Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyHOMEOPATIE ZA TÁROU: KVALITNÍ VÝZKUMY A SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH TÝMŮ Z CELÉHO SVĚTAVýzkumem v oblasti homeopatie se zabývají týmy ve vědeckých institucích a na univerzitách po celém světě. Homeopatický výzkumný institut Homeopathy Research Institute (HRI) vznikl na konci 90. let minulého století za účelem šíření povědomí o vysoce kvalitních výzkumech z oblasti homeopatie. Londýnská instituce má zajišťovat spolupráci a sdílení vědeckých poznatků mezi jednotlivými vědeckými týmy z celého světa týkajících se účinnost homeopatických léčivých přípravků. A každé dva roky se koná Konference HRI s cílem poskytnout vědcům z celého světa příležitost prezentovat své výsledky.

Jedním ze zakladatelů je i současný výkonný ředitel HRI, dr. Alexander Tournier, který mj. pracoval 10 let v Cancer Research UK jako výzkumník pracující na problémech na rozhraní mezi biologií, fyzikou a matematikou. Homeopatie ho začala zajímat v okamžiku, kdy s ní sám měl osobní zkušenost a zjistil, že je funkční. V tu chvíli pochopil, že je potřeba homeopatii podpořit a zaměřit se na výzkum v oblasti této léčebné metody. V roce 2021 pokračoval ve svém základním výzkumu v Institutu pro výzkum komplementárních léků (IKIM), který je součástí Bernské univerzity. Tato švýcarská instituce integruje konvenční a komplementární medicínu do výzkumu, výuky a následně i do péče o pacienty. Již přes 20 let se Dr. Tournier věnuje na mezinárodní úrovni výzkumu a předávání exaktních informací mezi vědeckými týmy. Výsledkem je velké množství kvalitních studií o přínosu homeopatie v léčbě.

„Často se potkáváme s názorem, že homeopatie je jen placebo, a že žádný účinek nad placebo efektem neexistuje. Tak to ale není. My vědci se snažíme kvalitními výzkumy informovat pacienty i zdravotnické odborníky o tom, že jsme dospěli díky našim výzkumům k výsledkům, které potvrzují, že nejde jen o placebo. Chceme, aby zdravotničtí pracovníci i pacienti věděli, že homeopatii mohou používat, a zároveň jim poskytnout argumenty pro případné odpůrce," vysvětluje Tournier.

V oblasti homeopatie existuje velké množství kvalitních klinických studií, které dodávají hmatatelné důkazy a prokazují účinnost homeopatických léčivých přípravků. Zkoumání probíhá v reálném životě pacientů, a kromě účinnosti klinické studie potvrzují i další fakta: homeopatické léky jsou pro pacienty bezpečné a dobře je snáší. V rámci základního výzkumu je v laboratořích zkoumán mechanismus účinku homeopatických léčivých přípravků.

„V laboratořích v Bernu studujeme procesy dynamizace a snažíme se chápat fyzikálně-chemické vlastnosti homeopatických roztoků. Zabýváme se také biologickým účinkem jednotlivých homeopatických ředění," přibližuje Tournier. 

.....................

Celkově bylo klinických studií a prací ze základního výzkumu zveřejněno kolem 7 000, dohledatelné jsou mimo jiné i na vědeckém serveru https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.

Informace o výzkumu v oblasti homeopatie je možné prostudovat také na stránkách HRI: https://www.hri-research.org/.

Za zmínku stojí například observační klinická případová studie, zveřejněná v létě 2023, která informuje o zkušenostech homeopatů s léčbou širokého spektra pacientů s COVID-19 z různých zemí světa. I když rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v předepsaných homeopatických lécích byly významné, většina lékařů ve studii hlásila zlepšení symptomů pacientů krátce po zahájení homeopatické léčby.1

Pro zájemce o studie je na stránkách Homeopatické lékařské asociace (HLA) sekce s názvem KLINICKÉ STUDIE.2

.....................

V Evropě se homeopatickým výzkumem zabývají vědci ve Francii, Velké Británii, Švýcarsku (zmíněný Bernský institut), Německu (Berlín), Rakousku (Vídeň) a Itálii (Bologna). HRI má propojené vědecké postupy a výsledky také s vědci v USA a pozadu nezůstává ani Střední a Jižní Amerika, kde vědecké týmy pracují na výzkumu homeopatie v Mexiku, Brazílii a Chile.

„Významným partnerem v oblasti výzkumu v homeopatii je i Indie, kde je tato metoda velmi populární také mezi pacienty. Jsou zde zajímavé výzkumné programy a s kolegy z Indie velmi úzce spolupracujeme," uzavírá dr. Tournier.

Zdroj: Tisková zpráva Homeopathy Research Institute: kvalitní výzkumy a spolupráce vědeckých týmů z celého světa


 

Reference:
1. Alexander Tournier, Yvonne Fok, Robbert van Haselen a Aaron To. Homeopatická léčba pacientů s COVID-19: Zjištění Mezinárodního registru klinických případů Clificol. Zprávy o integrativní medicíně 2023 2:1, 87-96.
2. https://hla-homeopatie.cz/cs/26-klinicke-studie

Evropský výbor pro homeopatii (ECH) v minulém roce (2023) podpořil vznik nové pracovní skupiny pro agrohomeopatii?

Ta oficiálně zahájila svou práci v listopadu 2023 a přijala institucionální partnerství brazilské asociace homeopatie v zemědělství a životním prostředí ABHAMA. V posledních desetiletích údaje z výzkumu a zprávy o rozšíření homeopatie v zemědělství z různých zemí po celém světě otevřely potenciál využití této metody k ošetření rostlin a plodin. Homeopatie tak může přispět k rozvoji systémů produkce zdravých potravin.

 

HOMEOPATICKOU LÉČBU VOLÍ ČÍM DÁL VÍC PACIENTŮ

HOMEOPATIE ZA TÁROU: PATNÍ OSTRUHA

HOMEOPATIE ZA TÁROU: CHRAPOT

HOMEOPATIE ZA TÁROU: STRES

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME