Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyJAK MŮŽEME POMOCI SVÉMU SRDCI?Nezdravé žití přináší ve svém důsledku explozi nejrůznějších srdečních chorob, které se snaží čeští kardiologové zvládat. A jak sami říkají - pomáhají léky, moderní přístroje, nové znalosti, ale pokud se nevzpamatují sami pacienti, nemáme v této společné bitvě šanci.

........................

 Srdeční selhání není jedna patologická jednotka, ale klinický syndrom sestávající z hlavních příznaků (např. dušnost, únava), které mohou být doprovázeny fyzikálními známkami (např. zvýšeným tlakem v krčních žilách, plicními chrůpky a periferními otoky). Je způsobeno strukturální a/nebo funkční abnormalitou srdce, která vede ke zvýšeným intrakardiálním tlakům a/nebo nedostatečnému srdečnímu výdeji v klidu a/nebo během zátěže.

........................


„Slova jako zdravý životní styl nám zcela zevšedněla, lidé je slyší, ale nevnímají. Zatímco před čtyřmi lety tady žilo 360 000 pacientů se srdečním selháním, v roce 2040 jich může být až 900 000. A to nepočítáme další nemoci spojené se srdcem a oběhem. Loni lékaři ošetřili pro některou z mnoha kardiologických diagnóz přibližně tři miliony lidí," říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze.

Podle předsedy České kardiologické společnosti prof. MUDr. Petra Ošťádala, Ph.D., FESC, jsou nemoci oběhové soustavy dlouhodobě hlavní příčinou úmrtí v Česku. Náklady, spojené s nemocemi srdce odborníci odhadují na miliardy korun.

„Významná část úmrtí je přitom předčasná a lze jí předejít," doplňuje prof. Ošťádal. 

2.300 kroků nestačí

Jednou z jednoduchých metod, jak významně zlepšit stav srdce a cév, je prostá chůze. „Studie jasně prokázaly, že každému desátému předčasnému úmrtí lze předejít už 11 minutami rychlé chůze denně. Čím více kroků uděláme, tím více se snižuje nejen riziko výskytu kardiovaskulárních nemocí, ale také řady druhů rakoviny. Doporučujeme ujít minimálně 6 000 kroků denně, ale každý krok navíc se počítá. I když mají lidé problém s pohybem a ‚ušlapat' 6 000 kroků je nad jejich síly, ať zkusí k tomu, co ujdou, přidat 20-30 % navíc," dodává prof. Linhart a uvádí na pravou míru nedávno publikovaná data, která chybně stanovila jako „magickou hranici" zlepšení kardiovaskulárního rizika už 2 300 kroků.

 

Očkování kardiakům pomáhá

Další preventivní akcí, jež ochrání současné pacienty, je očkování proti chřipce.

„Nedávno vyšla přelomová mezinárodní studie, provedená u 2 571 pacientů se srdečním infarktem v osmi zemích světa, na níž se také podílelo několik českých center. Ta jasně ukázala, že očkování proti chřipce snižuje riziko úmrtí o více než 40 %. To je opravdu zásadní rozdíl. Vakcinaci proti chřipce u kardiaků doporučujeme již delší dobu, ale tato studie přinesla naprosto jednoznačné důkazy, že očkování pomáhá. Proto apelujeme nejen na pacienty, aby se očkovali, ale také na lékaře, aby vysvětlovali lidem, kteří mají potíže se srdcem, že je toto očkování může ochránit," uvádí prof. Ošťádal.

Péče o zuby je součástí prevence nemocí srdce a cév

Další, ne tak známou příčinou srdečních potíží je vleklý chronický zánět v těle. „Tento zánět, způsobený například zvýšenou hladinou cukru, kouřením, vysokým cholesterolem, obezitou atp., se nijak neprojevuje, necítíme ho. Vede ale mimo jiné ke vzniku aterosklerózy, a ta zase například k infarktu a dalším srdečním chorobám. Méně typickým původcem chronického zánětu je neléčené zanícení dásní - parodontóza a zkažený chrup. Neošetřený zánět zvyšuje riziko infarktu myokardu. Péče o zuby je tak součástí prevence nemocí srdce a cév," říká prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie.

Moderní farmakoterapie 

Další zbraní v bitvě za zdravá česká srdce jsou podle prof. MUDr. Jana Krejčího, Ph.D., FHFA, předsedy České asociace srdečního selhání ČKS, stále nové a modernější léky.1 Mezi ty již osvědčené se v budoucnu přiřadí nové preparáty, které pomohou pacientům snížit váhu nebo odvyknout kouření.

„Zrovna tyto dva faktory mají na vzniku srdečně-cévních potíží lví podíl. A pokud existují farmaka, která lidem pomohou bojovat s jejich závislostí ať už na jídle, nebo cigaretách, pojďme je využít," říká prof. Krejčí.

Situaci by podle prof. Krejčího také pomohlo včasné odhalení nemocného srdce. Například s pomocí testu hladiny natriuretických peptidů v krevní plazmě. „S jeho pomocí lze detekovat i počáteční stadia srdečního selhání. Nemocný se tak může dostat k efektivní léčbě včas, což zlepšuje její výsledky. Test mohou navíc provést už praktičtí lékaři," připomíná kardiolog.

........................

Diagnostika chronického srdečního selhání

  • Komplexní fyzikální vyšetření pacienta: poslechový dýchací nález „chrůpků" na plicích, otoky kotníků oboustranné, šelest na srdci, zvýšená náplň krčních žil, posun úderu srdečního hrotu laterálně
  • Krevní testy, např. stanovení tzv. natriuretickýchpeptidů v krvi (krevní testy poukazují na fungování ledvin a jater, odhalí i změny na srdci)
  • EKG, které měří elektrickou aktivitu srdce. Ukazuje, zda srdce bije příliš rychle nebo příliš pomalu a dokáže také odhalit problémy se srdcem, které se mohly vyskytnout v minulosti, třeba po prodělaném infarktu myokardu.
  • RTG hrudníku (srdce + plíce)
  • Echokardiografie (sono) sestanovením velikosti a funkcesrdečních oddílů. Snímáním srdce umožňuje například odhalit, jak efektivně srdce přečerpává krev, jaká je jeho velikost a v jakém stavu jsou srdeční chlopně.

Dále se využívá celé spektrum diagnostických vyšetření indikovaných podle povahy a závažnosti onemocnění (koronární angiografie, zátěžové testy- spiroergometrie, radionuklidové zobrazovací metody, tkáňová dopplerovská echokardiografie a jiné). 

.......................

Zdroj: MaVe PR

Literatura: 

1. Málek F, Veselý J, Pudil R, et al. Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání 2021: Pracovní skupina pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti (ESC) se zvláštním přispěním Evropské asociace srdečního selhání ESC. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Bohm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, Jaarsma T, Jankowska EA, Lainscak M, Lam CSP, Lyon AR, McMurray JJV, Mebazaa A, Mindham R, Muneretto C, Piepoli MF, Price S, Rosano GMC, Ruschitzka F, Skibelund AK; ESC Scientific Document Group. Překlad zkráceného dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor Vasa 2022;64(Suppl. 3):4-55.

KRIZE VE SPOLEČNOSTI OHROŽUJÍ SRDCE

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME