Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyI V MEDICÍNĚ BÝVAJÍ SLEPÉ ULIČKYMezi nemoci, které některým ženám působí nepříjemné potíže a dlouhodobě jim zhoršují kvalitu života, patří i dysfunkce pánevního dna.

Může vzniknout útlakem pudendálního nervu, který prochází částí zevních pánevních orgánů, pochvy, a také oblasti konečníku. Nerv může být drážděn poraněním nebo jizvením v pánvi nebo mohou být příčinou i změny přímo ve jmenovaném nervu. Dalším důvodem potíží bývá špatná funkce pánevních svalů, endometrióza nebo problémy po operačních zákrocích.

Příznaků nemoci bývá víc

Ženy dlouhodobě trpí přetrvávajícími bolestmi, brněním a pálením v oblasti pánve, mívají i urologické a střevní potíže nebo problémy s páteří. Jsou dokonce i případy, kdy je pacientce doporučena psychiatrická pomoc.

Stanovení diagnózy je proto v mnoha případech složité, a tak bývají mylně léčeny, například s podezřením na chronické záněty.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., specialista na urologii a andrologii, říká: "Ženy si v těchto případech říkají - proč zrovna já, bolest je limituje nebo omezuje i v sexu. I v medicíně mohou být slepé uličky, a díky multioborové spolupráci se mnoho případů daří řešit."

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., urogynekolog a vedoucí Centra pro chronickou pánevní bolest Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN, k tomu dodává: „S komplikovanou gynekologickou diagnózou k nám přicházejí ženy z celé republiky, které trápí přetrvávající bolesti v pánvi i s dalšími potížemi, protože běžné vyšetření příčiny problémů neodhalí. U nás ve VFN jsme až u 90 procent pacientek schopni rychle stanovit diagnózu a léčit odpovídajícím způsobem."

Stanovení správné diagnózy

Lékař nejdříve s pacientkou podrobně probere všechny příznaky a potíže, a potom pomocí speciálního ultrazvuku najde postižený nerv a pohmatem zkontroluje bolestivost. Další fází vyšetření je aplikace anestetika přímo do místa bolesti a sledování, zda bolest mizí. Pokud ano, je v podstatě vyhráno. Léčba začíná u fyzioterapeuta a při velkých obtížích jdou pacientky k algeziologovi, specialistovi na léčbu bolesti. Pokud nezabere ani fyzioterapie, ani léky, je na řadě operativní uvolnění nervu nebo zavedení neurostimulátoru.

Běžná analgetika nezabírají

Základem neinvazivní léčby je farmakoterapie a psychoterapie. Na chronickou pánevní bolest nezabírají běžná analgetika, mylně doporučená antibiotika dokonce zhoršují příznaky. V těchto případech je bolest podobná neuropatické - je bodavá, pálivá, pichlavá, často vadí i dotyk, těsný oděv nebo běžné sezení.

„Klasická analgetika je třeba nahradit léčivy z řad antidepresiv - amitriptylin, venlafaxin, duloxetin, a antiepileptiky - pregabalin, gabapentin. Léčbu je nutné přizpůsobit stavu pacientky," vysvětluje MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D., lékařka z Centra pro léčbu bolesti.

Speciální chirurgie

Operační řešení spočívá v chirurgickém uvolnění příslušného nervu. Pokud by efekt nebyl dostatečný, je pro některé z pacientek možná tzv. neurostimulační léčba, tedy zavedení speciální elektrody. Elektrické impulsy přímo do nervu si při bolesti zajistí sama pacientka zapnutím přístroje. Následné vibrace jsou prý pociťovány jako příjemné. Baterie u některých typů neurostimulátorů vydrží až 8 let, některé dokonce až 15 let a lze je dobíjet. Pokud problémy zmizí a nerv se zhojí, může se neurostimulátor odstranit.

Často pomůže fyzioterapie

Zaměření na aktivaci pánevního dna pomůže až 70 procentům pacientek. Cílem terapie je správně pracovat s pánevním dnem i ve spojení s dechem tak, aby se bolestivost a napětí nezvyšovaly; je důležité vnímat, kdy a za jakých okolností bolest narůstá, a něco změnit - například vstát po delším sezení, zacvičit si, zvolit některou z úlevových poloh anebo si ohlídat bolest některým analgetikem, které doporučil lékař.

Mgr. Jana Ulíková

KOMU HROZÍ PROLAPS DĚLOHY?

NEJLEPŠÍ JE HRUŠKA!

KRÁSNÁ TVÁŘ KE ŠTĚSTÍ NESTAČÍ

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME