Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyHUBNOU MUŽI RYCHLEJI?Hubnutí je jedním z nejdiskutovanějších témat naší doby. A není divu, protože počet lidí, kteří trpí nadváhou či obezitou, dramaticky roste. Podle Státního zdravotního ústavu mají v ČR kila „navíc" asi dvě třetiny obyvatel.

.....................

Za normální je považována hodnota BMI mezi 18,5 a 25.

Většina populace mívá nadváhu - jejich BMI se pohybuje mezi 25 a 30.

Jako obezita prvního stupně se označuje BMI 30 až 35, obezitu druhého stupně pak představuje hodnota 35 až 40. Pokud BMI přesáhne 40, jde o obezitu třetího stupně.

Orientačním ukazatelem nadváhy a nezdravého rozložení tuku v těle je i obvod pasu: zpozornět by měli muži při obvodu pasu nad 102 cm a ženy při hodnotě nad 88 cm.

Zdroj: www.netloustneme.cz

.....................

Mezi mýty, jak rychle a efektivně zhubnout, patří i tvrzení, že muži mají schopnost hubnout rychleji než ženy. Je to však skutečně pravda?

Muži jsou ze svalů, ženy z tuku

Odkud se tedy bere přesvědčení, že pohlaví „muž" automaticky předurčuje jedince k tomu, aby byl při hubnutí úspěšnější?

„Vychází ze skutečnosti, že muži mají díky vyšší hladině testosteronu větší podíl svalové hmoty, která má při fyzické aktivitě vyšší energetickou potřebu než hmota tuková. Jinými slovy, muži s vyšším podílem svalové tkáně spotřebují při fyzické aktivitě i více energie," vysvětluje MUDr. Marie Skalská, lékařka specializující se na hubnutí.

Na základě tohoto tvrzení se pak předpokládá, že úbytek hmotnosti je u mužů při kalorickém deficitu větší, a to jak v klidovém režimu, tak i při pohybových aktivitách. „Ženský" hormon estrogen spíše tvorbě svalové hmoty brání a je zodpovědný za typické plné tvary a ukládání tuku v oblasti hrudníku, boků, hýždí a stehen.1

Dalším faktorem, který přispívá k tomuto tvrzení, může být rozdíl v úspěšnosti hubnutí mezi muži a ženami, přičemž něžné pohlaví se může „pochlubit" větším počtem neúspěšných pokusů. Jaký je důvod?

Ženy jsou obecně citlivější na svá kila navíc, a to i v případě těch s normálním BMI. Tento rozdíl může být způsoben společenskými normami týkajícími se ideální „štíhlosti" a také vyššími estetickými nároky, které na sebe společnost i ženy samy kladou. Příslušnice něžného pohlaví se tedy pokoušejí zhubnout častěji než muži, a proto uvádějí i vyšší počet neúspěšných pokusů o zhubnutí ve srovnání s muži.2

„Časté a mnohdy i extrémní pokusy o hubnutí, které nejsou dlouhodobě udržitelné, jsou spojeny s rizikem jo-jo efektu. Pokud dochází zejména k úbytku svalové hmoty, může to mít za následek snížení bazálního metabolismu, což pak situaci během hubnutí ještě zhoršuje. Ztracené kilogramy se pak nejen rychle vracejí, ale často přesahují původní hmotnost na začátku hubnutí," varuje MUDr. Skalská.

Výzkumy navíc naznačují, že muži jsou v procesu hubnutí odhodlanější překonávat překážky a dosáhnout svých cílů. Tato vytrvalost může souviset s jejich sklonem k větší soutěživosti. Kromě toho díky vyšší hladině testosteronu často projevují i větší odhodlání a disciplínu při sportovních aktivitách a tréninku, což může být v dlouhodobém procesu hubnutí klíčové.3

Přestože má však každé pohlaví svá specifika, stále mezi odborníky nepanuje shoda v tom, zda tyto fyziologické predispozice a psychologické faktory skutečně vedou k rozdílům v úspěšnosti hubnutí mezi muži a ženami.

Hubnutí a pohlaví. Co ukázaly výzkumy?

Není divu, že rozdíl v úspěšnosti hubnutí mezi muži a ženami se stal také předmětem mnoha studií. Metaanalýza téměř 50 z nich zjistila pouze malé rozdíly v úbytku hmotnosti ve prospěch mužů, a to jak u hubnutí postaveném pouze na dietě, tak u toho postaveném pouze na cvičení nebo na kombinaci diety s cvičením. Analýza několika studií ukázala, že muži dosáhli většího úbytku hmotnosti pouze při dietních opatřeních. Při samotném cvičení nebo kombinaci cvičení a diety se rozdíly ve snížení hmotnosti u pohlaví nijak nelišily. Celkově tedy existuje jen málo důkazů, které by naznačovaly, že by každé pohlaví mělo při hubnutí zvolit jinou strategii nebo že by jedno z pohlaví bylo ve výhodě.4

„Biologické rozdíly mezi pohlavími, jako je stavba těla nebo hormonální vlivy, nepochybně hrají roli, ale rozhodně nejsou jedinými faktory, které ovlivňují hubnutí, a nelze je zobecňovat na muže a ženy. Rychlost hubnutí tedy není striktně dána pohlavím, ale individuálními predispozicemi každého člověka a závisí na celé řadě dalších faktorů," vysvětluje MUDr. Skalská.

Při hubnutí je proto nutné zohlednit právě tyto individuální rozdíly - od životního stylu daného člověka, přes genetiku, hormonální nastavení, podíl svalové hmoty, schopnost zvládat stresovou zátěž až po případné přidružené nemoci a léky, které člověk může užívat a které také mohou ovlivňovat rychlost, s jakou půjdou jeho kila dolů.

Neexistuje tedy žádný univerzální recept na hubnutí, který by platil pro všechny nebo jen pro jedno pohlaví. Je důležité nahlížet na celý proces komplexně a posoudit všechny faktory, které ho mohou ovlivnit, a to ideálně pod vedením odborníka - lékaře, který se specializuje na hubnutí. Pouze on, případně ve spolupráci s dalšími specialisty, dokáže posoudit konkrétní potřeby každého pacienta a případně doporučit i moderní a vysoce účinné léky na hubnutí, které jsou dnes k dispozici.

Seznam lékařů, kteří se specializují na hubnutí, najdete například na internetových stránkách www.netloustneme.cz.

Zdroj: Insighters ve spolupráci se společností Novo Nordisk s.r.o. (CZ24CO00039)

Literatura:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6795075/
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350614001620?via%3Dihub
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25105998/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4359685/

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME