Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyINTENZIVNĚJŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCETrendem doby je asi již od Hrabalových Postřižin zkracování a platí to stále více, nejen u dámských účesů nebo sukní. Čas je pro nás cennou komoditou. A pro zdravotnické profesionály to platí dvojnásobně. V dnešním, rychle se rozvíjejícím světě je vzdělávání klíčovým prvkem úspěchu a profesního růstu. Ačkoli získávání nových poznatků v oblasti medicíny a farmacie vyžaduje čas a úsilí, existují způsoby, jak dobře hospodařit s časem účastníků vzdělávacích akcí. Na to pamatuje i společnost Health communication, která formy, délku i strukturu svých edukačních projektů přizpůsobuje „tempu lékárníkovu".

O nejbližší online akci Healthcomm Professional si můžete přečíst ZDE.

Nemůžete se zúčastnit celodenního odborného kongresu?

Lékárníci a farmaceutičtí asistenti patří mezi nejvytíženější zdravotnické profese. Podle průzkumu ČLnK z roku 2019 tráví lékárník v průměru 8,5 hodiny denně v lékárně, z toho 6,5 hodiny přímou prací s klienty. Navíc má lékárna řadu legislativních a administrativních povinností, což je těžké zvládat i díky dlouho trvajícímu podstavu personálu v lékárnách. Podle odhadů ČLnK chybí v České republice asi 1000 lékárníků a 2000 farmaceutických asistentů. Povinností lékárníka je účast v procesu kontinuálního vzdělávání, ale mnoho lékárníků nemůže navštěvovat kongresy právě kvůli výše zmíněným skutečnostem. Řešením jsou on-line webináře a konference či e-learningové kurzy.

Řada odborníků z lékáren ale preferuje kontaktní akce, na kterých se vzájemně potkávají kolegové nebo bývalí spolužáci, aby si v příjemné atmosféře předali zkušenosti z praxe i osobního života. Je to příležitost zeptat se přednášejících na doplňující otázky, poznat nové kolegy či možnost poslechnout si respektovanou osobnost svého oboru. Nemůžete trávit dva dny, ani jeden celý den na kongresu?

„Pokud jsou lékárníci vytíženi a nemohou přijít na celodenní kongres, nevadí. Nově na kongresech Healthcomm Professional, které jsme pro letošní podzim nazvali PHARMACY EVENTY, mají možnost vystudovat dopolední nebo odpolední akreditovanou část. Každá bude mít svůj kvalitní odborný program a bude samostatně akreditována u ČLnK. Pokud účastník absolvuje obě části, získá bodové ohodnocení za 2 akce," informuje o novém konceptu Ivana Bystroňová, manažerka projektu Educomm a fyzických akcí společnosti Health communication.

PHARMACY EVENTY PODZIM 2023 - BUĎTE V OBRAZE

TERMÍNY

Brno - 12. 10. 2023

Praha - 2. 11. 2023

Hradec Králové - 9. 11. 2023

REGISTRACE

Registrujte se na dopolední event (9:00 - 13:10)
Registrujte se na odpolední event (14:40 - 19:00)

Možnost účastnit se dopoledního i odpoledního eventu jako 2 akcí. 

Registrujte se ZDE

OBSAH

Pharmacy eventy přinesou 4 odborné bloky

2 sály: hlavní (odborný program + panelové diskuze) a vedlejší sál (přednášky + workshopy)

...................................

Těšte se na...

  • Široký výběr odborných témat
  • Doprovodnou expozici partnerů kongresu
  • Virtuální realitu v rámci odborné přednášky
  • Interaktivní fotokoutek
  • Moderátora Petra Říbala
  • Dva bohaté caffee breaky

Oběd bude možné si předem objednat za poplatek 350 Kč.

Účastnický poplatek

- celodenní 900 Kč (předem), na místě 1000 Kč

- půldenní 500 Kč (předem) a na místě 600 Kč 

Magazín bude tradičním mediálním partnerem a přinese vám další informace o právě chystaném odborném programu. Sledujte proto pravidelně stránky Magazínu, kde v tomto článku zveřejníme další podrobnosti podzimních PHARMACY EVENTŮ.

-red-

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME