVD pro průkaz orientačního množství monohydroxyfenolových metabolitů (tyrosinu) v moči pacienta, který splňuje veškeré legislativní schválení pro bezpečné uvedení na trh EU (CE, SÚKL, ISO). 

  • Diagnostický zdravotnický prostředek IVD pro sebetestování pro včasnou detekci možného onkologického onemocnění a dalších vážných nemocí
  • Senzitivita: 96,7 %, specificita: 99,4 %
  • K jednorázovému použití
  • Výsledek do 5 minut
  • Princip chemické reakce, která vyvolá viditelné barevné změny. Výsledek lze poté porovnat s barevnou stupnicí
  • Výsledky testu je nutné konzultovat s lékařem

Základní princip testu je na bázi stanovení hladiny tyrosinu v moči. Vysoké hodnoty tyrosinu v moči jsou jasným důkazem, že se v těle dospělé osoby odehrávají procesy, které ukazují na možná vážná onemocnění jako jsou maligní nádory, diabetes, gastritida, žaludeční vředy, virová hepatitida a další.

V současné době je vysoká hladina tyrosinu v moči úzce spojována s mnoha maligními tumory různých tělních orgánů. Vědecké články prokazují, že tyrosin v moči lze použít pro možnou detekci maligních nádorů: gastroezofageální rakovinu, rakovinu prsu, rakovinu plic, rakovinu žlučníku a slinivky břišní nebo karcinom dělohy.

Více o testu a možnosti objednání na www.carcireagentdistribution.com

CarciReagent - diagnostický prostředek in vitro pro sebetestování, určen pro detekci monohydroxyfenolových metabolitů (tyrosinu) a jeho orientační množství v moči pacienta (Laický semikvantitativní test pro sebetestování). Chemická chromogenní metoda. Seznamte se pečlivě s návodem k použití a informacemi o bezpečném používání. 
Detail ZP ZDE

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME