Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyHOMEOPATIE ZA TÁROU: OD ROSTLINY K LÉKUNěkolik předešlých ročníků provázela v této rubrice PharmDr. Lenka Štýsová čtenáře Magazínu Healthcomm světem homeopatie. Ve svých článcích přinášela zkušenosti z praxe. Vždy se zaměřovala na zdravotní problém, nebo životní etapu - dospívání, těhotenství, menopauza aj., u kterých měla s homeopatií dobrou zkušenost.

Homeopatie je léčebná metoda, která využívá faktu, že vysoce zředěné látky mohou léčit příznaky nemocného podobné příznakům, které vyvolají v nezředěné podobě u zdravého člověka. Jednoduše řečeno, podobné se léčí podobným. Homeopatický lék nepůsobí chemicky, ale jemně stimuluje vlastní obranné pochody organismu k uzdravení. Mezi základní předpoklady účinku homeopatických léků je schopnost organismu reagovat na dané impulsy. Aby se onemocnění dalo navrátit ze stavu poškození do stavu zdraví. Vzhledem k tomu, že k léčbě se používá vysoce zředěných látek (tělo pracuje s informacemi), homeopatický lék nemá vedlejší nežádoucí účinky. Tuto léčebnou metodu lze použít bez omezení věkem, u těhotných, kojících, dětí i starších osob.

V Evropě si homeopatie získává stále větší oblibu, a to nejen v tradičních „Mekkách" jako je Francie či Německo, jak ukázaly nedávné průzkumy. Například v loňském průzkumu společnosti Harris Interactive, která provedla šetření mj. i v 9 evropských zemích, shledalo 82 % Čechů konvenční a alternativní medicínu komplementární. Jednosložkové léky, vícesložkové léky či kombinaci obou druhů homeopatických léků někdy v životě použilo 48 % dotázaných Čechů. V naprosté většině evropských zemí je s homeopatií spokojeno 8 z 10 dotázaných, kteří ji nejčastěji volí u léčby dětí, při chronických onemocněních nebo tehdy, když jiné léčebné přístupy nepřinesly efekt. Zájem o homeopatii a její podpora v Evropě odráží trend rostoucího zájmu pacientů o vlastní zdraví.

Jak se ale takový homeopatický přípravek vyrábí?

Společnost Boiron, největší světový výrobce homeopatických léků, je nezávislá farmaceutická společnost s rodinnou tradicí. Již sto let se specializuje na výrobu vysoce kvalitních homeopatických léčivých přípravků a je zastoupena ve více než 50 zemích. Jednosložková i vícesložková homeopatika se vyrábějí ve dvou závodech ve Francii, v Messimy a Montevrainu, a to metodou ředění a dynamizace základních látek.

Výroba podléhá na každé úrovni několikanásobné kontrole odpovídá kritériím Správné výrobní praxe (GMP) a splňuje všechny požadavky jednotlivých národních legislativ. Výroba homeopatických léčivých přípravků je rozdělena do několika fází. Každá z nich podléhá přísným pravidlům a normám.

Jednou ze silných stránek společnosti Boiron je dokonalá znalost různých druhů rostlin, živočichů, minerálů i chemikálií.

Sběr a třídění

Více než polovina homeopatických léčivých přípravků se vyrábí z rostlin. Kvalitu dodávaných surovin zaručují pravidelné kontroly na místech sběru, jejich botanická identifikace a přísná kontrola při příjmu i v místech jejich zpracování. U rostlin je velmi důležité měření poměru hlavních složek a měření vlhkosti, ke kterému dochází ihned po příjmu ke zpracování.

„Měření vlhkosti je naprosto zásadní. Je totiž rozdíl, když je rostlina sbírána den před deštěm nebo den po dešti. Procento vlhkosti se významně mění a když je suché léto a sběr probíhá po období sucha, tak je obsah vody v rostlině velmi nízký," vysvětluje Anne Damance z francouzského závodu Boiron v Messimy a dodává: „Díky stanovení stupně vlhkosti můžeme naprosto přesně určit, kolik vody a ethanolu je potřeba dát do macerace." Rostliny jsou po všech vstupních kontrolách a měřeních porcovány, podle toho, jak je stanoveno v lékopisu daného léčivého přípravku nebo pokud je to vzhledem k jejich velikosti a dalšímu zpracování potřeba. 

Macerace

Pomocí macerace se z rostlin získává tzv. matečná tinktura. Naporcované rostliny jsou nakládány do velkých nerezových nádob a na základě změřené vlhkosti zality roztokem vody a ethanolu. Celý proces je řízen elektronicky, což zaručuje jeho dokonalou reprodukovatelnost.

„Máme přesnou normu stanovenou v postupu výroby každého léčivého přípravku a rostliny jsou macerovány od 10 do 30 dnů. Pokud jsou tyto termíny překročeny nebo nedodrženy, tak se nesmí roztok pro výrobu léků použít," vysvětluje Khalil Taoubi, vědecký pracovník výrobního střediska v Messimy, a dodává: „Macerace probíhá zpravidla ve dvou týdnech, přičemž se směs v nádobách desetkrát promíchává. Následuje lisování neboli dekantace a získáme matečnou tinkturu, která musí projít další podrobnou kontrolou." U získané matečné tinktury se zkoumá veškeré znečištění - přítomnost toxinů, těžkých kovů či pesticidů. Když jsou výsledky testů v pořádku, může být matečná tinktura použita pro další fáze výroby.

Výroba homeopatických ředění

Každý jednosložkový homeopatický léčivý přípravek se vyrábí v několika ředěních - ve 4 základních ředěních 5 CH, 9 CH, 15 CH a 30 CH a vybrané přípravky také v ředěních 200 CH, 1 MK nebo 10 MK. Nedílnou součástí, která následuje po naředění matečných tinktur, je proces automatizované dynamizace. Ten probíhá mechanicky v řízené atmosféře pomocí tzv. dynamizéru. Tato metoda zaručuje reprodukovatelnost frekvence, dobu trvání a amplitudu protřepávání homeopaticky ředěné léčivé látky. Tímto postupem jsou zaručeny totožné parametry dynamizace pro každé ředění.

Granule a globule

Společnost Boiron vyrábí všechny používané granule a globule sama, aby mohla kontrolovat jejich kvalitu. Technika výroby granulí a globulí s vyváženou pórovitostí a vysokou retenční schopností byla vyvinuta ve spolupráci s univerzitami a odborníky a společnost Boiron si ji v roce 1972 nechala patentovat.

Impregnace

Na neutrální granule jsou jednotlivá ředění nanášena pomocí tzv. trojité impregnace, kterou vyvinul Jean Boiron v roce 1961. V rámci plně automatického procesu se nanáší účinné látky na nosiče o hmotnosti od 260 gramů až po 20 kg a ve speciální části výroby má Boiron i zařízení pro nanášení nosičů o hmotnosti až 300 kg, které využívá zejména při výrobě velkého množství konkrétních homeopatických přípravků.

„Granule jsou umístěné ve skleněných nádobách, které se otáčejí. Celý proces je kontrolovaný kamerami a čidla snímají nejen množství homeopatického ředění ve zkumavce, ale umí přesně načasovat jednotlivé části procesu. Nejprve probíhá impregnace granulí a pak jejich sušení s tím, že celý tento cyklus proběhne třikrát," vysvětluje Martin Reymond, vedoucí výroby, oddělení tub a dóz v Messimy, a dodává: „Naimpregnovanými granulemi jsou pak pomocí 17 strojů plněny jednotlivé tuby a dózy." 

Vzhledem k tomu, že zdraví dnes není definováno pouze jako absence choroby, nýbrž jako stav úplné fyzické, mentální a sociální pohody, medicína musí směřovat k individualizované péči. Ve světě se proto v synergii s konvenční medicínou stále více používají také komplementární přístupy, homeopatii nevyjímaje.

V současné době podle Národní unie francouzských homeopatických lékařů homeopatii využívá 400 000 zdravotníků a více než 300 milionů pacientů. Velmi rychlým tempem postupuje také vědecký výzkum, který celosvětově přináší nové důkazy o účinnosti homeopatie. Letos vám některé nové studie na stránkách Magazínu představíme.

Zdroje:
Oddělení PR spol. Boiron;
Setkání s novináři organizované Homeopatickou lékařskou asociací (HLA) a Homeopathy research institute (HRI), 28. 11. 2023.

Připomeňme si článek PharmDr. Lenky Štýsové věnovaný novoročním předsevzetím

HOMEOPATIE ZA TÁROU: ACH TEN KRK

Boiron je 12. nejdůvěryhodnější farmaceutickou společností světa? Magazín Newsweek a globální společnost Statista sbíraly data pomocí rozsáhlého průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 70 000 účastníků, a v rámci kterého bylo shromážděno 269 000 hodnocení společností. Do seznamu žebříčků bylo zařazeno 1 000 společností z 21 zemí a 23 odvětví.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME