Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyJAK SE VÁM LÍBÍ ONLINE KONGRES Z USA A KANADY?V pořadí již šestý online kongres Healthcomm Professional v prostředí 3D 360° je tentokrát ze států USA a Kanady. Navazuje tak na tradici, která vznikla v době covidové, kdy nebylo možné ani cestovat, ani se zúčastňovat kontaktních akcí. Online akce se staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu a i po rozvolnění epidemických opatření se stále těší velké oblibě u studujících lékárníků, farmaceutických asistentů, lékařů i ostatních nelékařských profesí. A i když se hranice opět otevřely, není na škodu se virtuálně prolétnout celým světem. Připomenout si české stopy na mapě, historii přípravků, které se na náš trh dostaly právě z Kanady nebo USA, v Síni poznání narazit na velikány světové vědy, kteří pro medicínu a farmacii udělali revoluční počiny. Nechat do sebe nasát atmosféru tradic, kultury a poznání zemí, kam se mnozí ani nepodívají...

Times Square je foyer VI. Kongresu Healthcomm Professional v prostředí 3D 360°.

V reálu představuje jednu z nejznámějších turistických atrakcí New Yorku a je přezdívána „křižovatkou světa" (Crossroads of the World). Účastníci ve virtuálním světě kongresu zde mohou najít intuitivní videa partnerů kongresu, nebo se mohou pobavit a poučit při alternativě hry Riskuj. 

 

...a / nebo třeba ano, protože je prostředí nadchne a dají se jím inspirovat.

Ale zásadní je vždy odborný program, který nehledě na místopis, kam je kongres směřován, má sloužit k rozvoji vzdělání účastníků. Na vystudování 9 odborných přednášek programu VI. 3D 360° kongresu USA & Kanada mají účastníci necelý měsíc (6. 3. - 2. 4. 2023), výhodou je, že se mohou po registraci kdykoli připojit a své studium si časově i preferenčně rozložit. A to vše v pohodlí domova nebo tam, kde je jim to příjemné.

Pokud účastník absolvuje všechny akreditované přednášky a splní jednotlivé závěrečné testy na min. 75 %, získá 9 bodů od ČLnK do systému celoživotního vzdělávání. Česká komora farmaceutických asistentů garantuje kongres pro farmaceutické asistenty. Akce je též garantována Profesní a odbornou unií zdravotnických pracovníků, je tedy určená pro všeobecné zdravotní sestry a další nelékařské zdravotnické profese. 

Síni poznání si účastníci připomenou významné ženy americké farmacie a v krátkých medailoncích se dozví zásadní objevy lékárníků a lékařů za „velkou louží", které ovlivnily na dlouhou dobu svět medicíny a farmacie. Víte, kdo stál u zrodu první antikoncepční pilulky? Kolikrát měnila Coca-Cola svoje složení a proč? Kdo vyvinul vakcínu proti dětské obrně?

 

Je pro účastníky prostředí kongresu příjemné a platforma intuitivní?

Co se jim na VI. 3D 360° kongresu USA & Kanada líbí nejvíce a kde tráví nejvíce času?

Vyhovuje jim časový rámec, který je k vystudování nastavený?

Doporučili by kongres kolegovi? Jaké další funkce by na platformě přivítali?

Jsou informace a poznatky využitelné v jejich praxi a v čem spatřují největší benefity této formy edukace?


Přinášíme odpovědi přímých účastníků.

..........................................

Prim. MUDr. Marek Hakl Ph.D., Centrum léčby bolesti Medicinecare Brno (lektor)

Prostředí kongresu je velmi příjemné, přednášky shledávám jako velmi přínosné. Celá platforma je velmi dobře a profesionálně zpracovaná. Cílem platformy je edukace odborné veřejnosti se zájmem o zvolenou problematiku. Časový rámec je zvolený velmi vhodně, délka přednášek je naprosto vyhovující. Na jedné straně umožňuje přinášet opravdu přehledné informace o zvolené problematice, na druhou stanu není příliš dlouhá a nevede k únavě posluchačů. Dle mého názoru jsou přednášky velmi profesionálně zpracovány, stejně tak byl i výborný výběr řečníků, kteří jsou opravdu odborníky ve svém oboru. Nevidím důvod k jakýmkoliv úpravám v této oblasti.

Jednoznačně bych přednášky doporučil kolegům. Jedná se o velmi dobře zpracované prezentace, které obohacují posluchače ve zvolené problematice. Zároveň on-line forma umožňuje zapojení velkého počtu posluchačů, aniž by museli cestovat mimo svůj domov. Doporučoval bych v těchto aktivitách nadále pokračovat.

Prezentace jsou tvořeny odborníky přímo z praxe, a těm se podařilo vystihnout nejdůležitější informace, které jsou odborným přínosem pro nás všechny. Prezentace neobsahují zbytečný „balast", který by odváděl pozornost, ale jsou připraveny přesně na požadavky posluchačů. Výběr řečníků byl velmi dobrý. 

..........................................

J. V., vedoucí lékárnice, Příbram (účastnice kongresu)

On line kongresy Healthcomm navštěvuji pravidelně. Kromě přednášek se mi velice líbí, že si tým pracovníků dá práci s přípravou doprovodného programu, kde se dozvíme další zajímavosti. Prostředí je velice příjemné, intuitivní, dobře se pracuje ve všech částech kongresu. V případě problému nebo nějaké nejasnosti stačí napsat zprávu a rada i pomoc je tu. Reakce je okamžitá, všechno bezvadně zajištěno.

Studovat přednášky mohu dle své libosti, časová nabídka je velkorysá. Přednášky jsou vždy částečně nové a částečně jsou zastoupená opakovaná témata. Není na škodu, že si můžeme zopakovat už známé, jelikož toto je často uloženo hluboko. V dnešní době, kdy se denně na nás valí spousta informací a úkolů, nejen profesních, je opakování k užitku. Nesporná je výhoda studia kdykoliv a kdekoliv. Jediné mínus pro mne je v tom, že mi chybí kontakt s kolegyněmi. Pracuji v lékárně sama a na fyzických kongresech je možno popovídat i o strastech a slastech práce všedního dne.

Projekt on line kongresu jen a jen chválím a vřele doporučuji všem. Dozvím se spoustu informací nejen z farmacie. Týmu přeji hodně dalších dobrých nápadů a hodně sil k jejich naplnění. Tento tým pro nás dělá důležitou práci i s ohledem na sběr bodů do kontinuálního vzděláván. Díky tomu dnes nikdo nemůže říci, že nemá možnost tyto body získat, že je málo příležitostí.

..........................................

Veronika Luňáková, tajemnice ČKFA (partner kongresu)

Platforma a vůbec celé provedení kongresu je velmi intuitivní, což považuji při online akcích za podstatný prvek. Jako pozitivní vnímám široký výběr přednášek a abstraktů k jednotlivým tématům a spoustu dalších zajímavých interaktivních odkazů.

Virtuální prostředí kongresu je pro ČKFA velmi komfortní a představě možnosti prezentace nám uvedený formátu vyhovuje. Věříme, že farmaceutičtí asistenti i jejich fanoušci si stánek ČKFA vyhledají a prohlédnou!

Pro praxi farmaceutických asistentů jsou důležité odborné poznatky i témata z oblasti sociálně komunikační aj. Mnohé z nich lze ale využít i v osobním životě jako např. přednáška MUDr. Vladimíra Kmocha: Závislost na sociálních sítích. Na 3Dkongresu HC je v tomto směru z čeho si vybrat!

Jako největší benefit jednoznačně spatřuji při této formě vzdělávání, že je možné se připojit kdykoliv a kdekoliv, pokud mi to prostředí a čas umožní. Nelze opomenout úsporu času na cestu za vzděláním nebo možnost „zajít si na kongres" i v případě nemoci.

A jaká témata ČKFA doporučuje organizátorům na příští, podzimní 3D kongres v „Polsku"? Plánuje i na něm svoji účast nebo se soustředí na své akce?

Témat, která jsou pro farmaceutické asistenty vhodná, je celá škála. Doplňky stravy v celém svém rozsahu, zdravotnické prostředky, ale i individuální příprava, která se v dnešní době ukazuje stále jako velmi platná. Pořádat virtuální akce je pro ČKFA jistě výzva a v budoucnu se tímto druhem vzdělávání budeme zabývat. V současné době ale stále připravujeme výhradně „živé" konference a těšíme se z možnosti se sejít osobně. Spolupráce s HC nám ale dává možnost si  virtuální realitu prožít jejich prostřednictvím.

..........................................

Veronika N., Velvyslanectví USA v České republice (partner kongresu)

Platforma VI. 3D 360° kongresu USA & Kanada je intuitivní a stránka velice jednoduchá, díky čemuž je lehké se zorientovat. Je to dobře technologicky zpracovaná událost, jejíž zpracování působí jak designově, tak inovačně. Prostředí nám vyhovuje, naše umístění mezi ostatními partnery nám poskytuje velice dobré zviditelnění.

..........................................

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME