Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyJAK SE POPRAT SE ZÁCPOUS příchodem jara a Velikonoc nastává období hodování, vajíčkových pomazánek a mazanců. Trávení dokáže pacienty potrápit a velmi častým zdravotním neduhem, který je i civilizační chorobou, je zácpa. Zácpou trpí děti, dospělí i senioři. Nevyhýbá se těhotným ženám a maminkám těsně po porodu. Pokud se nenajde přímá příčina zácpy, jedná se o funkční poruchu a je potřeba k ní takto přistupovat. Prevalence funkční zácpy je vysoká a s věkem ještě roste. Udává se, že u lidí starších 65 let je až 40% pacientů, přičemž častěji se vyskytuje u žen1, jedná se tedy a stále aktuální téma.

V lékárně máme nepřeberné množství přípravků, které jsou určené k léčbě zácpy. Jak se v nich orientovat a které doporučit konkrétnímu pacientovi?

"Náležitou odbornou úrovní expedienta se rozumí poskytovat dispenzační práci podle pravidel vědy (lege artis), dle uznávaných medicínských postupů, a to vše při respektování individuality pacienta. U léčivých přípravků pak v souladu s jejich SPC," připomíná PharmDr. Jana Matušková, lektorka správné dispenzace v lékárnách.

V Akademii dispenzační práce, vzdělávacím konceptu, který připravil e-learningový portál Educomm ve spolupráci s PharmDr. Janou Matuškovou, mohou pod kapitolou Trávení lékárníci najít inspiraci, jak na správnou expedici lege artis při chronické zácpě. Kurz má název: Chronická zácpa u dětí, dospělých osob a seniorů.

Přednáška vznikla ve spolupráci se společností IPSEN PHARMA s.r.o.

V prvním videu nás PharmDr. Matušková provede základy dané problematiky, vysvětlí, jak pacienta edukovat a které přípravky na zácpu můžeme v konkrétních případech doporučit. Připomeneme si režimová opatření při léčbě zácpy u dospělých pacientů. Dále postupy při edukaci pacienta v rámci nácviku defekačního reflexu. Dozvíme se, jak postupně a v jakých případech nabídnout objemová, osmotická nebo kontaktní laxativa. A jak si které přípravky stojí v případě mezinárodních doporučení a postupů. Dále je důležité si připomenout odlišný přístup u seniorů a dětí při edukaci a doporučení farmakoterapie.

Ve druhém videu nás PharmDr. Matušková provede dispenzační prací v lékárně v praktické ukázce. Její dlouholeté zkušenosti nás utvrdí v tom, že i toto poměrně choulostivé téma zvládneme v lékárně probrat s pacientem citlivě a s jednoznačným přáním pacientovi pomoci od nepříjemných příznaků zácpy. 

V posledním stručném videu si vše finálně shrneme a zopakujeme a můžeme se rovnou věnovat pacientům v praxi. 

Trávení - Chronická zácpa u dětí, dospělých osob a seniorů můžete po přihlášení do Vašeho studijního účtu vystudovat ve 3 kapitolách Akademie dispenzační práce na Educomm.cz. Téma obsahuje úvodní přednášku, ukázku dispenzace a diskuzi o dispenzačním procesu. Asolvováním přednášky získáte 65 edubodů. 

Pro studium navštivte Educomm a vyberte si z Tematických sekcí Akademii dispenzační práce.

Vstupte do kurzu Trávení - Chronická zácpa u dětí, dospělých osob a seniorů, kde studium zahájíte výběrem tlačítka Studium.

Vstup ZDE

 

FLX-CZ-000176 

Literatura:

1 Tachecí I., Zácpa a její léčba v ordinaci praktického lékaře, Medicína pro praxi 10 (6-7), 2013

ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU FORLAX 10 G

NÁZEV PŘÍPRAVKU: FORLAX 10 g prášek pro perorální roztok v sáčku. SLOŽENÍ: 1 sáček obsahuje 10 g Macrogolum 4000. Úplný seznam pomocných látek naleznete v úplném znění SmPC. INDIKACE: Symptomatická léčba zácpy u dospělých a dětí od 8 let výše. Před zahájením léčby je nutné vyloučit organické poruchy. Forlax má zůstat dočasnou doplňující léčbou při osvojování si vhodného životního stylu a dietetické léčby zácpy s maximální 3měsíční léčebnou kúrou u dětí. Pokud příznaky přetrvávají navzdory správným dietním opatřením, je třeba myslet na skrytou příčinu a léčit ji. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Perorální použití. Dávkování je 1 až 2 sáčky denně, nejlépe jako jedna dávka ráno. Každý sáček se má rozpustit ve sklenici vody těsně před užitím. Účinek přípravku Forlax se objeví během 24 až 48 hodin po podání. U dětí nemá léčba přesahovat 3 měsíce, pro delší léčbu není dostatek klinických údajů. Úprava střevní motility navozená léčbou se má udržovat životním stylem a dietními opatřeními. Denní dávku je třeba upravit podle klinického efektu a může dosahovat od jednoho sáčku obden (zvláště u dětí) do 2 sáčků denně. KONTRAINDIKACE: Závažné zánětlivé střevní onemocnění (jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) nebo toxické megakolon, spojené se symptomatickou stenózou; digestivní perforace nebo riziko digestivní perforace; ileus nebo podezření na střevní obstrukci; bolestivé břišní syndromy neurčité příčiny; hypersenzitivita na makrogol (polyetylenglykol) či kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ: Léčba zácpy jakýmkoli léčivým přípravkem je jen doplněním zdravého životního stylu a diety. Před zahájením léčby je třeba vyloučit organickou poruchu. Byly popsány velmi vzácné případy reakcí přecitlivělosti na makrogol. Obsahuje také oxid siřičitý a sorbitol. Byly popsány výjimečné případy anafylaktického šoku. V případě průjmu je třeba dávat pozor na pacienty, u kterých je riziko poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy, a zvážit kontrolu elektrolytů. Je třeba používat s opatrností u pacientů s poruchou dávivého reflexu a u pacientů náchylných k regurgitaci nebo aspiraci. Forlax neobsahuje významné množství cukru nebo polyolu a může být předepsán diabetikovi nebo pacientům na bezgalaktózové dietě. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY: Je možné, že během užívání přípravku Forlax může být přechodně snížena absorpce dalších léčivých přípravků. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Neočekávají se žádné účinky během těhotenství ani kojení, protože systémové působení přípravku Forlax je zanedbatelné. Forlax se může používat během těhotenství i během kojení. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Časté: Bolest a/nebo distenze břicha, nauzea, průjem. Úplný seznam nežádoucích účinků viz úplné znění SmPC. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné speciální podmínky. VELIKOST BALENÍ: 10, 20, 50 a 100 sáčků. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne Billancourt, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 61/148/05-C. DATUM REVIZE TEXTU: 11. 1. 2022.

Ke dni publikace tohoto materiálu výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis a přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

.....................................................................

ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU FORLAX 4 G

NÁZEV PŘÍPRAVKU: FORLAX 4 g prášek pro perorální roztok v sáčku. SLOŽENÍ: 1 sáček obsahuje 4 g Macrogolum 4000. Úplný seznam pomocných látek naleznete v úplném znění SmPC. INDIKACE: Symptomatická léčba zácpy u dětí od 6 měsíců do 8 let. Před zahájením léčby je nutné vyloučit organickou poruchu, zvláště ve věkové skupině pod 2 roky. Forlax má zůstat dočasnou doplňující léčbou při osvojování si vhodného životního stylu a dietetické léčby zácpy s maximální 3měsíční léčebnou kúrou. Pokud příznaky přetrvávají navzdory správným dietním opatřením, je třeba myslet na skrytou příčinu a léčit ji. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Perorální podání. Děti od 6 měsíců do 1 roku věku: 1 sáček (4 g) denně; od 1 roku do 4 let věku: 1 až 2 sáčky (4 - 8 g) denně; od 4 let do 8 let věku: 2 až 4 sáčky (8 - 16 g) denně. Denní dávka má být upravena dle klinické odpovědi. Účinek přípravku Forlax se objeví během 24 až 48 hodin po podání. U dětí nemá léčba přesahovat 3 měsíce, pro delší léčbu není dostatek klinických údajů. Úprava střevní motility navozená léčbou se má udržovat životním stylem a dietními opatřeními. Obsah sáčku se rozpustí v 50 ml vody těsně před užitím. KONTRAINDIKACE: Závažné zánětlivé střevní onemocnění (jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) nebo toxické megakolon; digestivní perforace nebo riziko digestivní perforace; ileus nebo podezření na střevní obstrukci nebo symptomatická stenóza; bolestivé břišní syndromy neurčité příčiny; hypersenzitivita na makrogol (polyetylenglykol) či kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ: Údaje o účinnosti u dětí pod 2 roky jsou omezené. Léčba zácpy jakýmkoli léčivým přípravkem je jen doplněním zdravého životního stylu a diety. Po 3 měsících léčby se má provést kompletní klinické vyšetření zácpy. Byly popsány velmi vzácné případy reakcí přecitlivělosti na makrogol. Obsahuje také oxid siřičitý a sorbitol. Byly popsány výjimečné případy anafylaktického šoku. V případě průjmu je třeba dávat pozor na pacienty, u kterých je riziko poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy, a zvážit kontrolu elektrolytů. Je třeba používat s opatrností u pacientů s poruchou dávivého reflexu a u pacientů náchylných k regurgitaci nebo aspiraci. Při podání velkého množství polyethylen glykolu a elektrolytů nasogastrickou sondou byly hlášeny případy aspirace. Riziko aspirace je obzvláště vysoké u dětí s neurologickým poškozením, které trpí oromotorickou dysfunkcí. Forlax neobsahuje významné množství cukru nebo polyolu a může být předepsán diabetikovi nebo pacientům na bezgalaktózové dietě.INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY: Je možné, že během užívání přípravku Forlax může být přechodně snížena absorpce dalších léčivých přípravků. Přípravek může mít při použití se zahušťovadly na bázi škrobu potenciální interagující účinek a zkapalňovat přípravky. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Neočekávají se žádné účinky během těhotenství ani kojení, protože systémové působení přípravku Forlax je zanedbatelné. Forlax se může používat během těhotenství i během kojení. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Časté: Bolest břicha, průjem; méně časté: zvracení, břišní distenze, nauzea; neznámá četnost výskytu: hypersenzitivita. Úplný seznam nežádoucích účinků viz úplné znění SmPC. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. VELIKOST BALENÍ: 10, 20, 30 a 50 sáčků. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne Billancourt, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 61/147/05-C. DATUM REVIZE TEXTU: 11. 1. 2022.

Ke dni publikace tohoto materiálu je výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis a přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

.....................................................................

Zkrácená informace o přípravku

NÁZEV PŘÍPRAVKU: Suppositoria glycerini Ipsen 1,81 g čípky. SLOŽENÍ: Jeden čípek obsahuje glycerolum 1,81 g. INDIKACE: Akutní intermitentní zácpa, např. při změně životosprávy, při dlouhodobém upoutání na lůžku, po chirurgických zákrocích, kontaktní laxativum při zahuštěné a tvrdé stolici, k usnadnění defekace při těhotenství, šestinedělí a při laktaci, u habituální zácpy k nácviku defekačního reflexu. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Dospělým, dospívajícím a dětem starším než l0 let se podle potřeby zavádí 1 čípek do konečníku. Přípravek vyvolá defekaci za l0 - 20 minut po aplikaci. Před upotřebením je třeba uvolnit čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, fissura, krvácející hemoroidy. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: Na přípravek může vzniknout návyk, nedoporučuje se proto jeho nepřetržité denní podávání po dobu delší než 1 týden. Přípravek není určen pro děti mladší než l0 let. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY: Nejsou známy. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Léková forma a množství glycerinu v ní obsažené nevyvolává systémové účinky. Dlouhodobé užívání může způsobit iritaci konečníku. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu. VELIKOST BALENÍ: 10 čípků. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne Billancourt, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 61/168/77-C. DATUM REVIZE TEXTU: 14. 7. 2022.

Ke dni publikace tohoto materiálu výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis a přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME