Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyINKONTINENCÍ TRPÍ STEJNÝ POČET LIDÍ JAKO CUKROVKOUInkontinence moči znamená jakýkoli mimovolný únik moči. Světová zdravotnická organizace zařadila inkontinenci na oficiální seznam chorob v roce 2003. I přes to ji mnozí stále považují pouze za doprovodný příznak jiných onemocnění nebo stárnutí. Se samovolným únikem moči se podle odborníků v tuzemsku léčí pouze necelá desetina těch, co nemoc má. Přitom problém trápí každého 20. Čecha. Za inkontinenci se lidé stydí. Dle výzkumů organizace International Continence Society (ICS) se méně než 40 % lidí svěří s problematikou úniku moče svému lékaři.

Pacienti v nejtěžším stadiu nyní navíc musí řešit zvyšující se ceny inkontinenčních pomůcek a předzvěst vysokých doplatků. Odborníci proto usilují o navýšení úhrady ze strany zdravotních pojišťoven o 15 %. Urologové na to upozorňují u příležitosti Světového týdne kontinence, který startuje 20. června.

............................

První ročník Světového týdne kontinence byl vyhlášen v roce 2008 v Káhiře na zasedání ICS - Mezinárodní společnosti pro kontinenci.
Jejím cílem je globální zlepšování života lidí trpících inkontinencí moče.
Týden kontinence upozorňuje i v ČR na problematiku úniku moči již několik let.
Úkolem seminářů a aktivit, které se po čas jeho trvání konají, je především osvěta a zvýšení povědomí o tomto onemocnění, které je i v dnešní době tabuizované. 

............................

„Větší část pacientů tvoří ženy, což je dáno především porody a anatomickými odlišnostmi, například kratší močovou trubicí. Některé ženy inkontinencí trpí už po 20. roce života," říká urogynekolog MUDr. Lukáš Horčička, Ph.D., ze spolku Incoforum, které se zaměřuje na osvětu v oblasti inkontinence.

Incoforum vzniklo v roce 2002 jako mezioborové sdružení představitelů oborů urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie, kteří se zabývají problematikou inkontinence moče.  

Hlavní snahou spolku Incoforum je šíření povědomí o inkontinenci. Letos  se Incoforum z.s. zapojí již do 11. Týdne kontinence. Na stránkách www.incoforum.cz najdou zájemci mj. i gymnastiku svalů pánevního dna pro ženy i muže.

Pacienty mohou trápit různé typy inkontinence, například stresová nebo urgentní, která se projevuje častým močením a následným únikem moči.

„Existuje hned několik metod léčby, od těch méně invazivních až po větší operace. Některým pacientům pomohou cviky na posílení pánevního dna a úprava životního stylu. Jiným ale uleví až chirurgický zásah do močového ústrojí. Povzbudivé je, že lze většinu problémů s inkontinencí zcela vyléčit nebo alespoň zlepšit. Pacienti ale musí navštívit lékaře a své problémy sdílet, což je největší problém," říká prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, předseda České urologické společnosti (ČUS) ČLS JEP.

 

Ceny inkontinenčních pomůcek rostou 

Úhradu z veřejného zdravotního pojištění a pravidla preskripce absorpčních zdravotnických prostředků stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ten také u jednotlivých stupňů inkontinence stanovuje spoluúčast pacienta na ceně inkontinenčních pomůcek. Pro I. stupeň platí spoluúčast pacienta ve výši 15 %, v II. stupni činí výše spoluúčasti pacienta 5 % a ve III. stupni inkontinence tvoří spoluúčast pacienta 2 % z ceny absorpčního zdravotnického prostředku (pacient s III. stupněm inkontinence může na základě indikace čerpat také inkontinenční podložky, kde je spoluúčast stanovena na 25 % z ceny).

Inkontinentnímu pacientovi může absorpční zdravotnické pomůcky předepsat lékař následujících specializací: geriatrie, gynekologie, chirurgie, nefrologie, neurologie, pediatrie, všeobecný praktický lékař nebo urolog. Od 1. 1. 2022 také nově sestra v domácí péči a sestra v lékařských oborech. 1

„V posledních dvou letech se významně zvyšují ceny inkontinenčních pomůcek. Pokud na to zdravotní pojišťovny nezareagují zvýšením úhrad, pacienti na ně budou muset doplácet více než doposud. Dotkne se to především nemocných s třetím stupněm inkontinence, kteří mají největší spotřebu těchto pomůcek a zároveň často spadají do sociálně slabší kategorie. Jde především o nepohyblivé seniory a invalidní pacienty," dodává prof. Zachoval.

Podle něj lze očekávat, že budou pacienti s napjatým rozpočtem používat méně pomůcek, aby ušetřili. To jim ale může způsobit řadu zdravotních komplikací.

„Skutečně potřebují adekvátní množství. Jinak jim hrozí závažné kožní komplikace v oblasti genitálu a také větší množství zlomenin. Je typické, že senioři, kteří nepoužívají inkontinenční pleny, spěchají v noci na toaletu, jsou zmatení, upadnou a vzhledem ke křehkým kostem si způsobí například zlomeninu krčku. Nezanedbatelnou roli samozřejmě hraje také psychika," doplňuje prof. Zachoval. 

Inkontinence je rozdělena do tří stupňů závažnosti podle množství uniklé moči za den. Netrápí pouze seniory a invalidní pacienty, ale také spoustu jinak zdravých lidí v produktivním věku. Zatímco u dětí do 6 let je považováno pomočování za důsledek nevyzrálosti centrálního nervového systému (a tedy za přirozený jev), u dospívajících a  dospělých je jakýkoli typ močové inkontinence považován za patologický stav. Může se projevit např. náhlými úniky moči během kašle, smíchu, pohybu apod., nebo jako nucení na močení, které je tak silné, že není možné včas dojít na toaletu. Množství úniku kolísá od občasných, nepatrných úniků několika kapek moči až k naprosté ztrátě kontroly a stálému nekontrolovatelnému pomočování.2

Specialisté se shodují na tom, že inkontinence je v české populaci rozšířena podobně jako cukrovka. Drtivá většina nemocných se ale vůbec nenechá vyšetřit. Základem správné léčby je přesná klasifikace poruchy a stanovení odpovídající diagnózy. K tomu jsou nezbytná vyšetření, které dělíme na základní (proveditelné i praktickým lékařem)  a specializovaná, která se odehrávají v ordinaci urologa, gynekologa nebo urogynekologa.

Zdroj: MaVe PR


Reference:
1. https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/zdravotnicke-prostredky-pro-inkontinencni-pacienty
2. https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/unik-moci-mocova-inkontinence/

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME