Cookie Consent by Free Privacy Policy website


KALEIDOSKOPDREAM CHEMISTRY AWARD 2021

6. a 7. prosince proběhlo v Praze finále mezinárodní vědecké soutěže Dream Chemistry Award 2021. Vítězem ročníku 2021 se stal Jarad Mason z Harvardovy univerzity (USA) za projekt týkající se léčby hypoxie mikroporézní vodou. Spolu s cenou obdržel finanční odměnu 10 000 eur. Soutěž Dream Chemistry Award pořádá Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie Polské akademie věd (ICHF-PAS).

„Dream Chemistry Award jsme založili v roce 2013 a od začátku jsme věděli, že to byl dobrý tah. My všichni o něčem sníme. A vytrvalí snílkové mezi námi dokážou změnit svět. Během těch 8 let jsme viděli, jak moc jsou potřeba projekty, které se nemusí řídit byrokratickými restrikcemi systémů grantové podpory. Konec konců, ty největší vědecké úspěchy začínají právě snem a svobodnou představivostí. V Dream Chemistry Award nabízíme mladým vědcům právě takovou příležitost svobodně snít," říká o soutěži její zakladatel, prof. Robert Hołyst z ICHF-PAS.

Vítěz Jarad Mason sní o možnosti ukládat vratným způsobem ve vodných roztocích velké objemy molekul plynu, i když jsou takové plyny ve vodě špatně rozpustné. Konkrétním příkladem by mohlo být ukládání kyslíku, aby se zabránilo hypoxii.

„Po dlouhé diskusi porota vybrala jako vítězný projekt sen o inovativní léčbě akutního nedostatku kyslíku (hypoxie) pomocí nanoabsorbentů na bázi zeolitů, který prezentoval Jarad Mason z Harvadu,". říká organizátor soutěže, prof. Pavel Jungwirth z ÚOCHB.

(Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB)

 


DNY OTEVŘENÝCH UROLOGICKÝCH AMBULANCÍ

Dny otevřených ambulancí, které organizuje Česká urologická společnost (ČUS ČLS JEP), proběhnou v týdnu od 24. ledna do pátku 28. ledna. Urologové cílí na včasný záchyt rakoviny prostaty, na kterou v Česku ročně zemře kolem 1 500 mužů. Akce je určena všem, kteří trpí urologickými obtížemi a zatím nenašli odvahu vyhledat odbornou pomoc.

„K návštěvě bych chtěl povzbudit zejména muže mezi 50 a 70 lety, kteří zatím nebyli na vyšetření prostaty. Dále pak všechny, koho trápí jakékoli potíže jako obtížné nebo časté močení, slabý přerušovaný proud nebo únik moči," říká prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, předseda ČUS. Diagnózu rakoviny prostaty si každoročně vyslechne přibližně 8 000 mužů. Pokročilou fázi onemocnění objeví urologové až u 20 % z nich. „Rakovina prostaty je mimořádně zákeřná proto, že se zpočátku neprojevuje a v těle může růst řadu let bez povšimnutí. Počáteční stadia mají často podobné příznaky jako zvětšená prostata a smrtelnou nemoc odhalí pouze odborné vyšetření," přibližuje primář urologické kliniky FN Královské Vinohrady MUDr. Petr Klézl Ph.D., MBA, který je současně vedoucí lékař Urologie Ukrajinská v Praze.

Mezi příznaky, které by měly muže upozornit na nutnost návštěvy u urologa, patří kromě obtíží s močením také přítomnost krve v moči, bolestivá ejakulace nebo potíže s erekcí. „Muži často vyšetření odkládají ať už z důvodu studu, nebo pro obavy z mýtů, které panují kolem urologického vyšetření a možných komplikací chirurgické léčby nemocí prostaty. Je třeba zdůraznit, že při včasně zachyceném nádoru prostaty může být samotná léčba pomocí moderních chirurgických metod dostačující, a navíc výskyt komplikací po léčbě je nižší, než tomu bylo dříve," vysvětluje uroložka MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., FEBU.

Ke zjištění nádoru lékaři používají takzvaný PSA test, který mapuje hladinu prostatického specifického antigenu, a vyšetření konečníku. Pokud se u muže rakovina prostaty potvrdí, pak v časných stadiích urologové nádor operují, většinou roboticky nebo laparoskopicky.

Do Dnů otevřených ambulancí se zapojí 37 urologických pracovišť po celé České republice. Seznam ordinací najdou zájemci na webu České urologické společnosti.

Urologové usilují také o zavedení plošného screeningu rakoviny prostaty. V závěru loňského roku spustili pilotní projekt, v němž se pokouší zjistit, jak nejlépe zachytit ty, jichž by se nádor mohl týkat a vážně je ohrozit. Výzkumu se účastní tisíce mužů, zdravotní pojišťovna, část praktických lékařů a vybrané laboratoře. „Přestože jsou u nás čísla nemocných dlouhodobě vysoká, není bohužel prevence karcinomu prostaty součástí žádných preventivních prohlídek a programů," dodává prof. Zachoval. (MaVePR)


COVIDOVÝ OČKOVACÍ PARADOX

Důvěřují Češi očkování? Většina ano. Očkování dětí považuje za důležité 80 % lidí a očkování obecně považuje většina lidí za bezpečné a efektivní. Vědci z Masarykovy univerzity (MU ) zjistili, že vzdělaní lidé důvěřují očkování nejméně ze všech. Až 40 % vysokoškolsky vzdělaných Čechů k očkování vyjadřují nejistotu či vyloženě nedůvěru, což je nejvíce ze všech vzdělanostních skupin. Očkování proti covid-19 však podporují nejvíce.

V prosinci 2020 výrazně klesla v porovnání s rokem 2018 důvěra v očkování. Nižší důvěru k očkování mají spíše osoby s vyšším vzděláním a vyšším příjmem. Zcela opačné pravidlo ale platí u ochoty k očkování proti onemocnění covid-19: čím vyšší mají lidé vzdělání, tím vyšší je i jejich vůle nechat se proti covid-19 očkovat. Tato zjištění plynou z pilotní studie výzkumu nazvaného Současná česká rodina. Spolupracují na něm vědci MU a Univerzity Karlovy (UK) a je realizován za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci Programu ETA.

„Narostl zejména poměr lidí, kteří jsou k očkování váhaví, tedy nejsou ani vyloženě důvěřující ani nedůvěřující, a to z 12 % v roce 2018 na 30 % v roce 2020," přibližuje výsledky studie člen výzkumného týmu z MU Mgr. Tomáš Zvoníček. Jedním z možných důvodů této změny je podle něj právě pandemie, která z dříve specifického tématu týkajícího se především rodičů malých dětí udělala téma dotýkající se úplně každého.

„Vzniká tak jakýsi covidový očkovací paradox. Vysokoškolsky vzdělané osoby jsou sice k očkování jako takovému nejvíce kritické, současně však projevují nejvyšší ochotu se nechat očkovat proti onemocnění covid-19," doplňuje vedoucí výzkumného týmu na MU prof. Martin Kreidl. (muni.cz)


ZNALOST VARIANTY COVIDU JE KLÍČOVÁ PRO VOLBU LÉČBY

Na Česko se valí vlna omikronu. Podle dosavadních poznatků má varianta omikron prvotní příznaky velmi podobné deltě, ale také nachlazení nebo chřipce. Odborníci zdůrazňují důležitost PCR testů, které určí i variantu viru. U rizikových pacientů je znalost varianty klíčová, rozhoduje totiž o možnostech léčby.

Varianta omikron podle posledních zpráv z laboratoří v ČR již převažuje, nicméně podle odborníků její příznaky nelze rozlišit od ostatních respiračních chorob.

„Nepozná to ani pacient ani lékař. U omikronu navíc tak často nedochází ke ztrátě chuti a čichu a kvůli tomu je rozlišení ještě složitější. Proto je u nemocných důležité PCR testování, ideálně s tzv. diskriminačním PCR testem, který určí variantu koronaviru a lékař podle ní může nastavit léčbu. Ne všechny testy se ale takto provádějí, a proto u některých pacientů variantu viru neznáme," říká prim. MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. To může představovat problém právě v současné situaci, kdy se na území ČR střetávají dvě varianty. Na nastupující variantu omikron totiž nezabírají dosud hojně používané monoklonální protilátky.

„V tom případě může lékař předepsat antivirotikum molnupiravir, který se podává v tabletkách a pacient jej může užívat doma. Nově také pacientům můžeme podat remdesivir v infuzích, na které musí pacient přijít tři dny po sobě do nemocnice, což není úplně pohodlné," popisuje MUDr. Dlouhý. „Šalamounským" řešením u neznámého typu koronaviru je pak podle něj podání jak antivirotik, tak monoklonálních protilátek u vysoce rizikových pacientů. „Většina nakažených zvládne covid-19 doma a s užíváním běžných léků na horečku či kašel. Pomohou jim v tom Rady pacientům, které připravila Společnost infekčního lékařství a lze si je přečíst na jejích webových stránkách. Tyto rady popisují varovné příznaky, jež by měly vést nemocného k vyhledání lékaře či cestě do nemocnice. A také v nich čtenář nalezne informaci, kdo patří do některé skupiny pacientů s rizikem progrese covidu-19 do závažného onemocnění - tito lidé by měli v případě infekce vždy kontaktovat svého lékaře a probrat s ním další možnosti léčby," vysvětluje MUDr. Dlouhý. (MaVePR) 


BEZPLATNÝ SCREENING PLIC PRO KUŘÁKY

Od prvního ledna 2022 budou praktičtí lékaři cíleně oslovovat své pacienty ve věku 55 až 75 let, kteří kouří minimálně dvacet cigaret denně, a posílat je k plicním lékařům a na vyšetření CT. Screening by se měl týkat zhruba půl milionu lidí. Jeho cílem je zachytit včasná vyléčitelná stádia onemocnění a zároveň zvýšit povědomí o rakovině plic v souvislosti s kouřením.

Incidence rakoviny plic se v Česku zvyšuje a platí to především u žen. Nemoc má na svědomí ročně přes pět tisíc životů. Zatímco člověk, který přijde k lékaři s rakovinou plic v prvním stadiu, má šedesátiprocentní šanci, že přežije, u čtvrtého stadia, tedy když už nádor metastazuje do ostatních orgánů, se přežití rovná nule. Na nádor v prvním stadiu se ale většinou přijde náhodou.

Kuřáci jsou ohroženi rakovinou plic, na kterou se v drtivé většině přijde teprve tehdy, kdy je už pozdě. Plicní lékaři by se měli při kontrole zaměřit i na jiné chronické plicní nemoci, zejména na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a na plicní fibrózy. Kupříkladu s CHOPN se v Česku dlouhodobě léčí asi 250 tisíc lidí a dalších 450 tisíc o ní neví. Podle pneumologů vzniká asi 70 % plicních nádorů v souvislosti s chronickou obstrukční plicní nemocí. V případě idiopatické plicní fibrózy, která se ve screeningových programech rakoviny plic vyskytuje přibližně u 1-2 % kuřáků středního a staršího věku, má také časný záchyt zásadní význam pro časnou léčbu a prodloužení života nemocných, a i tato nemoc je spojena s častějším výskytem rakoviny plic.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje kuřákům využít nabídky screeningového programu a nechat si vyšetřit plíce a zachytit tak vážné plicní onemocnění včas, a navíc najít pomocnou ruku při odvykání kouření. (MZCR)


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 1. LF UK 8. 1. 2022

1. LF UK je největší lékařská fakulta v České republice se 78 ústavy a klinikami v několika pražských nemocnicích. Na fakultě studuje v současnosti zhruba 4 000 studentů.

„Naše fakulta je v mnoha ohledech výjimečná a stojí za to u nás studovat," předesílá děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka jako pozvání na den otevřených dveří, který na fakultě proběhne online 8. ledna 2022. Zájemci o studium se prostřednictvím živého streamu, přednášek nebo virtuálních prohlídek dozví z první ruky, jak se připravit na přijímací řízení, jak vypadá moderní výuka medicíny, co je to simulační medicína i jak se na fakultě žije.

Loňský rok ukázal, že o distanční formu otevřených dveří mají uchazeči o studium na 1. LF UK velký zájem. Fakulta jim proto 8. ledna opět hodlá na svých webových stránkách poskytnout o studiu zevrubné informace. Hned na úvod v 10 hodin dopoledne představí fakultu děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., k přijímacímu řízení a studiu vzápětí promluví proděkanky prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., a doc. MUDr. Andrea Burgetová, CSc. Následovat budou přednášky, které uchazeče seznámí se studiem nejen všeobecného a zubního lékařství, ale také všech nelékařských zdravotnických oborů, které se na fakultě vyučují - tedy ergoterapie, fyzioterapie, nutriční terapie, porodní asistence a adiktologie. Zájemci mohou kdykoli během dne otevřených dveří i po něm zhlédnout videoprezentace jednotlivých oborů a ukázky výuky některých předmětů. Při streamu na fakultním youtube kanále budou navíc moci pokládat své dotazy, které jim zástupci fakulty včetně studentů budou průběžně zodpovídat.

Více o Dni otevřených dveří: https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-2022-online

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu: https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod


AIFP ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ 

Zástupci inovativních farmaceutických společností sdružených v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zvolili nové zástupce do svého představenstva. V nadcházejícím dvouletém období 2022-2023 bude předsedou představenstva asociace MUDr. Pavel Sedláček ze společnosti Pfizer, post místopředsedkyně získala Ing. Daniela White, CSc., ze společnosti Novo Nordisk, místopředsedou se stal pan Kieran Leahy ze společnosti Takeda. V sedmičlenném představenstvu dále zasedne paní Carolyn Sousa (Novartis), pan Miha Kline (Eli Lilly), Ing. Luděk Patočka (UCB) a MUDr. Miloš Živanský, MBA (Eisai).

„Nově zvolené představenstvo AIFP velmi vyváženým způsobem zastupuje jak různé velikosti a zaměření inovativních společností, tak i lokální a mezinárodní zkušenosti jednotlivých členů. Toto složení ideálně zajišťuje nejen širokou základnu našich profesních zkušeností, na které můžeme stavět, ale také nezbytnou pluralitu názorů. Hlavní cíle představenstva se nemění - stále je třeba pokračovat v aktivní podpoře jednoduššího a rychlejšího přístupu českých pacientů k inovativním a moderním lékům, protože v této oblasti má Česká republika stále mnoho co zlepšovat. S tím souvisí i naše vize přibližování těchto témat široké veřejnosti, včetně trpělivého vysvětlování hodnoty a přínosu inovativních léků pro celou společnost. Jsem hrdý na to, že máme na čem stavět, protože aktivity AIFP byly v posledních letech opravdu viditelné. Jsme nedílnou součástí odborné komunity v oblasti zdravotnictví, z čehož však také vyplývá odpovědnost a nutnost dále rozvíjet vzájemnou důvěru. Naší vizí jsou otevřenost, jasné postoje a partnerství," říká Pavel Sedláček, nový předseda AIFP. (AIFP, 20. 12. 2021)


Zpět

HEPATITIDY NEZNÁMÉ ETIOLOGIE U DĚTÍ

K 11. 5. 2022 byl celkový počet případů hepatitid u dětí po celém světě přibližně 450 včetně 11 úmrtí. Případy jsou hlášeny od začátku dubna, kdy se nemoc objevila ve Velké Británii. Některé děti musely podstoupit transplantaci jater. ECDC zveřejnilo dokument rychlé posouzení rizik (RRA) a zavedlo hlášení podrobných údajů o případech onemocnění do evropského hlásícího systému.

AKTINIUM V TERAPII NÁDORŮ

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě izotopu aktinia- (225Ac) pro terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

PÁTÝ KAMION POMOCI UKRAJINĚ

Ministerstvo zdravotnictví 5. května vypravilo ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a se společností Alliance Healthcare v pořadí již pátý kamion léků na pomoc Ukrajině. 61 560 balení léčiv v souhrnné hodnotě téměř 4 milionů korun darovaly společnosti Herbacos Recordati s.r.o. a Valtix Pharma s.r.o. Darování je koordinováno v rámci Mechanismu civilní ochrany EU. Převezly se primárně léčivé přípravky pro léčbu infekcí močových cest způsobených bakteriemi, a také zdravotnický prostředek, který chrání poraněnou a odřenou pokožku.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE