Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyJAN JANSKÝ, OBJEVITEL KREVNÍCH SKUPIN, ZACHRÁNIL SPOUSTU ŽIVOTŮPřed 150 lety, 3. dubna 1873, se narodil psychiatr a neurolog Jan Janský, který je považován za objevitele čtyř základních krevních skupin. Jeho významný objev posunul moderní medicínu o velký krok kupředu tím, že umožnil bezpečné krevní transfuze.

 V roce 1907 zveřejnil prof. MUDr. Jan Janský výsledky svého výzkumu, které potvrdily existenci čtyř základních krevních skupin dnes známých jako 0, A, B, AB (označil je tehdy římskými číslicemi I., II., III. a IV.). Zjistil, že můžeme krev třídit podle konkrétních rozdílů ve vlastnostech krvinek. V té době ještě neexistovaly moderní komunikační metody pro sdílení poznatků v různých oborech. Janský tedy netušil, že rakouský biolog a lékař Karl Landsteiner o pár let dříve odhalil tři krevní skupiny. Díky Janskému přibyla ve známost i skupina AB, která neobsahuje žádné protilátky proti antigenům A a B a její nositelé jsou tedy při transfúzi univerzálními příjemci.  Až tedy Janského objev všech čtyř krevních skupin a jejich zákonitostí pomohl k porozumění krevnímu systému a umožnil provádět úspěšné transfuze bez rizika úmrtí pacienta, které by mohlo nastat po podání krve od nevhodného dárce. V roce 1921 byl Jan Janský označen Americkou lékařskou komisí za objevitele kompletních typů krevních skupin. 

Když krev onemocní

Pro správné fungování krve v lidském organismu je zásadní správné množství krevních buněk. Pokud je bílých krvinek, červených krvinek či krevních destiček moc nebo naopak málo, může to značit závažné onemocnění. Pravidelný rozbor krve může odhalit i nemoc, která se zatím jinak neprojevuje. Je proto důležité chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři, který pečuje o celkové zdraví svých pacientů a i díky krevnímu obrazu může nemoc zachytit včas.

V hematologii se zabýváme celou řadou onemocnění, kdy krvetvorba nefunguje a musíme ji zastoupit. Řešíme onemocnění nezhoubná i zhoubná. Do první skupiny patří anémie neboli chudokrevnost a hemofilie neboli poruchy srážlivosti. Mezi ta závažnější, zhoubná, řadíme leukemii, myelodysplastický syndrom nebo další myeloproliferativní a lymfoproliferativní onemocnění.

„Pacientům často podáváme krevní deriváty, a tím kontrolujeme hladinu hemoglobinu, abychom jim pomohli nemoc zvládnout. Velká potřeba podání krve vzniká také v chirurgických oborech zvláště při komplikovaných operacích a po haváriích. I to je důvod, proč potřebujeme velké množství krve od dárců. Přesto, že je snaha vytvořit umělou tekutinu, něco tak dokonalého, jako je krev, se doposud nepodařilo vyrobit. Máme např. erytropoetinové preparáty, které dokáží zesílit produkci krve, ale krev plně nahradit nedokážeme," vysvětluje za Českou hematologickou společnost prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové.

Proč je dobré znát svou krevní skupinu

Kromě příslušnosti k jedné ze čtyř krevních skupin je důležitý také Rh faktor, který je buď pozitivní, nebo negativní. Tento faktor určuje, zda je krev dvou lidí kompatibilní, když je smíchána. Krevní skupina a Rh faktor patří k základním zdravotním údajům, které by měl každý znát. Zároveň ale není potřeba obávat se, že by neznalost krevní skupiny ohrozila kohokoli na životě. Před každým plánovaným zákrokem se krevní skupina ověřuje a v akutním případě je možné využít univerzální skupinu 0 Rh negativní.

Dárci krve pomáhají ostatním, ale chrání i sami sebe 

Každý Čech dostane v průměru za svůj život čtyři krevní transfuze a dvanáct preparátů vyrobených z krve. Pro to, aby bylo krve dostatek, je potřeba získat každý rok až 33 tisíc nových dárců.1 „Dárce, který chodí pravidelně darovat krev, tak pomáhá nejen těm, kteří krev potřebují, ale chrání i sám sebe, jelikož je jeho krev díky odběrům pod dohledem," vysvětluje prof. Pavel Žák. 

Právě Jan Janský byl propagátorem dárcovství krve a na jeho počest se dobrovolným dárcům uděluje Medaile prof. MUDr. Jana Janského. V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Český červený kříž, a to několika stupni podle počtu bezpříspěvkových odběrů.

K 150. výročí narození připravila Česká pošta známku Jana Jánského z edice Osobnosti. Ústředním motivem nové ceniny je portrét Jana Janského se čtyřmi znaky jím popsaných krevních skupin. Zájemci si ji mohou zakoupit na přepážkách či v e-shopu České pošty.

 

Zdroj: Havas PR Prague

Reference:
1. https://www.cervenykriz.eu/proc-potrebujeme-darce-krve

Věděli jste, že...

  • objev krevních skupin byl učiněn jako vedlejší poznání při sledování vztahu mezi aglutinací krve a duševními poruchami? I když souvislosti nebyly prokázány, Janský na vzorku 3 160 „bláznů" prokázal, že lidskou krev (zdravého i duševně nemocného člověka) lze podle určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek rozdělit do 4 základních skupin.
  • Janský se zabýval studiem mozkomíšního moku? Založil likvorologickou laboratoř s cílem určit zánětlivé, krvácivé, nádorové nebo degenerativní postižení nervového systému.
  • v české populaci je nejčastější krevní skupina A (45% populace), dále skupina 0 (30-35%)? Méně je zastoupena skupina B a nejméně AB.
Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME